< Cofnij

Wystawa o katastrofie Arala

Zakład Medycyny Środowiskowej UMP, Zakład Ochrony Wód UAM oraz Biblioteka Uniwersytecka UAM zapraszają na wystawę pt. "Jezioro Aralskie wczoraj dziś i jutro: Największa katastrofa ekologiczna XX w.". Wystawa powstałą po ekspedycji badawczej nad jezioro Aralskie, w której uczestniczyli organizatorzy dr hab. Piotr Rzymski (Zakład Medycyny Środowiskowej UMP) i dr hab. Piotr Klimaszyk (Zakład Ochrony Wód UAM). Wystawa prezentowana jest w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej UAM przy ul. Ratajczaka 38/40 w Poznaniu. Oglądać ją można do 17 października 2021 r.

Wystawie towarzyszył wykład otwarty wygłoszony przez dr hab. Piotra Klimaszyka i dr hab. Piotra Rzymskiego.

Rezultatem ekspedycji są publikacje naukowe:

  1. Aladin, N.V., Gontar, V.I., Zhakova, L.V., Plotnikov, I.S., Smurov, A.O., Rzymski, P., Klimaszyk, P. The zoocenosis of the Aral Sea: six decades of fast-paced change. Environ Sci Pollut Res 26, 2228–2237 (2019). https://doi.org/10.1007/s11356-018-3807-z
  2. Rzymski, P., Klimaszyk, P., Niedzielski, P., Marszelewski, W., Borowiak, D., Nowiński, K., Baikenzheyeva, A., Kurmanbayev, R., & Aladin, N. (2019). Pollution with trace elements and rare-earth metals in the lower course of Syr Darya River and Small Aral Sea, Kazakhstan. Chemosphere, 234, 81–88. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.06.036

Zapraszamy również do lektury naszej rozmowy z prof. Aladinem, zaangażowanym w ochronę jeziora Aralskiego. Wywiad ukazał się na łamach Tygodnika Polityka: Solidarność dla Jeziora Aralskiego. Jakie są skutki największej katastrofy ekologicznej ubiegłego wieku?