COVID-19 i nasz Zakład - aktualizowane

Od marca 2020 r. praca Zakładu Medycyny Środowiskowej UMP skupia się przede wszystkim na sprawach związanych z pandemią wywołaną beta-koronawirusem SARS-CoV-2. Wszystkie działania koordynowane są przez dra hab. Piotra Rzymskiego.


Oto ich aktualne podsumowanie:

1. Udział w inicjatywnie eksperckiej "Nauka przeciw pandemii" i opracowaniu Białej Księgi dotyczącej szczepień na COVID-19. Informacja o akcji na stronie rządowej, stronie Nauka w Polsce, wydawnictwa Termedia, stronach Polityki Zdrowotnej, Medycyny Praktycznej, Rynku Zdrowia.

2. Komentarz dla czasopisma Nature odnośnie dyskryminacji studentów azjatyckich na tle COVID-19.

3. Publikacja listu w czasopiśmie Science, wraz z prof. Michałem Nowickim, o rekomendacjach dla uczelni wyższych na świecie goszczących i zatrudniających osoby pochodzenia azjatyckiego. Informacja Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, komentarz prof. dr hab. Ryszarda Naskręckiego (UAM). Omówienie w Nauka w Polsce.


4. Publikacja pracy teoretycznej w czasopismie Vaccines dotycząca bardzo rzadkich zdarzeń zakrzepowo-zatorowych po otrzymaniu szczepionki przeciw COVID-19, potencjalnych mechanizmach i przyczynach oraz przyszłych kierunkach badań w tym zakresie. Omówienie pracy w PAP, w serwisie Nauka w Polsce i portalu Wirtualna Polska.Omówienie w j. angielskim.

5. Publikacja pracy przeglądowej w czasopismie Vaccines przedstawiającej strategie komunikacji związane z realizacją programu szczepień w oparciu o działania niezależnych grup eksperckich. Współautorami są członkowie inicjatywy Nauka przeciw Pandemii: dr Leszek Borkowski, prof. Marcin Drąg , prof. Andrzej M. Fal, prof. Robert Flisiak, prof. Jacek Jemielity, dr Jacek Krajewski, dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas , prof. Andrzej Matyja, prof. Krzysztof Pyrć , dr hab. n. med. Piotr Rzymski, dr n. med. Michał Sutkowski, prof. Krzysztof Simon, prof. Jacek Wysocki, prof. Joanna Zajkowska.

6. Publikacja pracy badawczej w czasopiśmie Vaccines dotyczącej poziomu zaufania Polaków do szczepionek, w tym szczepionek przeciw COVID-19, w zależności od typu technologicznego i producenta. Współautorami pracy jest dr hab. Joanna Zeyland (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) i prof. Jacek Wysocki (UMP). Omówienie obserwacji w PAP.

7. Publikacja oświadczenia w czasopiśmie International Immunopharmacology dotyczącego praktyk redakcyjnych i recenzenckich w czasach pandemii. Oświadczenie zostało przygotowane przez 18 członków Universal Scientific Education and Research Network (USERN) z pięciu kontynentów.

8. Publikacja pracy badawczej w czasopiśmie Biomedicine & Pharmacotherapy dokumentującej skalę wysiłków naukowych w pierwszych 3 miesiącach epidemii. Współautorami pracy są studentki biotechnologii medycznej UMP, p. Joanna Nowakowska, p. Joanna Sobocińska i p. Żaneta Lemańska, oraz student Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, p. Mateusz Lewicki.

9. Publikacja pracy dyskusyjnej w czasopiśmie Science of the Total Environment proponującej działania na rzecz ograniczania ryzyka wirusowych zoonoz w przyszłości. Współautorem pracy jest mgr Dariusz Halabowski z UŚ w Katowicach. Omówienie w Nauka w Polsce.

10. Publikacja pracy badawczej w czasopiśmie Nutrients dotyczącej analizy wpływu tzw. lockdown na nawyki żywieniowe i dietę Polaków. Współautorem pracy jest studentka dietetyki UMP, p. Aleksandra Sidor. Omówienie badania, w j. polskim na stronie Medicover i Szpital na Klinach oraz wzmianki w prasie amerykańskiej, prasie greckiej, prasie ukraińskiej, prasie hiszpańskiej.

11. Publikacja pracy przeglądowej w czasopiśmie Water dotyczącej koronawirusów związanych z organizmami wodnymi, a przede wszystkim delta- i gammakoronawirusów występujących pośród ptactwa wodnego. Współautorem pracy jest student biotechnologii medycznej UMP, p. Adrian Wartecki. Artykuł, decyzją rady redakcyjnej czasopisma, został wybrany jako "Editor's Choice" w 2020 r.

12.Publikacja pracy badawczej w czasopiśmie International Journal of Disaster Risk Reduction dotyczącej wykorzystania studentów uniwersytetu medycznego jako wolontariuszy w jednostkach medycznych i sanitarnych w trakcie pandemii COVID-19. Współąutorami pracy są mgr Dominika Bazan i prof. Michał Nowicki.

13. Publikacja pracy badawczej w czasopiśmie Journal of Infection and Public Health dotyczącej społecznych reakcji na SARS-CoV-2 w Polsce. Współautorem pracy jest prof. Michał Nowicki, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju.

14. Publikacja pracy badawczej w czasopiśmie Journal of Clinical Medicine dotyczącej lęków dzieci, które w okresie pandemii i tzw. lockdownu zmuszone były odbyć interwencyjne wizyty dentystyczne.Współautorem pracy jest dr Aneta Olszewska z Kliniki Wad Rozwojowych Twarzy UMP.

15. Publikacja pracy przeglądowej w czasopiśmie Environmental Research analizującej spóźnioną reakcję afrykańskiego środowiska naukowego na COVID-19, wraz z identyfikacją przyczyn tego zjawiska, propozycją rozwiązań (obecnie i w przyszłości) i wskazaniem unikalnym obszarów badawczych dla Afryki w kontekście COVID. Współautorem pracy jest prof. Willis Gwenzi z Uniwersytetu w Zimbabwe (UZ).

16. Publikacja pracy przeglądowej w czasopiśmie Nutrients dotyczącej poszukiwania alternatyw dla obecnego procesu produkcji mięsa w kontekście zagrożenia epidemicznego. W pracy omawiane są możliwości i ograniczenia popularyzacji diet roślinnych, wykorzystania białka owadów oraz produkcji mięsa w sposób pozaustrojowy.

17. Publikacja pracy przeglądowej w czasopiśmie Współczesna Farmacja, dotyczącej typów proponowanych szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 oraz postępu prac nad ich wytwarzaniem i badaniem w pierwszym dziewięciu miesiącach epidemii.

18. Publikacja rozdziału w książce "Coronavirus Disease - COVID-19", która ukazała w czerwcu 2021 r. nakładem wydawnictwa Springer w ramach serii wydawniczych czasopisma Advances in Experimental Medicine and Biology. Rozdział porusza kwestie dyskryminacji na tle COVID-19, omawiając ich typy, a także psychologiczne mechanizmy, które za nim stoją. Współautorami publikacji są prof. Michał Nowicki i dr hab. Hanna Mamzer. Zawarta na 964 str. 53-rozdziałowa książka przygotowywana była od lutego 2020 r. przez członków globalnej sieci naukowej Universal Scientific Education and Research Network - USERN.

 

19. Publikacja pracy przeglądowej w czasopiśmie Nowa Klinika, dotyczącego farmakologicznego leczenia COVID-19 oraz proponowanych szczepionek. Współautorem publikacji jest dr Leszek Borkowski.

20. Udział w międzynarodowym projekcie badawczym COVID-19 Global Student Survey, którego celem jest analiza wpływu pandemii na proces nauczania, funkcjonowanie społeczne i emocjonalne studentów oraz wypracowanie międzynarodowej strategii zarządzania szkolnictwem wyższym w czasach kryzysu.

21. Sygnowanie listu otwartego do administracji USA w sprawie niebezpieczeństw związanych z hodowlą norek w kontekście zmienności SARS-CoV-2.

22. Recenzowanie manuskryptów naukowych dotyczących COVID-19 zgłaszanych do czasopism indeksowanych w bazie JCR (łącznie 145 manuskryptów):

23. Udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast wraz z wystąpieniem dotyczącym krytycznej roli nauki w przeciwdziałaniu kryzysowi Covid-19 i informowaniu opinii publicznej. Nagranie z sesji. Omówienie w języku polskim. Oficjalne podsumowanie spotkania.

24. Apel "Let's roll our sleeves and beat this pandemic together" rozesłany do wszystkich członków sieci USERN (ponad 16 tys. członków)

25. Przeprowadzenie cyklu 9 spotkań związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19 dla koncernu Volkswagen Poznań i firmy Novol

26. Udział w 2 spotkaniach związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19 dla społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

27. Udział w realizacji cyklu filmów informujących o koronawirusie, COVID-19 i szczepionkach:

»  Technologie wykorzystywanew szczepionkach mRNA (prof. Jacek Jemiliety, dr hab. Piotr Rzymski)

» Webinarium dla lekarzy, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych (prof. Andrzej Fal, dr hab. Piotr Rzymski)

» Rozmowa z Menadżerem Zdrowia o mutacjach i wariantach

» Konferencja PAP: Wpływ fake newsów na postrzeganie kwestii szczepień przez społeczeństwo #FakeHunter Challenge#szczepienia

» Konferencja PAP: Pandemia, restrykcje, szczepienia. Teoria i praktyka. Dokąd zmierzamy?

» Centrum Nauki Kopernik - Koronawirus na celowniku - zapytaj naukowca

» Czy szczepionka przeciwko COVID-19 powstała zbyt szybko?

» Co z tymi szczepieniami?

» Wszystko co chcielibyście wiedzieć o wirusie SARS-CoV-2 oraz szczepionkach przeciw COVID

» Pandemia COVID-19 i szczepienia u osób z NZJ. Wszystko co warto wiedzieć - wytyczne i rekomendacje

» Polska zastosuje kolejną szczepionkę

» Nowa szczepionka na Covid19. Kiedy i czy w ogóle w Polsce?

» Czekam na szczepionkę i planuję się nią zaszczepić

 

» Mity wokół szczepionki - Biała Księga - "Nauka przeciw pandemii"

» O wariancie brytyjskim SARS-CoV-2 i nadchodzących wyzwaniach dla ludzkości

» Koronawirus okiem epidemiologia - prof. dr hab. Jacek Wysocki

» Koronawirus okiem naukowca - dr hab. Piotr Rzymski

» Koronawirus okiem klinicysty - prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska

» Koronawirus a sprawy studenckie - prof. dr hab. Ryszard Marciniak

» Gość wieczoru - pytania dotyczące szczepionki - dr hab. Piotr Rzymski

28. Komentarz do artykułu "Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS–CoV-2: A Controlled Comparison in 4 Patients" opublikowanego na łamach Annals of Internal Medicine. W rezultacie krytycznych komentarzy do tego artykułu, redaktorzy czasopisma podjęli wraz z autorami decyzję o jego retrakcji.

29. Udział w projekcie (jako autor) "Sieć Wiedzy – Zdrowie" w ramach, których powstają materiały informacyjne o najważniejszych zagadnieniach związanych z pandemią COVID-19. Materiały publikowane są w drukowanym wydaniu "Rzeczpospolitej", stronie internetowej Związku Powiatów Polskich oraz elektronicznej formie Dziennika Warto Wiedzieć, a także na dedykowaniej projektowi stronie internetowej.

30. Udział w konferencji IV Międzynarodowej Konferencji Żywienie Bez Granic i wygłoszenie wykładu "Dieta w dobie pandemii COVID-19: Przekleństwo i nadzieja na przyszłość".

