< Cofnij

O miesię in vitro na Festiwalu Nauki i Sztuki

Już po raz dziewiąty dr hab. Piotr Rzymski wygłosił wykład w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbył się 8 kwietnia 2019 r. Tym razem tematyką były zupełnie nowe metody produkcji żywności - rodem z przyszłości. Wykład zatytułowany "Cywilizacja 2.0: Techniki in vitro, mikroorganizmy transgeniczne i biologia syntetyczna w produkcji żywności przyszłości” poruszał konieczność poszukiwania nowych, mniej obciążających dla środowiska, metod produkcji żywności, w tym produktów odzwierzęczych. Słuchacze mieli okazję wejść w świat, w którym w warunkach in vitro odtwarza się produkcję mięsa, zmodyfikowane genetycznie drożdze produkują mleko, a bakterie otrzymane metodami biologii syntetycznej stają się ratunkiem dla chorych na fenyloketonurię.