< Cofnij

Badania sinic w ZMS

Jedną z głownym działalności pracowników Zakładu Medycyny Środowiskowej jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań dotyczących toksykologii i ekologii sinic (Cyanobacteria). Projekty naukowe realizowane są we współpracy z ośrodkami w Polsce i zagranicą. Poniżej prezentujemy dotychczasowe dokonania w tym względzie.

I. Toksykologia sinic - publikacje

 1. Łukasz Wejnerowski, Halina Falfushynska, Oksana Horyn, Inna Osypenko, Mikołaj Kokociński, Jussi Meriluoto, Tomasz Jurczak, Barbara Poniedziałek, Filip Pniewski, Piotr Rzymski. 2020. In vitro toxicological screening of stable and senescing cultures of Aphanizomenon, Planktothrix, and Raphidiopsis.Toxins 12: 400.
 2. Eliana Henao, Piotr Rzymski, Matthew N. Waters. 2020. A review on the study of cyanotoxins in paleolimnological research: current knowledge and future needs. Toxins 12: 6.
 3. Eliana Henao, Patrick J. Murphy, Halina Falfushynska, Oksana Horyn, Daniel M. Evans, Piotr Klimaszyk, Piotr Rzymski. 2020. Polymethoxy-1-alkenes screening of chlorella and spirulina food supplements coupled with in vivo toxicity studies. Toxins 12: 111.
 4. Piotr Rzymski, Daniel M. Evans, Patrick J. Murphy, Mikołaj Kokociński. 2019. A study of polymethoxy-1-alkenes in Raphidiopsis (Cylindrospermopsis) raciborskii and Aphanizomenon gracile isolated in Poland. Toxicon 171: 51-53.
 5. Piotr Rzymski, Joanna Budzulak, Przemysław Niedzielski, Piotr Klimaszyk, Jędrzej Proch, Lidia Kozak, Barbara Poniedziałek. 2019. Essential and toxic elements in commercial microalgal food supplements. Journal of Applied Phycology 31: 3567-3579.
 6. Daniel M. Evans, Jack Hughes, Leigh F. Jones, Patrick J. Murphy, Halina Falfushynska, Oksana Horyn, Inna M. Sokolova, Jeppe Christensen, Simon J. Coles, Piotr Rzymski. 2019. Elucidating cylindrospermopsin toxicity via synthetic analogues: an in vitro approach. Chemosphere 234: 139-147.
 7. Halina Falfushynska, Oksana Horyn, Agnieszka Brzozowska, Olga Fedoruk, Bogdan Buyak, Dmytro Poznansky, Barbara Poniedziałek, Mikołaj Kokociński, Piotr Rzymski. 2019.  Is the presence of Central European strains of Raphidiopsis (Cylindrospermopsis) raciborskii a threat to a freshwater fish? An in vitro toxicological study in common carp cells. Aquatic Toxicology 206: 105-113.
 8. Piotr Rzymski, Monika Jaśkiewicz. 2017. Microalgal food supplements from the perspective of Polish consumers: patterns of use, adverse events, and beneficial effects. Journal of Applied Phycology 29: 1841-1850.
 9. Piotr Rzymski, Barbara Poniedziałek, Joanna Mankiewicz-Boczek, Elisabeth J. Faassen, Tomasz Jurczak, Ilona Gągała-Borowska, Andreas Ballot, Miquel Lürling, Mikołaj Kokociński. 2017. Polyphasic toxicological screening of Cylindrospermopsis raciborskii and Aphanizomenon gracile isolated in Poland. Algal Research 24: 72-80.
 10. Christopher Cartmell, Daniel M. Evans, Jessica M. L. Elwood, Hisham S. Fituri, Patrick J. Murphy, Thomas Caspari, Barbara Poniedziałek, Piotr Rzymski. 2017. Synthetic analogues of cyanobacterial alkaloid cylindrospermopsin and their toxicological activity. Toxicology in Vitro 44: 172-181.
 11. Piotr Rzymski, Przemysław Niedzielski, Nina Kaczmarek, Tomasz Jurczak, Piotr Klimaszyk. 2015. The multidisciplinary approach to safety and toxicity assessment of microalgae-based food supplements following clinical cases of poisoning. Harmful Algae 46: 34-42.
 12. Barbara Poniedziałek, Piotr Rzymski, Jacek Karczewski. 2015. The role of the enzymatic antioxidant system in cylindrospermopsin-induced toxicity in human lymphocytes. Toxciology in Vitro 29: 926-932.
 13. Barbara Poniedziałek, Piotr Rzymski, Mikołaj Kokociński, Jacek Karczewski. 2015. Toxic potencies of metabolite(s) of non-cylindrospermopsin producing Cylindrospermopsis raciborskii isolated from temperate zone in human white cells. Chemosphere 120: 608-614.
 14. Piotr Rzymski, Barbara Poniedziałek. 2014. Blue-green algae blooms: environmental and health consequences. W: Eutrophication. Causes, economic implications and future challenges (red. Alain Lambert, Camila Roux). Nova Science Publishers, Nowy Jork.
 15. Barbara Poniedziałek, Piotr Rzymski, Jacek Karczewski. 2014. Cylindrospermopsin decreases the oxidative burst capacity of human neutrophils. Toxicon 87: 113-119.
 16. Barbara Poniedziałek, Piotr Rzymski, Krzysztof Wiktorowicz. 2014. Toxicity of cylindrospermopsin in human lymphocytes: Proliferation, viability and cell cycle studies. Toxicology in Vitro 28: 968-974.
 17. Piotr Rzymski, Barbara Poniedziałek. 2012. Dermatotoxins synthesized by blue-green algae (Cyanobacteria). Postępy Dermatologii i Alergologii 29: 47-50.
 18. Barbara Poniedziałek, Piotr Rzymski, Krzysztof Wiktorowicz. 2012. First report of cylindrospermopsin effect on human peripheral blood lymphocytes proliferation in vitro. Central European Journal of Immunology 37: 314-317.
 19. Piotr Rzymski, Barbara Poniedziałek, Jacek Karczewski. 2011. Gastroenteritis and liver carcinogenesis induced by cyanobacterial toxins. Gastroenterologia Polska 18: 159-162.
 20. Barbara Poniedziałek, Piotr Rzymski, Mikołaj Kokociński. 2012. Cylindrospermopsin: Water-linked potential threat to human health in Europe. Environmental and Toxicological Pharmacology 34: 651-660.