31. Artykuły o koronawirusie SARS-CoV-2 i COVID-19 na łamach Tygodnika Polityka:

 1. Będzie polska platforma mRNA? Oby!
 2. Białkowa szczepionka Novavaxu wkrótce w Europie (i Polsce)?
 3. Szczepienia przeciw C19. Drugie dawki niezgodnie z ChPL
 4. Brazylia kwestionuje jakość Sputnika V, Rosjanie wściekli
 5. Tabletka na covid i po krzyku? Pfizer przeciera szlak
 6. Wariant indyjski. Nie taki straszny, jak go malują?
 7. Komórki z materiału aborcyjnego i (nie)moralne szczepionki
 8. Polaku, szczep się. Ale z głową!
 9. Szczepionka tandemu Janssen i Johnson & Johnson wkracza do Europy
 10. Wygramy z covid-19? Profesor Flisiak: Na pewno
 11. Made in USA, czyli nowe warianty SARS-CoV-2
 12. Po co eksperymentalnie zakażać ludzi SARS-CoV-2?
 13. Czy Sputnik V to faktycznie skuteczna szczepionka?
 14. Czy szczepionka AstraZeneki jest dość skuteczna?
 15. Czy szczepionki poradzą sobie z nowymi wariantami SARS-CoV-2. Co wiemy?
 16. Czy brytyjski wariant wirusa faktycznie jest bardziej zabójczy?
 17. Szczepionki mRNA: co je łączy, co różni, która jest lepsza?
 18. SARS-CoV-2 z RPA i Wielkiej Brytanii. Są dobre wieści? - z Emilią Skirmunnt
 19. Eksperci przeciw antynauce. Rozbrajamy fake newsy o szczepionce - Nauka Przeciw Pandemii
 20. Brytyjski wariant SARS-CoV-2. Co o nim wiemy?
 21. Obalamy fake newsy nt. szczepionki na koronawirusa
 22. Amantadyna i covid. Słuchajmy ekspertów, a nie polityków
 23. USA kolejnym krajem ze szczepionką na covid
 24. Ekspresowe szczepionki na covid. Jak powstały i czy są bezpieczne?
 25. Brytyjska szczepionka na zakręcie
 26. Co z tym osoczem? Kontrowersje wokół terapii w covid-19
 27. Wirus na fermach norek w Polsce. Trzeba bić na alarm?
 28. Nie, szczepionki na covid nie modyfikują ludzkiego genomu
 29. SARS-CoV-2 zaatakował wcześniej, niż sądziliśmy
 30. Awantura o mutacje SARS-CoV-2 u norek. Jest się czego bać?
 31. „Nature”, „Science” i „NEJM” głosują przeciwko Trumpowi
 32. Czy covid-19 może wywołać cukrzycę?
 33. Co z tą grupą krwi i Covid-19? Czy z 0 można spać spokojniej?
 34. Naturalna odporność stadna? Niebezpieczne i nieuzasadnione
 35. Covid-19 w szkołach. Dzieci bez objawów mogą zakażać nawet 3 tygodnie
 36. Koronawirus plus smog. Jak się przed nimi uchronić?
 37. Przyłbice nie chronią przed Covid-19, wynika z symulacji superkomputera
 38. Rosjanie chwalą się szczepionką na Covid-19. Przedwcześnie
 39. Ponowne zakażenie SARS-CoV-2? Przyjrzyjmy się bliżej
 40. Przeciwciała z osocza, czyli polski lek na Covid-19
 41. Co dalej z pandemią Covid-19? Prognozy, pytania, odpowiedzi
 42. Na tropie Covid-19. Psy dokładniejsze od laboratorium?
 43. Rosyjska szczepionka Gam-COVID-Vac Lyo niczym Sputnik?
 44. Jaką cenę za pandemię koronawirusa zapłaciły zwierzęta?
 45. Dobre strony lockdownu? Mniej wcześniaków!
 46. Niemiecka szczepionka działa: USA zamawiają 100 mln dawek
 47. Szczepionka na Covid-19 z Oksfordu. Jest przełom?
 48. Rosyjscy hakerzy wzięli na cel szczepionkę na Covid-19
 49. Wirus świńskiej grypy G4 w Chinach. Czeka nas kolejna pandemia?
 50. Wirus świńskiej grypy G4 w Chinach. Czeka nas kolejna pandemia?
 51. Aplidin, remdesivir czy deksametazon? Jak idą poszukiwania leku na Covid-19
 52. Deksametazon, ratunek dla pacjentów z problemami oddechowymi w Covid-19
 53. Największy naukowy skandal czasów Covid-19? Zalew byle jakich publikacji
 54. Rząd USA nie chce badań, które mogłyby zatrzymać pandemię
 55. Naukowcy uspokajają. Ciąża nie wiąże się z cięższym przebiegiem Covid-19
 56. Pierwsza faza, druga… I trzecia? Badania nad szczepionką nabierają tempa
 57. Czy w grze o szczepionkę wszystkie chwyty są dozwolone?
 58. SARS-CoV-2 wykryto w męskim nasieniu. Co to oznacza?
 59. Opracowano przeciwciała przeciw SARS-CoV-2. Czy to alternatywa dla szczepionki?
 60. Koronawirus może podróżować w smogu?
 61. Koronawirus zwiększa ryzyko udaru mózgu?
 62. Wyścig po szczepionkę na SARS-CoV-2 trwa. Kto jest faworytem?
 63. WHO nie ogłosiło stanowiska ws. wyborów korespondencyjnych
 64. Dlaczego tak bogaty kraj jak USA nie radzi sobie z Covid-19
 65. Czy Chińczycy wreszcie przestaną jeść psy?
 66. Obowiązkowe maseczki. Podpowiadamy, jak poprawnie je nosić
 67. Za zamkniętymi drzwiami laboratorium. Badanie na obecność SARS-CoV-2 krok po kroku
 68. Przykład idzie z Poznania. Jak studenci i pracownicy uczelni walczą z pandemią
 69. Chiny zapowiadają wysyp przypadków Covid-19 w kwietniu. Dlaczego?
 70. Tak, koty są podatne na SARS-CoV-2. Dlaczego nie trzeba się martwić?
 71. Wszystkiemu winni Chińczycy? Nauka temu przeczy
 72. Utrata węchu lub smaku, nowe objawy Covid-19. Czy jest się czego bać?
 73. Rozmowy telefoniczne w autobusie lub tramwaju: groźne w czasie pandemii?
 74. Zostań w domu! Aż 44 proc. zakażeń dają osoby niewykazujące objawów
 75. Szczepionka przeciw SARS-CoV-2 najszybciej w historii? USA rezygnują z badań przedklinicznych
 76. Jak długo koronawirus potrafi przetrwać poza ustrojem? Nowe badania
 77. Jest przełom? Chińscy badacze informują o skutecznym leku na Covid-19
 78. Koronawirus SARS-CoV-2. Fakty, a nie mity
 79. Nie daj się koronawirusowi, dezynfekuj swój smartfon
 80. Zakażą cię i zapłacą. W Londynie chętni stawią czoła koronawirusowi
 81. Zięba, czosnek ani witaminy nie zatrzymają koronawirusa
 82. Jak nauka walczy z koronawirusem. I własnymi wpadkami
 83. Łuskowce raczej nie były ogniwem pośrednim dla koronawirusa
 84. Koronawirus SARS-CoV-2 a jedzenie

32. Artykuł dla Nauki w Polsce "Mutacja, wariant czy szczep? O co chodzi z "brytyjskim" i "afrykańskim" wariantem koronawirusa SARS-CoV-2?"

33. Rozmowy dla Menadżera Zdrowia  "Czy polskie hodowle norek to tykająca bomba epidemiologiczna?", "Wariant indyjski? A może wariant totalnej porażki?"

34. Rozmowy dla Kuriera Medycznego wraz z dr Pawłem Grzesiowskim i Emilią Skirmuntt "Czy szczepionki wyprzedzą wirusa?", "Nowe szczepionki – zoom na wschód"

35. Rozmowa dla portalu To Tylko Teoria "Dlaczego warto zaszczepić się na COVID-19?"

36. Wykład online dla licealistów w trakcie Wirtualnych Drzwi Otwartych UMP 2020 pt. "Czego powinna nauczyć ludzkość pandemia COVID-19", transmitowany na żywo poprzez media społecznościowe.

37. Wykład online dla licealistów w trakcie Wirtualnych Drzwi Otwartych UMP 2021 pt. "Szczepienia przeciw COVID-19: O co i w jaki sposób walczymy?", transmitowany na żywo poprzez media społecznościowe.

38. Wykład online dla absolwentów Wydziału Farmacji UMP w ramach 56. Konkursu Prac Magisterskich pt. "Czego powinna nauczyć ludzkość pandemia COVID-19".

39. Wykład inauguracyjny online "Czego powinna nauczyć ludzkość pandemia COVID-19" dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu

40. Wykład o szczepieniach dla nauczycieli i uczniów w ramach poznańskich Targów Edukacyjnych 

41. Koordynacja projektu filmu prezentującego studentów-wolontariuszy w walce z koronawirusem.

42. Artykuł "Bieg po szczepionkę" w czerwcowym wydaniu oraz "COVID-19 okiem naukowców" w grudniowym wydaniu Faktów UMP.

43. Wypowiedzi eksperckie dla FakeHunter, społecznego projektu weryfikacji treści publikowanych w internecie, uruchomionego przez Polską Agencję Prasową wspólnie z GovTech Polska, którego celem jest demaskowanie nieprawdziwych wiadomości dotyczących wirusa SARS-CoV-2.

 1. Weryfikacja (fałsz): Rosjanie twierdzą, że prace nad szczepionką na koronawirusa trwały od lat
 2. Weryfikacja (fałsz): Czy przeciwciała w powstających szczepionkach na COVID-19 pomagają wirusowi atakować układ odpornościowy?
 3. Weryfikacja (fałsz): Czy częste używanie żelu do dezynfekcji prowadzi do powstania superodpornej bakterii?
 4. Weryfikacja (fałsz): Czy u bezobjawowo chorych pojawia się nagła utrata węchu?
 5. Weryfikacja (fałsz): Czy przez noszenie maski wirusy nie mogą uciec i przedostają się do mózgu?
 6. Weryfikacja (fałsz): Czy brytyjski szczep wirusa odpalono, żeby przekonać nieprzekonanych do zaczepienia się na COVD-19?
 7. Weryfikacja (fałsz): Czy ci, którzy otrzymają tylko pierwszą dawkę szczepionki, są bardziej narażeni na zakażenie mutacją E484K niż osoby wcale niezaszczepione?
 8. Weryfikacja (fałsz): Czy szczepienie preparatami wykorzystującymi technologię mRNA to eksperyment medyczny przeprowadzany na populacji?
 9. Weryfikacja (fałsz): Czy zbyt wysoki poziom przeciwciał może być groźny dla osoby, która zakazi się którąś z nowych mutacji SARS-CoV-2?
 10. Weryfikacja (fałsz): Czy na skutek masowych szczepień nasz naturalny układ odpornościowy słabnie, a nowe mutacje stają coraz silniejsze i grozi to globalną katastrofą?
 11. Weryfikacja (fałsz): Czy 0,8 proc. zaszczepionych przeciw COVID-19 umiera w ciągu 2 tygodni od podania pierwszej dawki szczepionki, a pozostali umrą w ciągu 2 lat?
 12. Weryfikacja (fałsz): Czy szczepienie dzieci na Covid-19 naraża je na ryzyko wystąpienia małopłytkowości zakrzepowej?

44. Wypowiedzi eksperckie dla AFP Sprawdzam, serwisu fact-checking prowadzonego przez Agence France-Presse.

45. Udział w programie telewizyjnym "Bitwa z koronawirusem" zrealizowanego przez TVP Poznań, zwalczającego nieprawdziwłe informacje o COVID-19.

