< Cofnij

Wykłady: "Woda źródłem życia"

W 2018 r. Polskie Towarzystwo Limnologiczne zrealizowało projekt ogólnopolskich wykładów "Woda źródłem życia. Dlaczego musimy chronić zasoby wodne?" realizowany z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W dniach 16.11 (Poznań, Wydział Biologii UAM), 11.12 (Charzykowy, Dyrekcja Parku Narodowego Bory Tucholskie) oraz 12.12 (Toruń, Wydział Nauk o Ziemi, UMK) członkowie Polskiego Towarzystwa Limnologicznego wygłosili wykłady popularyzujące zagadnienia związane ze środowiskiem wodnym, jego znaczeniem i potrzebą ochrony pod wspólnym tytułem "Woda źródłem życia. Dlaczego musimy chronić zasoby wodne?".

Wygłaszano następujące wykłady:

  1. Czy XXI wiek okaże się „wiekiem wody” ? dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  2. Rola jezior w gospodarce i systemie rzeczno-jeziornym dr Mieczysław Dąbrowski
  3. Ptaki wodne. Wpływ na funkcjonowanie i status troficzny jezior dr hab. Piotr Klimaszyk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  4. Czy każda woda zdrowia doda? Zdrowotne aspekty ochrony zasobów wodnych dr hab. Piotr Rzymski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
  5. Zrównoważona rekultywacja. Dlaczego i w jaki sposób naprawia się jezioro? dr Katarzyna Kowalczewska-Madura; Renata Dondajewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

W wykładach uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego, studenci, nauczyciele szkół licealnych i gimnazjalnych oraz młodzież szkolna. Dla uczestników przygotowano książeczki podsumowujące wszystkie omawianie zagadnienia.

Projekt relizowano ramach umowy 619/ P – DUN /2018 ze środków Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Fot. Bogusław Pawłowski

Fot. Magdalena Kochanowska

Fot. Bogusław Pawłowski

Fot. Magdalena KochanowskaZdjęcia: Bogusław Pawłowski/Magdalena Kochanowska