Publikacje ze studentami

Nasi studenci to często utalentowane osoby z szerokimi horyzontami, otwartymi umysłami, ciekawymi pomysłami i naukowym zapałem. Stąd też, bardzo chętnie angażujemy się we wspólprace z nimi, czego owocem są m.in. wspólne publikacje, których aktualną listę zamieszczamy poniżej.

Daria Szklarska, Piotr Rzymski. 2018. Is lithium a micronutrient? From biological activity and epidemiological observation to food fortification. Biological Trace Element Research. DOI: 10.1007/s12011-018-1455-2

Barbara Poniedziałek, Natalia Paszkowiak, Piotr Rzymski. 2018. Baby-Led-Weaning (BLW) from maternal perspective: Polish experience. Journal of Medical Sciences 87(2): 75-81.

Piotr Rzymski, Monika Jaśkiewicz. 2017. Microalgal food supplements from the perspective of Polish consumers: patterns of use, adverse events, and beneficial effects. Journal of Applied Phycology 29(4): 1841–1850.

Piotr Rzymski, Aleksandra Królczyk. 2016. Attitudes toward genetically modified organisms in Poland: to GMO or not to GMO? Food Security 8(3): 689–697.

Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Jacek Karczewski, Barbara Poniedziałek, Małgorzata Grzymisławska, Rafał Staszewski, Aleksandra Królczyk, Agnieszka Dobrowolska, Marian Grzymisławski. 2016. C-reactive protein as a diagnostic and prognostic factor in inflammatory bowel diseases. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 70: 1124-1130.

Barbara Poniedziałek, Magdalena Rebelka, Kinga Makowska, Justyna Piotrowska, Jacek Karczewski, Piotr Rzymski. 2016. Do we need to improve breast cancer education? Attitude towards breast self‑examination and screening programmes among Polish women. Journal of Medical Sciences 83(4): 313-317.

Sara Ferenc, Piotr Rzymski, Janusz Skowronek, Jacek Karczewski. 2015. Physical and psychosocial side-effects of brachytherapy: a questionnaire survey. Journal of Contemporary Brachytherapy 7(5); 381-386.

Piotr Rzymski, Przemysław Niedzielski, Nina Kaczmarek, Tomasz Jurczak, Piotr Klimaszyk. 2015. The multidisciplinary approach to safety and toxicity assessment of microalgae-based food supplements following clinical cases of poisoning. Harmful Algae 46: 34-42.