 1. Odcinek 30/10/2020
 2. Odcinek 6/11/2020
 3. Odcinek 8/11/2020
 4. Odcinek 10/11/2020

46. Konsulting dla firm turystycznych, motoryzacyjnych oraz sieci sklepów spożywczych w zakresie zarządzania w trakcie pandemii COVID-19.

47. Komentarze i wypowiedzi dla mediów dotyczące COVID-19

 1. Venous thromboembolic events after COVID-19 vector vaccines are very rare, but the reasons need explanation, say Polish scientists in their publication in the scientific journal Vaccines - Science in Poland
 2. Polscy eksperci o możliwych powodach zakrzepicy po szczepionkach wektorowych przeciw COVID-19 - PAP i Nauka w Polsce
 3. Ekspert: mRNA to technologia przyszłości, w Polsce jest potencjał, by ją rozwijać - PAP i Nauka w Polsce
 4. Ekspert: Chiny opracowują własną szczepionkę w technologii mRNA przeciw COVID-19 - PAP i Nauka w Polsce
 5. Ekspert: Nie ma na razie definitywnych dowodów, że indyjski wariant SARS-CoV-2 jest bardziej niebezpieczny - PAP i Nauka w Polsce
 6. Ekspert: Sytuacja w Indiach jest jaskrawym przykładem, do czego prowadzi lekceważenie pandemii - PAP i Nauka w Polsce
 7. Badanie: Szczepionki mRNA na COVID-19 z największym zaufaniem Polaków - PAP
 8. Czarno na białym: Sygnał ostrzegawczy dla Kościoła - TVN
 9. Technologia mRNA zostanie z nami na długo. Na szczęście - PAP
 10. Ekspert: Obecnie na świecie stosuje się cztery chińskie szczepionki. "Wciąż niewiele o nich wiemy" - PAP
 11. Ekspert: czy to będzie ostatnia fala zakażeń, zależy w dużej mierze od tempa szczepień - Nauka w Polsce
 12. Ekspert: wszystkie informacje o pandemii muszą być jasne i zrozumiałe - Nauka w Polsce
 13. Naukowcy z Poznania badają nastawienie Polaków do różnych szczepionek przeciw COVID-19 - PAP i Nauka w Polsce
 14. Osoby z deficytami odporności powinny być jak najszybciej zaszczepione przeciw COVID-19 - PAP i Nauka w Polsce
 15. Po szczepionce AstryZeneki objawy niepożądane występują częściej po pierwszej dawce - PAP
 16. Eksperci medyczni: ryzyko reinfekcji COVID-19 istnieje, może się wiązać z nowymi wariantami wirusa - Nauka w Polsce
 17. Ekspert: niektóre szczepionki przeciwko COVID-19 przepadły w badaniach klinicznych i się z nich wycofano - Nauka w Polsce
 18. Technologia mRNA w szczepionkach - dlaczego jest bezpieczna? - PAP
 19. Pod ścisłą lupą naukowców są trzy warianty SARS-CoV-2 - PAP
 20. Biolog: obawy, że mRNA w szczepionce zmodyfikuje nasz genom, są bezpodstawne - Nauka w Polsce
 21. Szczepionkę na grypę modyfikuje się co roku, czy tak będzie w przypadku SARS-CoV-2 zależy od dynamiki jego zmienności - PAP i Nauka w Polsce
 22. Czy jest sposób, aby sprawdzić po szczepieniu czy uzyskaliśmy odporność - PAP
 23. Ekspert: prace nad szczepionkami przeciw COVID-19 trwają nadal; ale wiele propozycji poległo - Nauka w Polsce
 24. SARS-CoV-2 pewnie z nami zostanie, ale dzięki szczepionkom będziemy mogli normalnie żyć - PAP
 25. Szwajcaria nie zatwierdziła szczepionki AstraZeneca. Ekspert: preparat ten nie jest „gorszego sortu” - PAP
 26. Szczepionka Johnson&Johnson skuteczna po jednej dawce? Rokowania są obiecujące - PAP i Nauka w Polsce
 27. Ekspert: Moderna i Pfizer przetestują nową wersję szczepionki dopasowaną do tzw. afrykańskiego wariantu - Nauka w Polsce
 28. Ekspert: Nie ma znaczenia, którym preparatem - ważne, żeby się zaszczepić przeciw COVID-19 - PAP i Nauka w Polsce
 29. Ekspert: Szybkie publikowanie informacji naukowych w czasie pandemii COVID-19 ma zalety i wady - PAP i Nauka w Polsce
 30. Poziom przeciwciał po przechorowaniu COVID-19 spada, ale to nie znaczy, że tracimy odporność - PAP
 31. Nie ma pewności, że brytyjski wariant SARS-CoV-2 jest bardziej śmiertelny; podawanie takich informacji to sianie strachu - PAP
 32. Ekspert: trzeba minimalizować ryzyko transmisji wirusów od zwierząt na człowieka - Nauka w Polsce
 33. "Dla wirusa liczy się to, żeby trwać, replikować i zakażać jak najwięcej osób" - TOK FM
 34. Mutacja, wariant czy szczep? Ekspert wyjaśnia, o co chodzi z "brytyjskim" i "afrykańskim" wariantem koronawirusa - PAP
 35. Jedno szczepienie przeciw Covid-19 na całe życie? Profesorowie wyjaśniają - Gość Wieczoru Polsat News
 36. Prof. Rzymski walczy z mitem "szczepionka przeciwko COVID-19 powstała za szybko" - Gazeta Wyborcza
 37. Ekspert: szczepionka Pfizera skuteczna na mutację N501Y w brytyjskim i afrykańskim wariancie koronawirusa - PAP
 38. Nauka przeciw Pandemii - naukowcy podejmują kolejne działania na rzecz edukacji - Nauka w Polsce
 39. Ekspert o nowych mutacjach SARS-CoV-2: to nie powód, by wpadać w histerię - PAP
 40. Ekspert o szczepieniach na COVID-19: doceniajmy zdobycze nauki, nie podważajmy ich na każdym kroku - PAP i Nauka w Polsce
 41. Walka z SARS-CoV-2 to mierzenie się z wrogiem, który posiada potężne siły adaptacyjne - PAP i Nauka w Polsce
 42. Ekspert: zawieszenie lotów z Wielkiej Brytanii wz. z nowym wariantem SARS-CoV-2 to drastyczne, ale dobre rozwiązanie - PAP i Nauka w Polsce
 43. Europejska Agencja Leków zweryfikowała bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki przeciw COVID-19 - Nauka w Polsce
 44. Rzymski: naukowcy promujący szczepienia padają ofiarą hejtu - Nauka w Polsce
 45. Ekspert: U seniorów rzadziej występują objawy niepożądane po szczepionce przeciw SARS-CoV-2 - PAP i Nauka w Polsce
 46. Szczepionka przeciw SARS-CoV-2 dla kobiet w ciąży? Trwają badania przedkliniczne - PAP i Nauka w Polsce
 47. Gdyby koronawirus zmutował, technologia RNA pozwoli dostosować szczepionkę, by była nadal skuteczna - PAP i Nauka w Polsce
 48. Według eksperta, nie powinniśmy się bać szczepionek przeciw SARS-CoV-2 - PAP i Nauka w Polsce
 49. Badacze: pora, by zastanowić się, jak unikać kolejnych epidemii - PAP i Nauka w Polsce
 50. Ekspert: nie powinniśmy się bać szczepionek przeciw SARS-CoV-2 - Nauka w Polsce
 51. Ekspert o dopuszczeniu szczepionki na Covid-19: do opanowania pandemii jeszcze daleka droga - PAP
 52. Ekspert: dopuszczenie szczepionki do użytku to jeszcze nie czas na zrzucanie maseczek - Nauka w Polsce
 53. Rząd w poniedziałek rozpoczyna konsultacje w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 - PAP
 54. Szczepionka przeciw SARS-CoV-2 dla dzieci? W testach Pfizera brali udział 12-latkowie - PAP, Onet, TVN,TOK FM i Nauka w Polsce
 55. Pandemia była do przewidzenia. Handel dzikimi zwierzętami, przemysłowy chów, polowania. To nas zabija - Gazeta Wyborcza
 56. Jak zapobiec kolejnej pandemii? Naukowcy przedstawiają zalecenia - Onet
 57. Szczepionki przeciw COVID-19 będą bezpieczne? Ekspert: Doszło do pewnego przyspieszenia, ale zachowano procedury - TOK FM
 58. Prof. Rzymski o szczepionkach: "Nauka nie tylko identyfikuje problemy, ale szuka rozwiązań" - Radio Poznań
 59. Ekspert o negowaniu szczepień na COVID-19 - PAP i Nauka w Polsce
 60. Opting for one vaccine reflects short-term thinking - V4 Agency
 61. Ekspert: istotne jest nawiązywanie kontaktów z wieloma koncernami farmaceutycznymi - PAP i Nauka w Polsce
 62. Technologie Pfizera i Moderny pozwalają na opracowanie skutecznych szczepionek przeciwko różnych chorobom - PAP
 63. Ekspert: zapotrzebowanie na szczepionkę przeciw COVID-19 będzie ogromne; należy rozmawiać z wieloma producentami - PAP i Nauka w Polsce
 64. Fermy norek fabrykami mutantów SARS-CoV-2? Ekspert: tego zagrożenia nie wolno zignorować - PAP i Nauka w Polsce
 65. Nauczyciele akademiccy o prozie nauczania w czasie pandemii - PAP Nauka w Polsce
 66. Ekspert: SARS-CoV-2 mutuje wolniej niż wirus grypy czy HIV, a jego mutacje nie muszą być groźne - PAP
 67. Koronawirus na plecaku, ubraniach, wózkach sklepowych? Dezynfekcja rąk to podstawa - PAP, Onet, Nauka w Polsce
 68. Ekspert: wirus nie stał się groźniejszy, to ludzie zaczęli go bagatelizować - PAP i PAP Nauka w Polsce
 69. Dla kontroli pandemii najlepiej, gdybyśmy zaszczepili około 70 procent populacji - PAP i Wprost
 70. Niebezpieczna odporność - TOK FM
 71. Ekspert: szczepionka przeciw SARS-CoV-2 powstanie kluczowe jest jednak jak długo będzie chronić - PAP i PAP Nauka w Polsce
 72. Dr hab. Rzymski o polskim leku na COVID-19: na razie zachowajmy umiar w entuzjazmie - PAP Nauka w Polsce
 73. Dr Rzymski: Rosja w pracach nad szczepionką idzie drogą na skróty - PAP oraz PAP Nauka w Polsce
 74. COVID-19 pandemic leads to flood of ‘useless’ science - Science Business
