< Cofnij

Amicus Studentium

Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, iż studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu podczas uroczystego posiedzenia połączonych Rad Wydziałów postanowili nadać dr hab. Piotrowi Rzymskiemu honorowy tytuł Amicus Studentium przyznawany za wyjątkowe zaangażowanie w proces dydaktyczny i przychylny stosunek do młodzieży akademickiej. 

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.