II. Ekologia sinic - publikacje

 1. Piotr Rzymski, Piotr Klimaszyk, Tomasz Jurczak, Barbara Poniedziałek. 2020. Oxidative stress, programmed cell death and microcystin release in Microcystis aeruginosa in response to Daphnia grazers. Frontiers in Microbiology 11: 1201.
 2. Chenlin Hu, Piotr Rzymski. 2019. Programmed cell death-like and accompanying release of microcystin in freshwater bloom-forming cyanobacterium Microcystis: from identification to ecological relevance. Toxins 11: 706.
 3. Piotr Rzymski, Oksana Horyn, Agnieszka Budzyńska, Tomasz Jurczak, Mikołaj Kokociński, Przemysław Niedzielski, Piotr Klimaszyk, Halina Falfushynska. 2018. A report of Cylindrospermopsis raciborskii and other cyanobacteria in the water reservoirs of power plants in Ukraine. Environmental Science and Pollution Research 25: 15245-15252.
 4. Łukasz Wejnerowski, Piotr Rzymski, Mikołaj Kokociński, Jussi Meriluoto. 2018. The structure and toxicity of winter cyanobacterial bloom in a eutrophic lake of the temperate zone. Ecotoxicology 27: 752-760.
 5. Barbara Poniedziałek, Halina I. Falfushynska, Piotr Rzymski. 2017. Flow cytometry as a valuable tool to study cyanobacteria: a mini-review. Limnological Review 17: 89-95.
 6. Piotr Rzymski, Agnieszka Brygider, Mikołaj Kokociński. 2017.  On the occurrence and toxicity of Cylindrospermopsis raciborskii in Poland. Limnological Review 17: 23-29.
 7. Piotr Rzymski, Barbara Poniedziałek. 2015. The surprising world of cyanobacteria: cylindrospermopsin has a soil face. Journal of Phycology 51: 1037-1039.
 8. Piotr Rzymski, Przemysław Niedzielski, Jacek Karczewski, Barbara Poniedziałek. 2014. Biosorption of toxic metals using freely suspended Microcystis aeruginosa biomass. Central European Journal of Chemistry 12: 1232-1238.
 9. Piotr Rzymski, Barbara Poniedziałek, Przemysław Niedzielski, Piotr Tabaczewski, Krzysztof Wiktorowicz. 2014. Cadmium and lead toxicity and bioaccumulation in Microcystis aeruginosa. Frontiers in Environmental Science and Engineering 8: 427-432.
 10. Barbara Poniedziałek, Piotr Rzymski. 2014. In search of environmental role of cylindrospermopsin: A review on global distribution and ecology of its producers. Water Research 66: 320-327.
 11. Piotr Rzymski, Barbara Poniedziałek, Mikołaj Kokociński, Tomasz Jurczak, Dawid Lipski, Krzysztof Wiktorowicz. 2014. Interspecific allelopathy in cyanobacteria: Cylindrospermopsin and Cylindrospermopsis raciborskii effect on the growth and metabolism of Microcystis aeruginosa. Harmful Algae 35: 1-8.