 75. Europe eases the COVID-19 lockdown: ‘We are very worried about the next phase’ - Science Business
 76. Dr hab. Piotr Rzymski: uczelnie mogą przeciwdziałać dyskryminacji związanej z koronawirusem - PAP Nauka w Polsce
 77. Journals Flooded With “Dubious” Coronavirus Publications, Say Academics - Science in Poland
 78. Polish experts explain possible causes of thrombosis after COVID-19 viral vector vaccine - PolandIn
 79. Indyjski COVID. Minister o zakażonych: Wiele więcej, niż palców dłoni - o2.pl
 80. Obalamy najpopularniejsze mity o szczepionkach! Ekspert odpowiada na pytania. "Nie igrajmy z losem" - Super Express
 81. Pełna odporność po szczepionkach na COVID-19. Po ilu dniach można czuć się bezpiecznie? - Wirtualna Polska
 82. Sklepy na Florydzie zamknięte dla zaszczepionych? Fake news! - Demagog
 83. Lustra - TVP Poznań, 2/6/2021
 84. Ozdrowieńcy z COVID-19 a szczepienia. Garść istotnych faktów - Zdrowie PAP
 85. Zakrzepica a szczepionki wektorowe na COVID-19. Doniesienia polskich naukowców opublikowane w medycznym czasopiśmie ''Vaccines'' - Wirtualna Polska
 86. Wielkopolskie Popołudnie - Radio Poznań, 1/6/2021
 87. Polscy eksperci o powodach zakrzepicy po szczepionkach wektorowych przeciw COVID-19 - Termedia
 88. "Jest kilka argumentów za szczepieniem nastolatków" - Radio Poznań
 89. Zakrzepica po szczepionkach. Polscy eksperci o przyczynach - Wirtualna Polska
 90. Szczepionki wektorowe: polscy eksperci opisują mechanizmy powstawania zakrzepicy - Rynek Zdrowia
 91. Co wywołuje zakrzepy po szczepieniu? Naukowcy mają hipotezę - TVN
 92. Szczepionka na COVID to eksperyment medyczny? Eksperci obalają groźny mit - Wirtualna Polska
 93. Zakrzepica po szczepionkach. Polscy eksperci mówią o możliwych powodach - Fakt
 94. Zakrzepica a szczepionki wektorowe przeciw Covid-19. Możliwe przyczyny - RMF FM
 95. TVN24 - 27/05/2021
 96. Skąd zakrzepy po szczepionkach? Naukowcy o możliwych przyczynach - Polsat
 97. Skąd biorą się zakrzepy po szczepionkach wektorowych przeciw COVID-19? - Gazeta Prawna
 98. Trzecia dawka. Dostała szczepionkę, ale nie ma przeciwciał. Pacjentka domaga się powtórzenia szczepienia - Wirtualna Polska
 99. Czy warto wykonać test na przeciwciała po szczepieniu? Wyjaśnia ekspert - Super Express
 100. Fakty - TVN, 26/06/2021
 101. Brak odporności po szczepieniu przeciw COVID-19? Są to pacjenci non-responders - Poradnik Zdrowie
 102. Sytuacja do złudzenia przypomina tę z grudnia 2020 - Wirtualna Polska
 103. Kiedy druga dawka szczepionki? "Wygodnie jest szybciej zakończyć szczepienia, ale chodzi o to, żeby zapewnić jak największy poziom ochrony" - TOK FM, rozmowa z Agnieszką Lichnerowicz
 104. Trzecia dawka. Dostała szczepionkę, ale nie ma przeciwciał. Pacjentka domaga się powtórzenia szczepienia - Wirtualna Polska
 105. Pfizer. Dłuższy odstęp między dawkami to trzykrotnie więcej przeciwciał? Koncern odpowiada - Gazeta Wyborcza
 106. Szczepionka mRNA to nie system operacyjny wstrzykiwany do organizmu - Demagog
 107. Kary dla osób, które nie chcą się zaszczepić przeciw COVID-19? Postulaty wirusologów - Gazeta Wyborcza
 108. Szczepienia przeciwko COVID-19. Co się zmienia od 17 maja? - Medonet
 109. Postulują wprowadzenie radykalnych środków. Nie chcesz się szczepić na COVID-19? Stracisz pracę i zapłacisz wysoką karę! - Fakt
 110. Druga dawka po 35 dniach. Ekspert: to niezrozumiałe - Medonet
 111. Chiny opracowują własną szczepionkę w technologii mRNA przeciw Covid-19 - RMF FM
 112. Przesadna reakcja na wirusa po zaszczepieniu? Naukowcy: to zjawisko nie dotyczy COVID-19 - Onet
 113. Szczepienia przeciw COVID-19. Ekspert: decyzje o podawaniu II dawki po 35 dniach są niezrozumiałe - Polsat
 114. Restrykcje, szczepienia, dezinformacja - Sukces jest kobietą
 115. Krótsza przerwa między dawkami szczepionki. Ekspert krytykuje - Onet
 116. Vaccinations against COVID-19 and the Indian variant of Coronavirus - RandR Life
 117. Szczepienia przeciw COVID-19. Ekspert: Decyzje o podawaniu drugiej dawki po 35 dniach są niezrozumiałe - Gazeta Wyborcza
 118. Ekspert ostro o zmianach w podawaniu 2. dawki szczepionki. "Skąd ten pomysł?" - RMF FM
 119. Szczepionki mRNA na COVID-19 z największym zaufaniem Polaków - PAP
 120. Các triệu chứng của biến thể COVID-19 Ấn Độ là gì? - Moi Truong Dothi
 121. Wariant indyjski? A może wariant totalnej porażki? - Menadżer Zdrowia
 122. Poranek RDC - Radio RDC, 6/5/2021
 123. Czy szczepionki chronią przed nową mutacją? - NaTemat
 124. Wszystko, co wiemy o indyjskiej mutacji koronawirusa. Czy jest groźna dla zaszczepionych i ozdrowieńców? - Fakt
 125. Czy szczepionki chronią przed indyjską mutacją koronawirusa? - Onet
 126. Study: mRNA vaccines against COVID-19 most trusted in Poland - Science in Poland
 127. Indyjski wariant koronawirusa w Polsce. Jakie są objawy nowej mutacji wirusa? - Fakt
 128. Indyjski wariant koronawirusa - objawy zakażenia - Poradnik Zdrowia
 129. Szczepienia przeciwko COVID-19 a wariant indyjski koronawirusa - Zdrowie PAP
 130. Wariant indyjski pojawi się w Polsce w kolejnych miejscach? Wirusolog: Nie można tego wykluczyć - RMF FM
 131. Indyjska mutacja koronawirusa w Polsce. Jest groźna? Ekspert wyjaśnia - Onet
 132. Adam Niedzielski: Mamy kolejne ogniska indyjskiego wariantu koronawirusa - Interia
 133. Nie zwalajmy winy na wariant indyjski - Termedia
 134. Koronawirus. Co osłabia działanie szczepionki przeciwko COVID-19? Eksperci wyjaśniają - Wirtualna Polska
 135. Wariant indyjski koronawirusa (B.1.617) – co o nim wiemy? - Radio Zet
 136. "Do czego prowadzi lekceważenie pandemii" - Medycyna Praktyczna
 137. ¿Aparecerá la variante india en Polonia en otros lugares? Virólogo: esto no se puede excluir - La Grandona
 138. Czekasz na szczepienie? Mamy ważne informacje! - Fakt
 139. Indyjska odmiana koronawirusa: na razie brak jednoznacznych dowodów, że jest ona bardziej niebezpieczna - Forsal
 140. Sytuacja pandemiczna w Indiach. Ekspert: to przykład lekceważenia pandemii - TV Republika
 141. Indyjska mutacja koronawirusa w Polsce. Co o niej wiemy? - Wirtualna Polska
 142. Czego możesz się spodziewać po szczepieniu Johnson&Johnson? Jakie są najczęstsze NOP-y - Wirtualna Polska
 143. "Nie ma dowodów, że jest bardziej niebezpieczny". Ekspert o indyjskim wariancie SARS-CoV-2 - Polskie Radio
 144. Poranek Radia TOK FM - TOK FM z Jackiem Żakowskim, 30/04/2021
 145. "Dramatyczna sytuacja w Indiach jest jaskrawym przykładem, do czego prowadzi lekceważenie pandemii" - TVN24
 146. Co wiemy o wariancie indyjskim? Dr hab. Piotr Rzymski wyjaśnia - Interia
 147. Raport - Polsat News, 28/04/2021
 148. Halo Radio - 28/04/2021
 149. Oblicza pandemii: restrykcje, szczepienia, dezinformacja - PAP Zdrowie
 150. Fakty - TVN, 26/04/2021
 151. Study: Poles have more confidence in messenger RNA vaccines for COVID-19 - RandRLife
 152. SuperNews - Superstacja, 26/04/2021
 153. Polacy nie ufają tym szczepionkom na COVID-19 - Medonet
 154. Czy można łączyć szczepionki różnych producentów? - Wirtualna Polska
 155. Halo Radio - 22/04/2021
 156. Poland: no Astrazeneca for good Catholics? - Euro Topics
 157. Kolejne możliwe powikłanie po szczepionce AstraZeneca. EMA sprawdza rzadką chorobę naczyń krwionośnych - Wirtualna Polska
 158. Wydarzenia - Polsat, 15/04/2021
 159. Maciej Zakrocki Przedstawia - TOK FM, 14/04/2021
 160. O co chodzi z tym Mabionem i czemu ta szczepionka jest wyjątkowa? - Bankier
 161. Szczepionka na COVID Johnson & Johnson. "Pełna skuteczność w ochronie przed zgonem i ciężkim przebiegiem COVID wymagającym hospitalizacji" - Wirtualna Polska
 162. Teleskop - TVP Poznań, 14/04/2021
 163. Wieczór WTK - 14/04/2021
 164. Jest oświadczenie EMA ws. szczepionki Johnson & Johnson. "Korzyści przeważają" - Wirtualna Polska
 165. Co ze szczepionką Johnson & Johnson? - Telewizja Regionalna Żary
 166. Polsat News - 14/04/2021
 167. Nowe mutacje SARS-CoV-2 pojawiły się przez szczepionki? Fake news! - Demagog
 168. Lustra - TVP Poznań, 13/04/2021
 169. Szczepionka na COVID Johnson & Johnson. "Pełna skuteczność w ochronie przed zgonem i ciężkim przebiegiem COVID wymagającym hospitalizacji" - Wirtualna Polska
 170. Podskórny czip wykryje koronawirusa. "To jak kontrolka awarii silnika w samochodzie" - Wirtualna Polska
