< Cofnij

Prestiżowe stypendium MNiSW

Z przyjemnością informujemy, iż dr hab. Piotr Rzymski otrzymał prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Stypendium to przyznawane jest przedstawicielom wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych, którzy prowadzą na najwyższym poziomie badania naukowe oraz, mimo młodego wieku, cieszą się uznaniem w środowisku naukowym w kraju i zagranicą.

Dr hab. Piotr Rzymski jest autorem ponad 100 publikacji w recenzowanych, zagranicznych czasopismach naukowych,  organizatorem zagranicznych konferencji naukowych, redaktorem trzech czasopism naukowych, ekspertem unijnej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych, ekspertem zewnętrznych Światowej Organizacji Zdrowia, laureatem krajowych i zagranicznych nagród naukowych oraz aktywnym popularyzatorem-nauki: autorem ponad 100 tekstów popularno-naukowym, założycielem bloga dietetycznego i uczestnikiem licznych wydarzeń popularyzujących aktywność naukową wśród różnych grup wiekowych.