< Cofnij

Nowy Redaktor Naczelny

Z satysfakcją informujemy, iż decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Limnologicznego dr hab. Piotr Rzymski powołany został na stanowisko Redaktora Naczelnego czasopisma Limnological Review. Czasopismo jest indeksowane w bazie Scopus, publikuje artykuły na platformie Sciendo w otwartym dostępie, bez jakichkolwiek opłat dla autorów. Plan rozwoju czasopisma zakłada złożenie wniosku o uwzględnienie Limnological Review w bazie Web of Science i otrzymanie Impact Factor.

Strona czasopisma

Profil Facebook czasopisma