 171. Komórki abortowanych płodów w szczepionkach? - Sądeczanin.info
 172. Nowe szczepionki - zoom na wschód - Kurier Medyczny
 173. Czy po szczepionce mRNA wzrasta ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19? - Interia
 174. Chiny przyznają, że ich szczepionki nie są zbyt dobre - Onet
 175. Szczepionki mRNA a możliwość zakażenia SARS-CoV-2 - Zdrowie PAP
 176. New York Times ujawnia. Czołowi tenisiści nie chcą się szczepić. - Sport.pl
 177. Szczepionka już wkrótce, a entuzjazmu brak. Czego dotyczą pojawiające się wątpliwości związane ze szczepionką na koronawirusa? - TOK FM
 178. Konsternacja w punktach szczepień. Rząd ogłosił pomysł, ale "nie ma podjętej żadnej decyzji" - Fakty TVN
 179. Warianty brazylijski i południowoafrykański groźniejsze niż brytyjski. Wielkanocne podróże mogą przyspieszyć ich rozwój - Medonet
 180. Raport - Polsat, 8/04/2021
 181. Raport WHO ws. genezy koronawirusa - TVN 24
 182. Jak bezpiecznie spędzić Wielkanoc w czasie COVID-19? Podpowiada biolog - Medonet
 183. Technologia mRNA zostanie z nami na długo. Na szczęście. - Zdrowie PAP
 184. Chiny przyznają, że ich szczepionki nie są zbyt dobre - Onet
 185. Wielkopolskie Popołudnie - Radio Poznań, 8/04/2021
 186. Szczepienia przeciwko COVID-19. Jakich leków nie przyjmować przed i po szczepionce? Eksperci wyjaśniają - Wirtualna Polska
 187. Koronawirus a Wielkanoc. Czy można się zarazić podczas święcenia pokarmów? - Medonet
 188. Ekspert UM: Nie możemy zakładać, że to ostatnia fala zakażeń - WGospodarce
 189. Halo Radio - 24/03/2021
 190. Lockdown na Wielkanoc. Jak bezpiecznie spędzić święta w domu? - Medonet
 191. Raport - Polsat, 23/03/2021
 192. Teleskop - 23/03/2021
 193. Prof. Rzymski o walce z COVID: „Im później trafimy do szpitala, tym trudniej nam pomóc” - TVP Poznań
 194. Rozwiewamy wątpliwości wokół AstryZeneki - TOK FM
 195. Teleskop - 22/03/2021
 196. Prof. Rzymski: 2021 to jak na razie rok walki z pandemią, być może czeka nas kolejna jej fala - Polskie Radio
 197. Nadużywamy środków dezynfekcyjnych? Naukowcy ostrzegają - Rynek Zdrowia
 198. Chińska szczepionka bezpieczna dla dzieci. Producent zapewnia - Do Rzeczy
 199. Szczepienia na COVID-19. Jaka jest różnica między odpornością komórkową a poziomem przeciwciał ochronnych? - Wirtualna Polska
 200. Dr hab. Piotr Rzymski: lockdown to ostateczność - Medonet
 201. "Efekt końcowy działania szczepionki AstraZeneki jest taki sam jak szczepionki mRNA" - Fakty TVN
 202. Co wiemy o nowych mutacjach wirusa? Nasz gość: prof. Piotr Rzymski - Life in Kraków
 203. Nerka ludzkiego płodu w szczepionce AstraZeneca, czyli prawdy i mity z Facebooka - Krytyka Polityczna
 204. Fałszywe informacje mogą zabić - PAP
 205. Wielkopolska Warta Poznania - 8/03/2021
 206. Dr hab. Piotr Rzymski o AstraZeneca: za wstrzymaniem szczepień tym preparatem stoją względy pozamedyczne - Medonet
 207. "Nie wybrzydzajmy w kwestii szczepionek. Najważniejsze, by przyjąć preparat" - Polsat News
 208. TVN24 - 14/03/2021
 209. Ekspert: O chińskich szczepionkach wciąż wiemy niewiele - RMF FM
 210. Nowa szczepionka wchodzi do Europy - WTK
 211. Jak podczas pandemii bezpiecznie spędzić święta w rodzinnym gronie? - Wirtualna Polska
 212. Nie chcesz przyjąć szczepionki AstraZeneca? Prof. Rzymski: Nie wybrzydzajmy - NaTemat.pl
 213. Są cztery chińskie szczepionki na COVID-19. Co o nich wiemy? - Onet
 214. Dr hab. Piotr Rzymski o związku miedzy szczepieniem a ciążą - Termedia
 215. Szczepionka przeciw COVID-19. Novavax to preparat inny niż wszystkie. Dr Rzymski: bardzo obiecująca - Wirtualna Polska
 216. Dr Piotr Rzymski: Wszystkie informacje o pandemii muszą być jasne i zrozumiałe - Puls Medycyny
 217. Skąd tyle kontrowersji wokół szczepionek AstraZeneca i szczepienia osób starszych? Ekspert wyjaśnia - Radio Zet
 218. Prof. Piotr Rzymski o szczepionkach: Nie wybrzydzajmy. Gdybym na obiad zjadł łososia... - Gazeta Wyborcza
 219. Halo Radio - 07/03/2021
 220. Dlaczego warto się szczepić przeciwko COVID-19? Tłumaczy dr Piotr Rzymski - Radio Zet
 221. Czujesz się gorzej po podaniu szczepionki AstraZeneca? To normalne – uspokaja ekspert - Radio Zet
 222. To już rok z pandemią COVID-19. Czego się nauczyliśmy? - Gazeta Lekarska
 223. Jak minimalizować ryzyko transmisji wirusów od zwierząt - Dzień Mężczyzny
 224. Surferzy trzeciej fali zapraszają na imprezy. ''Krupówki'' - to się dzieje cały czas - Rynek Zdrowia
 225. Której szczepionce przeciwko koronawirusowi Polacy ufają najbardziej? - VOX FM
 226. Jaką szczepionkę na COVID-19? Odpowiedz i pomóż naukowcom - Wprost
 227. Jakich leków lepiej nie brać przed oraz po szczepieniu i dlaczego? Tłumaczą eksperci - Onet
 228. Koronawirus może mutować w organizmach osób z deficytami odporności - Radio Zet
 229. AstraZeneca może być stosowana u osób od 18. do 69. r.ż. - DentoNet
 230. Objawy niepożądane po szczepieniu preparatem AstryZeneki. Ekspert wyjaśnia - Wmeritum
 231. Ekspert: wirus może wykorzystać osoby z deficytem odporności jako swoją fabrykę mutacji - Rynek Zdrowia
 232. Jakie wnioski płyną z Wysp Brytyjskich po kilku dniach szczepień? - TOK FM
 233. Sputnik V jest skuteczny? Przeanalizowaliśmy ulotkę do rosyjskiej szczepionki - Wirtualna Polska
 234. Raport - Polsat, 24/02/2020
 235. Concerns that mRNA in vaccines will modify our genome unfounded, says leading biologist - Science in Poland
 236. COVID-19: technologia mRNA w ocenie naukowców - InfoDent
 237. Can COVID-19 vaccines modify the human genome? - British Poles UK
 238. Szczepionka firmy AstraZeneca. Po drugiej dawce mniej objawów ubocznych - Interia
 239. Szczepionki są na razie jedyną skuteczną bronią przed pandemią - Medical Express
 240. Nie, szczepionki mRNA nie są systemem do kontrolowania ludzi - Demagog
 241. Ekspert: To nieprawda, że szczepionka AstryZeneki jest gorszego sortu - RMF FM
 242. Szczepionka Johnson&Johnson - co o niej wiemy? Skład, dawkowanie, skuteczność, powikłania - Poradnik Zdrowie
 243. Już 5 procent Polaków zostało zaszczepionych przeciw Covid-19. W Finlandii wykryto nowy wariant wirusa - RMF FM 
 244. Koniec z przyłbicami? Rząd pracuje nad rozporządzeniem - TVP Poznań
 245. Three SARS-CoV-2 variants under investigation by scientists - Science in Poland
 246. Concerns that mRNA in vaccines will modify our genome unfounded, says expert - Poland In
 247. Dr Piotr Rzymski: „Czy grozi nam kolejny lockdown?” - E-spotkania
 248. Ekspert: niektóre szczepionki przeciwko COVID-19 przepadły w badaniach klinicznych i się z nich wycofano - WNP
 249. Powtórne zakażenie koronawirusem. Kto najbardziej narażony? - Interia
 250. If COVID-19 vaccine can be modified every year depends on its variability dynamics, says expert - Science in Poland
 251. Jak mówić o pandemii? "Jasno i zrozumiale" - Niezależna
 252. Dr hab. Piotr Rzymski: Szczepionka AstraZeneca przed ciężkimi stanami chroni właściwie w 100 proc. - Radio Poznań
 253. Halo Radio - 21/02/2021
 254. Poznańscy naukowcy pracują nad szczepionką przeciwko SARS-CoV-2, która jednocześnie leczy - TVP Poznań
 255. Pojawienie się groźniejszych wariantów wirusa zaskoczyło nas, ale nie epidemiologów. Przed producentami szczepionek kolejne wyzwanie - Business Insider
 256. Wielkopolska Warta Poznania - TVP Poznań, 16/02/2021
 257. Puls Dnia - WTK, 16/02/2021
 258. Teleskop -TVP Poznań, 16/02/2021
 259. Wielu producentów wycofało się z dalszych prac nad szczepionkami na COVID-19. Ekspert wyjaśnia dlaczego - Onet
 260. Koronawirus. Jak sprawdzić, czy po szczepionce uzyskaliśmy odporność? Eksperci odpowiadają - Onet
 261. Jak sprawdzić, czy po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19 uzyskaliśmy odporność? - Puls Medycyny
 262. COVID-19. Wielu kandydatów na szczepionkę poległo. Wiemy, dlaczego - Wprost
 263. Fakty - TVN, 7/02/2021
 264. Fakty - TVN, 6/02/2021
 265. Co ma zimno do przeziębienia?- TOK FM
 266. Koronawirus. Eksperci z Białegostoku: znaleźliśmy 12 wariantów wirusa - Wirtualna Polska
 267. Szczepionki na COVID-19. Sputnik V jest lepszy niż AstraZeneca? - Wirtualna Polska
 268. Szczepionki są na razie jedyną skuteczną bronią przed pandemią. Kropka. - PAP
 269. Pierwszy przypadek południowoafrykańskiej mutacji koronawirusa w Polsce - Puls Medycyny
 270. Czy osoby zaszczepione mogą ciężej przechodzić COVID-19? Eksperci wyjaśniają - Onet
