< Cofnij

Badania dotyczące pornografii

Z satysfakcją informujemy, iż badania prowadzone w Zakładzie Medycyny Środowiskowej, przy współudziale studentki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (obecnie absolwentki terapii zajęciowej), dotyczące zjawiska obcowania z pornografią zakończyły się dotychczas publikacją dwóch artykułów naukowych (badawczego i przeglądowego) w zagranicznych, recenzowanych czasopismach Journal of Clinical Medicine (IF=5.6) oraz International Journal of Environmental Research and Public Health (IF=2.5).

Praca badawcza, obejmująca grupę niemal 6500 studentów, dotyczyła częstości i schematów obcowania z pornografią,, potencjalnych tego skutków oraz efektów towarzyszących zaprzestniu oglądania tego typu treści, jak również zjawiska uzależnienia od pornografii. Z kolei praca przeglądowa stanowi krytyczny przegląd prac badawczych dotyczących potencjalnych związków obcowania z pornografią z dysfunkcjami seksualnymi.

Zapraszamy do zapoznania się z owocami tej pracy, materiałem prasowym Polskiej Agencji Prasowej i artkułami opublikowanymi na łamach Polityka.pl

Publikacja badawcza:

Dwulit, A.D.; Rzymski, P. Prevalence, Patterns and Self-Perceived Effects of Pornography Consumption in Polish University Students: A Cross-Sectional Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 1861.

Materiał prasowy Polskiej Agencji Prasowej opublikowanego na portalu Nauka w Polsce:

Badania/ 80 proc. polskich studentów ma kontakt z pornografią

Publikacja przeglądowa:

Dwulit, A.D.; Rzymski, P. The Potential Associations of Pornography Use with Sexual Dysfunctions: An Integrative Literature Review of Observational Studies. J. Clin. Med. 2019, 8, 914.

Artykuły na łamach POLITYKA.PL:

1. Pornografia edukatorem seksualnym. Czas na zmiany?

2. Jeszcze jedno podsumowanie roku: Polacy coraz częściej oglądają porno

3. Mężczyźni są wzrokowcami, a kobiety… Kobiety też są

Artykuły na łamach WPROST:

1. Pokolenie uzależnione od porno. „To gwałt na psychice dziecka”

2. Pokolenie Porno