 271. Naukowcy: Obawa o to, że szczepionka mRNA zmodyfikuje nasz genom jest bezpodstawna - Wprost
 272. Naukowców najbardziej niepokoi mutacja E484K koronawirusa SARS-CoV-2 - RadioZet
 273. Naukowiec wskazuje wariant koronawirusa, który budzi największy niepokój - Onet
 274. Koronawirus. "Największy niepokój budzi jedna mutacja" - Wirtualna Polska
 275. Dr Piotr Rzymski: pod ścisłą lupą naukowców są trzy mutacje wirusa SARS-CoV-2 - Puls Medycyny
 276. Ten wariant koronawirusa jest najniebezpieczniejszy. Ekspert wyjaśnia - Interia
 277. Biolog: obawy, że mRNA w szczepionce zmodyfikuje nasz genom, są bezpodstawne - Onet
 278. Teleskop - TVP Poznań, 13/02/2021
 279. Szczepionki AstraZeneca dla osób do 65. roku życia - TVP Poznań
 280. To nieprawda, że w polskich szpitalach noworodki są szczepione przeciwko Covid-19 - Odfejkuj
 281. Sputnik V w UE? Co wiemy o rosyjskiej szczepionce na COVID-19 -Wirtualna Polska
 282. COVID-19 chorobą sezonową? Jak pogoda wpływa na SARS-CoV-2? - Wirtualna Polska
 283. #SzczepSięNiePanikuj. Dlaczego po szczepieniu nie powinno się stosować leków z ibuprofenem? - Wirtualna Polska
 284. Ozdrowieńcom wystarczy podanie jednej dawki szczepionki? Wyjaśniamy, skąd ta teoria - Konkret24, TVN
 285. Szczepionki przeciw COVID-19. Czym się różnią? Zobacz nasz poradnik - Polskie Radio
 286. Serwis informacyjny - Polsat, 9/02/2021
 287. Europa się łamie. Następne kraje po cichu myślą o szczepionce od Rosjan - Fakt
 288. #SzczepSięNiePanikuj. Jak sprawdzić, czy po szczepionce uzyskaliśmy odporność? - Wirtualna Polska
 289. Szczepionka Sputnik V: Wyniki badań budzą wątpliwości - Wprost
 290. Codzienny Poznań - 8/02/2021
 291. „Wyniki badań budzą wątpliwości”. Polski ekspert o skuteczności szczepionki Sputnik V - Wmeritum
 292. Testowanie nauczycieli - WTK
 293. Ekspert o szczepionce Sputnik V: wyniki badań budzą wątpliwości; całkowita skuteczność to 73,1 proc. - Nauka w Polsce
 294. Nowe warianty koronawirusa. "Powinna być energia do przygotowania ewentualnego plan B" - TVN24
 295. Szczepionka Sputnik V. Dr hab. Piotr Rzymski: Wyniki badań budzą wątpliwości - Interia
 296. W Unii brak szczepionek. Rosja zaoferowała 100 mln dawek Sputnika V - Bussines Insider
 297. Po czym można poznać, że uzyskaliśmy odporność na koronawirusa? - Onet
 298. Prace nad szczepionkami przeciw covid. Ekspert: Wiele propozycji poległo - Interia
 299. Rosyjska szczepionka nie taka skuteczna? "Wyniki badań budzą wątpliwości" - Do Rzeczy
 300. Jak sprawdzić, czy po szczepionce przeciw COVID-19 uzyskaliśmy odporność? Eksperci wyjaśniają - Interia
 301. Ekspert: Szczepionka AstraZeneca nie jest „gorszego sortu” ale decyzja by nie szczepić nią osób 60+ jest dobra - WTK
 302. Ekspert: Szczepionka AstraZeneca nie jest „gorszego sortu”; w 100 proc. chroni przed hospitalizacją - Nauka w Polsce
 303. AstraZeneca szczepionką gorszego sortu? Ekspert wyjaśnia - Fakt
 304. Teleskop - TVP Poznań, 3/02/2021
 305. Dr hab. Piotr Rzymski: SARS-CoV-2 pewnie z nami zostanie - Interia
 306. Raport - Polsat News, 01/02/2021
 307. Kolejne firmy oferują szczepionki na COVID-19 - TVP Poznań
 308. COVID-19. Gigant wchodzi do gry. Jedna dawka szczepionki załatwi sprawę? - O2.pl
 309. Jaka skuteczność nowej szczepionki? - WTK
 310. Ekspert UM w Poznaniu: Chcąc wygrać z SARS-CoV-2, musimy starać się wyprzedzać jego ruchy - Codzienny Poznań
 311. Szczepionka na COVID. Kiedy trzeba odroczyć szczepienie? Wytyczne MZ - Wirtualna Polska
 312. Jednodawkowa szczepionka przeciw COVID-19 Johnson & Johnson: wyniki badania wskazują na jej skuteczność i bezpieczeństwo - Puls Medycyny
 313. The groundbreaking Johnson & Johnson vaccine? According to an expert, one dose is enough - EN24
 314. Czym różnią się szczepionki na koronawirusa? Ekspert wyjaśnia - Onet
 315. Moderna i Pfizer przetestują nową wersję szczepionki przeciw COVID-19 dopasowaną do tzw. afrykańskiego wariantu koronawirusa - Puls Medycny
 316. Halo Radio, 01/02/2020
 317. Popołudnie RDC: Pandemia a wirusy odzwierzęce i zmiany w produkcji żywności - Radio RDC, 1/02/2021
 318. Ekspert: Moderna i Pfizer przetestują nową wersję szczepionki dopasowaną do tzw. afrykańskiego wariantu - WNP
 319. Afrykański wariant koronawirusa. Szczepionka mniej skuteczna? - Interia
 320. Już wiadomo, kto otrzyma szczepionki AstraZeneca. Dworczyk wskazał jedną z grup zawodowych - Niezależna
 321. COVID-19 likely to remain, vaccines will enable normality: expert - PolandIn
 322. Od dziś zmiany w obostrzeniach. Ekspert: To nie jest dobry moment na luzowanie - TOK FM
 323. Dr Piotr Rzymski: poziom przeciwciał po COVID-19 spada, ale nie tracimy wówczas odporności - Puls Medycyny
 324. Drugi przypadek brytyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce - TVN Fakty, 28/01/2021
 325. -To nie jest dobry moment na luzowanie obostrzeń- biolog medyczny prof. Piotr Rzymski - TOK FM
 326. Mutacje wirusa SARS-CoV-2 w Polsce - jak wiele z nich jest niebezpiecznych? - Onet
 327. Gość Wieczoru - WTK, 30/01/2011
 328. Pfizer, Moderna czy AstraZeneca: którym preparatem się zaszczepić?- Forsal
 329.  Academic urges caution about publishing preprinted scientific data during pandemic - Science in Poland
 330. Polska i świat - TVN24, 17/11/2020
 331. Drugi przypadek brytyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce. Zakażona to nauczycielka - Wprost
 332. Czy po przechorowaniu Covid-19 uzyskujemy odporność? - Niezależna
 333. Nowy dzień - Polsat, 24/01/2021
 334. Mutacje wirusa SARS-CoV-2: zagrożenia i… szanse - PAP Zdrowie
 335. Nowe warianty SARS-CoV-2, eksperci przedstawili informacje o nich, które są potwierdzone naukowo - Obserwator.de
 336. Czy szczepionka przeciwko COVID-19 powstała zbyt szybko? - EuroImmun
 337. Spadający poziom przeciwciał po przechorowaniu COVID-19. Ekspert: to nie oznacza, że tracimy odporność - Polskie Radio
 338. Świat z obawą patrzy na nowe warianty koronawirusa. Trwają badania skuteczności szczepionek - Polskie Radio
 339. Brytyjski szczep wirusa jest bardziej zabójczy? Ekspert: To sianie strachu - Dziennik
 340. Co się dzieje między pierwszą a drugą dawką szczepionki na COVID-19? - Onet
 341. Ekspert: nie ma pewności, że brytyjski wariant SARS-CoV-2 jest bardziej śmiertelny - Forsal
 342. "Nie panikujmy, chrońmy się" - Niezależna
 343. Boris Johnson: Nowy wariant wirusa może być bardziej śmiertelny - Polityka
 344. Zakażenia maleją, zgony nie - WTK, 21/01/2021
 345. Po jakim czasie od drugiej dawki szczepionki można żyć jak przed pandemią? - Wprost
 346. Cztery warianty koronawirusa, które naukowcom spędzają sen z powiek. Dlaczego? - Onet
 347. Po pierwszej dawce szczepionki. Można zacząć żyć jak przed pandemią? - PAP Zdrowie
 348. Wirusy odzwierzęce są niebezpieczne. Jak się przed nimi chronić? - Wprost
 349. Świat z obawą patrzy na nowe warianty koronawirusa. Trwają badania skuteczności szczepionek - Polskie Radio
 350. Vírusok és étrend: mi a megoldás? - Magyar Mezogazdasag
 351. Jedzenie owadów, dieta roślinna? Pomysły na uniknięcie chorób odzwierzęcych - Radio Zet
 352. Nowe warianty koronawirusa: wzrost zakażeń w Wielkiej Brytanii, niepokój w Brazylii i RPA - WNP
 353. Brytyjski szczep koronawirusa coraz bliżej Polski - Onet
 354. Nowe mutacje koronawirusa: Więcej zakażeń na Wyspach, niepokój w Brazylii i RPA - TVP
 355. Gość Wieczoru - WTK, 18/01/2021
 356. Ekspert: trzeba minimalizować ryzyko transmisji wirusów od zwierząt na człowieka - WNP
 357. Nie tylko Sars-CoV-2. Wirusy odzwierzęce stanowią ogromne zagrożenie dla ludzkości - Forsal
 358. O co chodzi z "brytyjskim" i "afrykańskim" wariantem koronawirusa SARS-CoV-2? - Wprost
 359. Dr Piotr Rzymski: Co zwiększa ryzyko transmisji wirusów odzwierzęcych? M.in. globalizacja i zbyt duża ilość spożywanego przez ludzi mięsa - Puls Medycyny
 360. Jak minimalizować ryzyko transmisji wirusów od zwierząt na człowieka? - Farmer
 361. Prof. Piotr Rzymski o mutacjach koronawirusa: Drobne zmiany w białku nie będą znosić skuteczności szczepionki - Interia
 362. Prof. Piotr Rzymski o szczepieniach: My w tej chwili walczymy o to, by uspokoić sytuację - Interia
 363. Koronawirus. Jedno szczepienie na całe życie? Profesorowie wyjaśniają - Interia
 364. Mutacja czy szczep? O co chodzi z "brytyjskim" i "afrykańskim" wariantem koronawirusa? - Dziennik.pl
 365. Wywiad z Romanem Zielińskim zawiera nieprawdziwe informacje - Demagog
 366. Fake news: Szczepionki przeciw COVID-19 nie są „mordercze” - Demagog
 367. Setki zmian w wirusie wpłyną na pandemię? Najnowsze dane o ofiarach i zakażeniach - Life in Kraków
 368. W rytmie dnia - Polsat News, 11/01/2021
 369. Prof. Piotr Rzymski: od pandemii gorszy będzie kryzys klimatyczny - Life in Kraków
 370. "Strony antyszczepionkowców są łatwiej dostępne i reagują szybciej niż te, które szczepienia promują" - TOK FM
 371. Czy szczepionka Pfizera ochroni nas przed brytyjską i afrykańską mutacją koronawirusa? - Everth News
 372. Dr hab. Piotr Rzymski o wynikach badań Pfizera: Bardzo dobra wiadomość - Interia
 373. Koronawirus: Przegląd najważniejszych informacji z Polski i świata - Strefa Inwestorów
 374. Która szczepionka lepsza? Wyjaśniamy - Codzienny Poznań
 375. Szczepionka Moderny wkrótce ma być zatwierdzona w UE. Co o niej wiemy? - RMF FM
 376. Ponad 2 tysiące farmaceutów zaszczepionych przeciw COVID–19 - Magazyn Aptekarski
 377. Szczepionka Moderny to druga szczepionka RNA przeciw COVID-19 - Gazeta Prawna
 378. Łatwiejsza w transporcie i przechowywaniu. Co wiemy o szczepionce RNA Moderny przeciw COVID-19? - Forsal
 379. Wielkopolska Warta Poznania - TVP Poznań, 4/01/2020
 380. Senioři po vakcíně SARS-CoV-2 pociťují méně nežádoucích účinků, uvádí odborník na lékařskou biologii - Tajemna Asie
 381. Doniesienia o nowych wariantach SARS-CoV-2. Ekspert: to nie powód, by wpadać w histerię - Polskie Radio
 382. Szczepionka na COVID-19 NIE powstała na bazie komórek abortowanych płodów - TOK FM
 383. Nie, „Apel naukowców i lekarzy” nie przedstawia wiarygodnych treści - Demagog
 384. Ekspert: Nowe warianty koronawirusa to nie powód, by wpadać w histerię - RMF FM
 385. Kościół dopuszcza użycie szczepionki stworzonej dzięki komórkom z abortowanych płodów - Fakt
 386. W środku dnia - Radio Poznań, 29/12/2020
 387. "Mierzymy się z wrogiem, który posiada potężne siły adaptacyjne" - Medycyna Praktyczna
 388. Teleskop - TVP Poznań, 26/12/2020, g. 21:30
 389. Dr hab. Rzymski: Nie podważajmy zdobyczy nauki na każdy możliwy sposób - Niezależna
 390. Teleskop - TVP Poznań, 26/12/2020, g. 18:30
 391. Początek szczepień przeciw COVID-19. Gdzie zostanie zaszczepiony pierwszy Wielkopolanin?- TVP Poznań
 392. Ekspert: Koronawirus zmienia się. Mierzymy się z wrogiem, który ma potężne siły - RMF FM
 393. Ekspert: W wariancie brytyjskim koronawirusa niepokój budzą dwie mutacje - Interia
 394. Teleskop - TVP Poznań, 23/12/2020
 395. Walka z dezinformacją – powstała biała księga z informacjami o szczepionce - TVP Poznań
 396. Ekspert: Boże Narodzenie nie zniknie, jeśli raz spędzimy święta inaczej - RMF FM
 397. Biała księga o szczepionkach przeciw COVID-19 - Telexpress, TVP
 398. "Koronawirus: wróg, który posiada potężne siły". Ekspert o potrzebie szczepień - Polsat
 399. Teleskop - TVP Poznań, 23/12/2020, g. 21:30
 400. Teleskop - TVP Poznań, 23/12/2020, g. 18:30
 401. Mity wokół szczepionki - WTK
 402. Dr hab. Piotr Rzymski: "jest ogromne zapotrzebowanie na informacje dotyczące szczepień - Radio Poznań
 403. Czy zawieszenie lotów do UK ma sens? - Wprost
 404. Ekspert: Nie bójmy się szczepionek przeciw SARS-CoV-2 - Dziennik Wschodni
 405. Czy nowa mutacja koronawirusa wywołuje inne objawy COVID-19? - Radio Zet
 406. Koronawirus. Nowa mutacja a skuteczność szczepionek. Dr hab. Piotr Rzymski wyjaśnia - Interia
 407. Ekspert: Zawieszenie lotów z Wielkiej Brytanii to drastyczne, ale dobre rozwiązanie - Onet i Interia
 408. Eksperci popierający szczepienie otrzymują obraźliwe telefony i maile, nawet z życzeniami śmierci dla ich bliskich - Wprost
 409. Szczepionka przeciw COVID-19 z rekomentacją EA - InfoDent
 410. "Zawieszenie lotów z Wielkiej Brytanii to drastyczne, ale dobre rozwiązanie” - TVP Info
 411. "Pada na nich zmasowana fala hejtu". Ekspert o naukowcach promujących szczepienia - Polskie Radio
 412. Skutki uboczne po szczepionce na COVID-19 występują rzadziej u osób starszych - TVN
 413. Czy szczepionki wyprzedzą wirusa? - Termedia
 414. Dr Rzymski: U seniorów rzadziej występują objawy niepożądane po szczepionce przeciw SARS-CoV-2 - Puls Medycyny
 415. Czy szczepionka przeciw SARS-CoV-2 jest bezpieczna dla kobiet w ciąży? - Termedia
 416. Objawy niepożądane po szczepionce przeciw SARS-CoV-2 rzadziej pojawiają się u seniorów - Onet
 417. Szczepienia p/ COVID-19 w ciąży? Trwają badania przedkliniczne - Rynek Aptek
 418. Ekspert: Niepożądane objawy po szczepionce rzadziej u seniorów - Interia
 419. Szczepionki na COVID-19 oparte na technologii mRNA - czy są skuteczne? - Radio Zet
 420. Pfizer sprawdza, czy szczepionki na COVID-19 są bezpieczne dla kobiet w ciąży - Radio Zet
 421. Czy przeciw koronawirusowi będą się mogły szczepić kobiety w ciąży? - Polsat
 422. Szczepienie na koronawirusa. Czy jest się czego bać? - Wprost
 423. Szczepienia podczas ciąży: Co mówią naukowcy? - darce
 424. Ekspert: szczepionka przeciw COVID-19 może być dostosowana do mutacji wirusa - Polskie Radio
 425. Czy szczepionka będzie skuteczna jak wirus zmutuje? - Codzienny Poznań
 426. Co ze szczepionkami jeśli koronawirus zmutuje? - Do Rzeczy
 427. Prof. Rzymski: Gdyby SARS-CoV-2 znacznie zmutował, to technologia RNA pozwala na to, by szczepionkę zmienić na skuteczną - wPolityce
 428. Ekspert: Szczepionki przeciw SARS-CoV-2 są bezpieczne, bo wykorzystują nowoczesną technologię - Forsal
 429. Tylko jedna trzecia Polaków chce się zaszczepić na koronawirusa - WTK
 430. Popołudnie RDC - Polskie Radio dla Ciebie
 431. Kiedy będziemy mogli zrzucić maski? - Wprost
 432. Ekspert uspokaja: Nie powinniśmy się bać szczepionek przeciw SARS-CoV-2 - Dziennik.pl
 433. Prof. Piotr Rzymski: dopuszczenie szczepionki do użytku to jeszcze nie czas na zrzucanie maseczek - Radio Koszalin
 434. Koronawirus w Polsce i na świecie - Polsat News 10/12/2020
 435. Ekspert: nie powinniśmy się bać szczepionek przeciw koronawirusowi- Onet i Interia
 436. Ekspert: Nie powinniśmy się bać szczepionek przeciw SARS-CoV-2 - WTK
 437. Szczepionka przeciwko COVID-19 dla wszystkich chętnych. Czy ozdrowieńcy muszą się szczepić? - Onet
 438. Ekspert: Dopuszczenie szczepionki do użytku to jeszcze nie czas na zrzucanie maseczek - Gazeta Prawna
 439. Szczepienie na koronawirusa – a co, jeśli choruję bezobjawowo? - Wprost
 440. Ekspert: maseczki - mimo szczepień - zostaną z nami na dłużej - Rynek Aptek
 441. Lekarze o szczepionkach na COVID-19. Czy konieczne będzie szczepienie ozdrowieńców? - Kraków w pigułce
 442. Czy na koronawirusa można zaszczepić dziecko? - Wprost
 443. Nowy dzień - Polsat News
 444. Dr Rzymski o szczepieniach: brak przeciwwskazań dla zakażonych bezobjawowo czy ozdrowieńców - TVN
 445. Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 nie modyfikuje ludzkiego DNA - Demagog
 446. Ekspert: można szczepić także ozdrowieńców i chorujących bezobjawowo - Rynek Aptek
 447. Czy dzieci będą szczepione na koronawirusa? - Radio Zet
 448. Ekspert: Nie ma obecnie żadnych dowodów, by szczepienie przeciw SARS-CoV-2 stanowiło ryzyko dla chorych bezobjawowo - Gazeta Prawna i Puls Medycyny i Nauka w Polsce
 449. Szczepionka na COVID-19: są przeciwwskazania? Ekspert odpowiada - Wirtualna Polska
 450. Szczepienie przeciw SARS-Cov-2 ryzykowne dla "bezobjawowców"? Ekspert wyjaśnia - RMF FM
 451. "Wyciągajmy wnioski z tej epidemii. Najwyższy czas, by się poważnie zastanowić" - TVN
 452. Szczepionka przeciw COVID-19 dla dzieci? Ekspert wyjaśnia - Polsat
 453. Jak unikać kolejnych epidemii w przyszłości? Naukowcy: Duże znaczenie mają warunki hodowli zwierząt i dieta - Forsal
 454. 12-letnie dzieci testowały szczepionkę na koronawirusa - Interia
 455. Jak uniknąć kolejnych epidemii? Naukowcy mają pierwsze wnioski - Dziennik.pl
 456. Czy dzieci dostaną szczepionkę przeciw SARS-CoV-2 przed powrotem do szkół? Testy kliniczne Pfizera - Portal Parentingowy
 457. Eksperci: Trzeba się zastanowić, jak unikać kolejnych epidemii - Interia
 458. Apel naukowców i lekarzy o obowiązku szczepień. Sprawdzamy - FakeNews.pl
 459. "Wyciągajmy wnioski z tej epidemii" - Medycyna Praktyczna
 460. Eksperci: Trzeba się zastanowić, jak unikać kolejnych epidemii

  Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-eksperci-trzeba-sie-zastanowic-jak-unikac-kolejnych-epidemii,nId,4899068#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
 461. Szczepionka przeciw COVID-19 dla dorosłych i nastolatków. Co z dziećmi - BussinesInsider
 462. Do badań klinicznych szczepionki włączono osoby od 12. do 18. roku życia - Silesia24
 463. Naukowcy nawołują, by już zastanawiać się, jak unikać kolejnych epidemii - Radio Białystok
 464. Szczepionkę na Covid-19 testowano na 12-latkach. „To dobra wiadomość” - Mamo to ja
 465. Zaszczepimy seniorów i medyków - największe grupy ryzyka. Wystarczy preparatu dla najmłodszych? - Niezależna.pl
 466. Polscy naukowcy: pora, by zastanowić się, jak unikać kolejnych epidemii - Portal Kujawski
 467. Fermy norek a SARS-CoV-2. Jak jest naprawdę? - NGO.pl
 468. Czy szczepionkę przeciw SARS-CoV-2 mogą przyjmować dzieci? - Forsal
 469. Gość wieczoru - TK, 1/12/2020
 470. W środku dnia - Radio Poznań, 30/11/2020
 471. Zakaz hodowli zwierząt na futra nie może dalej czekać! Polskie norki zakażone koronawirusem - Viva
 472. Wyścig po skuteczną szczepionkę przeciwko COVID-19 trwa - Aptekarz Polski
 473. Dr Rzymski o niechęci do szczepień: uprawianie darwinizmu społecznego - TVN
 474. Starszaki - TVP Poznań, 22/11/2020
 475. Koronawirus. Mimo ostrzeżeń Amerykanie wyjeżdżają na Święto Dziękczynienia - RMF FM
 476. Ekspert o negowaniu szczepień na COVID-19 i odporności stadnej - Interia
 477. Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata - Polsat
 478. Czy szczepionki na COVID-19 modyfikują ludzki genom? Obalamy mity koronasceptyków - Onet
 479. "Silni przetrwają, słabsi nie". Ekspert przestrzega przed negowaniem szczepionki na Covid-19 - Niezależna.pl
 480. Szczepionka może wyeliminować apteki z systemu dystrybucji? - Rynek Aptek
 481. Ekspert: Wyścig o skuteczną szczepionkę na COVID-19 jeszcze się nie skończył - Gazeta Prawna
 482. Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 22 listopada - Wprost
 483. Koronawirus: "wyścig o szczepionkę jeszcze się nie skończył. To jest raczej maraton, a nie bieg na setkę" - Onet
 484. Očkování proti Covid-19 se pomalu ale jistě blíží. Bude jí dostatek a jak dlouho bude chránit? - Zdrave Stravovani
 485. Ekspert o szczepieniach na COVID-19: nie powinniśmy w tych czasach kierować się darwinizmem społecznym - WTK
 486. Ekspert o szczepionkach RNA p/ COVID-19 Pfizera i Moderny. Czym się różnią? - Rynek Aptek
 487. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu o szczepionce na COVID19 - Codzienny Poznań
 488. Nie jedna a dwie szczepionki: Sukces nauki w walce z wirusem - Portal darce.pl
 489. Ekspert: Szczepionki RNA Pfizera i Moderny są osiągnięciem technologicznym - Forsal
 490. Pandemia COVID-19. Jak ogromne będzie zapotrzebowanie na szczepionkę? - Wprost
 491. Ekspert ocenia szczepionki Pfizera i Moderny - wMeritum.pl
 492. Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata - Polsat
 493. Jak zapewnić wystarczający dostęp do szczepionki? "Nie trzymać się jednego rozwiązania" - TVN
 494. Dr Piotr Rzymski: Zapotrzebowanie na szczepionkę przeciw COVID-19 będzie ogromne - Puls Medycyny
 495. Szczepionka na koronawirusa. Brakuje odpowiedzi na kluczowe pytanie - Interia
 496. Ekspert: żaden koncern nie zapewni globalnie szczepionek dla wszystkich - Rynek Aptek
 497. Nagła utrata węchu i smaku w COVID-19. Skąd ten objaw? - Radio Zet
 498. „Norki z łatwością zakażają się koronawirusem”. Ekspert ostrzega przed „fabrykami mutantów” - Wprost
 499. "Fabryki" mutantów wirusa? Fermy norek dużym zagrożeniem - Interia
 500. Utrata węchu i smaku w COVID-19. Skąd bierze się ten objaw? - PAP
 501. Mutacja, która pomogła koronawirusowi opanować świat, może doprowadzić do jego upadku -Onet
 502. Fermy norek fabrykami mutantów SARS-CoV-2? - Medycyna Praktyczna
 503. Ekspert: sytuacja jest niemal tragiczna, ale takie wzrosty zakażeń były spodziewane - PAP, Onet, Wprost, Wirtualna Polska
 504. Teleskop - TVP Poznań, 17/11/2020
 505. Poznańska szczepionka na koronawirusa. Jej produkcja może rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni - TVP Poznań
 506. Wszystko o koronawirusie - Polsat News, 09/11/2020
 507. Teleskop - TVP Poznań, 07/11/2020, g. 21:30
 508. Teleskop - TVP Poznań, 07/11/2020, g. 18:30
 509. Antygenem w koronawirusa. Nowe testy pomogą zdiagnozować więcej chorych - TVP Poznań
 510. "Sytuacja jest już niemal tragiczna" - Medycynyna Praktyczna
 511. Pandemia koronawirusa. W Europie rekordowe wzrosty zakażeń. W Polsce niemal 30 tys. nowych przypadków - RMF FM
 512. "Sytuacja jest niemal tragiczna, ale to było spodziewane". Ekspert o wzroście zakażeń
 513. Teleskop - 6/11/2020
 514. Wielkopolska Warta Poznania - TVP Poznań, 6/11/2020
 515. W środku dnia - Radio Poznań, 6/11/2020
 516. Na dłoniach, ubraniu, banknotach. Jak możemy zakazić się SARS-CoV-2? - Trojmiasto.pl
 517. Otwarta Antena - WTK, 5/11/2020
 518. Polsat News rozmowa - 5/11/2020
 519. "Za mało myślimy o innych, za dużo o sobie". Dr Rzymski o kolejnym wzroście zakażeń na COVID-19 - Polskie Radio
 520. "Z odpowiedzialnością zbiorową mamy dość duży problem" - Medycyna Praktyczna
 521. Jakie wyzwania oznacza w praktyce dydaktyka online? Nauczyciele akademiccy o nauczaniu w czasie pandemii - PAP
 522. Następstwa koronawirusa. Nawet bezobjawowy przebieg może skutkować trwałym uszkodzeniem organizmu - TVP Poznań
 523. Nauka zdalna na studiach. „Brak reakcji słuchaczy, mniej pytań i dyskusji” - Gazeta Prawna
 524. Telexpress - TVP, 31/10/2020
 525. Bezpieczni w sieci i nie tylko... - TVP Poznań, 24/10/2020
 526. Ekspert: COVID-19 zapycha nam cały system, zbliżamy się do ściany - WTK
 527. Czy protesty mają wpływ na rosnącą liczbę zakażeń? - TOF FM
 528. Uważaj na zakupach. Koronawirus zostaje na wózkach sklepowych - Wirtualna Polska
 529. Poznaniacy boją się tłumów na cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych - Radio Poznań
 530. Czy wirus SARS-CoV-2 mutuje? - Aptekarz Polski
 531. Teleskop - TVP Poznań, 28/10/2020
 532. Koronawirus. Ekspert o mutacji D614G - Radio Zet
 533. Czy można się zakazić koronawirusem, mierząc ubrania w sklepie? "Skrajnie nieprawdopodobny scenariusz" - Interia
 534. Koronawirus na torbach, wózkach sklepowych, ubraniach - czy jest dla nas groźny? - TVN
 535. Do tej pory skatalogowano ponad 12 tys. mutacji SARS-CoV-2 - Termedia
 536. Koronawirus mutuje, ale nie musi to być zła wiadomość. Ekspert wyjaśnia - Wirtualna Polska
 537. Koronawirus na plecaku i przyborach szkolnych - Radio Zet
 538. Dezynfekcja rąk to podstawa w walce z koronawirusem - Radio Białystok
 539. Ekspert wyjaśnia, jak mutuje koronawirus - Interia
 540. Koronawirus może znaleźć się na wózku sklepowym lub plecaku. Jak się chronić? - o2
 541. Koronawirus - Raport Dnia. Niedziela, 25 października - Polsat
 542. Koronawirus na plecaku albo wózkach sklepowych? Dezynfekcja to podstawa - Radio RMF24
 543. Ekspert uspokaja w sprawie koronawirusa: Mutuje wolniej niż wirus grypy czy HIV - RadioZet
 544. 12 tys. mutacji SARS-CoV-2. Ekspert wyjaśnia, jak bardzo są groźne - TVPInfo
 545. Ekspert: wiemy, że koronawirus mutuje o połowę wolniej niż wirus grypy - TVN
 546. "System opieki zdrowotnej coraz bardziej zbliża się do ściany" - Medycyna Praktyczna mp.pl
 547. Kto się zaszczepi na koronowirusa?- Trójmiasto.pl
 548. Ekspert: COVID-19 zapycha nam cały system, zbliżamy się do ściany - WTK
 549. Witaj Wielkopolsko! - TVP Poznań, 19/10/2020
 550. Czego nie mówią zwolennicy odporności zbiorowiskowej? - Opoka.news
 551. Szczepionka szybciej niż lek na COVID-19? Ekspert wskazuje terminy - Interia
 552. Koronawirus. Ekspert: Aby opanować pandemię, należałoby zaszczepić około 70 proc. populacji - Gazeta Wyborcza
 553. Ekspert: szczepionka przeciw SARS-CoV-2 powstanie, ale jak długo będzie chronić? - Onet
 554. Kiedy powstanie szczepionka przeciw SARS-CoV-2? - Radio Kielce
 555. Dr hab. Piotr Rzymski: szczepionka będzie szybciej niż lek - Radio Zet
 556. Koronawirus: Szczepionka niedługo, ale co dalej? Specjalista zwraca uwagę na ważną rzecz - TVP
 557. "Ogromne zapotrzebowanie na szczepionkę". Kto w pierwszej kolejności może na nią liczyć? - Niezależna.pl
 558. Ekspert: prędzej będziemy mieć skuteczną szczepionkę na COVID-19 niż lek - TVN
 559. Teleskop - TVP Poznań, 15/09/2020
 560. Czarny scenariusz polskich naukowców. Za kilka miesięcy zakażonych może być ponad połowa Polaków - TVP Poznań
 561. Rosyjska szczepionka na Covid-19 niepokoi naukowców - Rzeczpospolita
 562. Lustra "O sytuacji epidemicznej w kraju" - TVP Poznań, 29/09/2020
 563. Temat Dnia - TVP Poznań, 25/09/2020
 564. Koronawirus. Polski lek na COVID-19. Eksperci: Wstrzymajmy się z entuzjazmem - Wirtualna Polska
 565. Lustra "Czy mamy drugą falę koronawirusa?" - TVP Poznań, 21/09/2020
 566. Lek na koronawirusa od Biomed Lublin. Ekspert: "zachowajmy umiar w entuzjazmie" - Wirtualna Polska
 567. Ekspert studzi emocje związane z polskim lekiem na COVID-19 - RynekAptek.pl
 568. Częste stosowanie płynów do dezynfekcji prowadzi do oporności patogenów na alkohol? - Serwis Zdrowie PAP
 569. Potencjalny polski lek na COVID-19. Ekspert: trzeba zachować umiar w entuzjazmie - TVN
 570. Biomed Lublin ma lek na koronawirusa. Polska z pierwszym lekiem na Covid-19 - Super Express
 571. Koronawirus: czy patogeny mogą uodpornić się na płyny odkażające? - RadioZet
 572. Biomed-Lublin zakończył pierwszy etap prac nad lekiem na koronawirusa - Bankier.pl
 573. Rosyjska szczepionka przeciwko koronawirusowi nie trafi do Polski - Radio Poznań
 574. Test na koronawirusa od lekarza rodzinnego - TVP Poznań, 06/09/2020
 575. Nowe wyniki testów rosyjskiej szczepionki przeciwko SARS-CoV-2. "Mocna odpowiedź dla sceptyków" - Onet
 576. Audycja o badaniach nad COVID-19 z udziałem studentów - Radio Afera, 28/08/2020
 577. Ruszyła produkcja rosyjskiej szczepionki na koronawirusa - TVN
 578. Czy stosowanie płynów do dezynfekcji działa? - Wlodawa.net
 579. Czy Rosja w pracach nad szczepionką idzie drogą na skróty? - Radio Białystok
 580. Nauczyciele drżą o życie. Ma być im podana szczepionka, która nie przeszła wszystkich testów - Polki.pl
 581. Szczepionka przeciw COVID-19. Rosyjska droga na skróty - Gazeta Lekarska
 582. Pandemia nie odpuszcza! Znamy nowe liczby - nie spodobają ci się - Fakt
 583. Podawanie ludziom niesprawdzonej rosyjskiej szczepionki na Covid-19 przypomina gre w rosyjską ruletkę - Forsal
 584. Szczepionka na koronawirusa. Ekspert: Rosja idzie drogą na skróty - Dziennik
 585. Covid19 vaccination. Expert: Russia has taken abbreviations - NewsBeezer
 586. Szczepionka przeciw COVID-19. Ekspert: Rosja poszła drogą na skróty - Interia
 587. Ekspert o rosyjskiej szczepionce przeciwko Covid-19: to może zaciążyć na samej idei szczepień - Rynek Zdrowia
 588. Rosjanie pochwalili się szczepionką na COVID-19. Polski ekspert jest zaniepokojony - wMeritum.pl
 589. Naukowcy: czasopisma naukowe są zalewane przez kiepskie publikacje o koronawirusie - PAP Nauka w Polsce, Tygodnik Wprost oraz Biotechnologia.pl
 590. Eksperci: mamy lawinę kiepskich publikacji o koronawirusie - Rynek Zdrowia
 591. Witaj Wielkopolsko! - TVP Poznań, 31/07/2020
 592. Koronawirus nadal w Wielkopolsce – tylko dziś 56 nowych przypadków zakażeń- TVP Poznań, 14/07/2020
 593. Teleskop - TVP Poznań, 14/07/2020, g. 18:30
 594. Teleskop - TVP Poznań, 06/07/2020, g. 11:30
 595. Lustra "Czy Polacy zapomnieli o koronawirusie?" - TVP Poznań, 17/06/2020
 596. Teleskop - TVP Poznań, 14/06/2020, g. 11:30
 597. Teleskop - TVP Poznań, 13/06/2020, g. 21:30
 598. Teleskop - TVP Poznań, 13/06/2020, g. 11:30
 599. Koronawirus ciepła się nie boi - TVP Poznań, 11/05/2020
 600. Teleskop - TVP Poznań, 11/05/2020, g. 18:30
 601. Teleskop - TVP Poznań, 06/06/2020, g. 18:30
 602. Pamiętajmy o szczepieniach sezonowych - TVP Poznań, 06/06/2020
 603. Teleskop - TVP Poznań, 06/06/2020, g. 11:30
 604. Otwarta Antena - WTK, 20/05/2020
 605. Wielkopolscy górnicy ominięci przez koronawirusa - TVP Poznań, 15/05/2020
 606. Na Uniwersytecie Medycznym trwają prace nad szczepionką na koronawirusa - Radio Eska
 607. Teleskop - TVP Poznań, 15/05/2020
 608. Warszawski Dzień - TVP Warszawa, 12/05/2020
 609. Teleskop - TVP Poznań, 10/05/2020
 610. Teleskop - TVP Poznań, 09/05/2020
 611. Lustra "O życiu medyków walczących z koronawirusem"- TVP Poznań, 08/05/2020
 612. Uczymy się dystansu - Tygodnik Polityka
 613. Uboczny skutek wirusa: infodemia. Świat wpadł w panikę - Tygodnik Polityka
 614. Koronawirus "podróżuje" na cząsteczkach smogu - Radio Poznań
 615. Teleskop - TVP Poznań, 26/04/2020, g. 18:30
 616. Teleskop - TVP Poznań, 26/04/2020, g. 11:30
 617. Warszawski Dzień - TVP Warszawa 20/04/2020
 618. Lek na koronawirusa z Brazylii? Polscy naukowcy są sceptyczni - Radio Poznań
 619. Maseczkowy dylemat: kupić, czy zrobić samemu? - Radio Poznań
 620. Kolejny dzień epidemii. Co wiemy o koronawirusie? - TVP Poznań
 621. Teleskop - TVP Poznań 12/04/2020, g. 18:30
 622. Teleskop - TVP Poznań 12/04/2020, g. 17:30
 623. Lustra - TVP Poznań 07/04/2020
 624. Warszawski Dzień - TVP Warszawa 06/04/2020
 625. Gość Wieczoru - WTK 03/04/2020
 626. Warszawski Dzień - TVP Warszawa 01/04/2020
 627. Teleskop - TVP Poznań 22/03/2020
 628. Czy można zakazić się koronawiursem przez jedzenie? - Radio Poznań
 629. Polish scientists’ take on SARS-CoV-2 - PolandIn
 630. Koronawirus nie może być powodem dyskryminacji - Radio Afera
 631. Polka odkryła, jak ludzki organizm walczy z koronawirusem - Radio Poznań