COVID-19 i nasz Zakład - aktualizowane

Od marca 2020 r. praca Zakładu Medycyny Środowiskowej UMP skupia się również na sprawach związanych z pandemią wywołaną beta-koronawirusem SARS-CoV-2. Wszystkie działania koordynowane są przez dra hab. Piotra Rzymskiego.


Oto ich aktualne podsumowanie:

1. Udział w inicjatywnie eksperckiej "Nauka przeciw pandemii" i opracowaniu Białej Księgi dotyczącej szczepień na COVID-19. Informacja o akcji na stronie rządowej, stronie Nauka w Polsce, wydawnictwa Termedia, stronach Polityki Zdrowotnej, Medycyny Praktycznej, Rynku Zdrowia.

Pełna wersja powyższej ulotki

Pełna wersja powyższej ulotki

2. Opracowanie i kolprotaż ulotki informacyjnej o szczepieniach w j. ukraińskim dla uchodźców. Link do ulotki. Więcej informacji na stronie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

3. Komentarz dla czasopisma Nature odnośnie dyskryminacji studentów azjatyckich na tle COVID-19.

4. Publikacja listu w czasopiśmie Science dotyczącego rekomendacji dla uczelni wyższych na świecie goszczących i zatrudniających osoby pochodzenia azjatyckiego. Informacja Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, komentarz prof. dr hab. Ryszarda Naskręckiego (UAM). Omówienie w Nauka w Polsce.


5. Publikacja pracy badawczej w czasopismie Vaccines dotyczącej zależności stopnia wyszczepienia populacji z częstością infekcji, przyjęć do szpitala, hospitalizacji na OIOM i zgonów z powodu COVID-19 w okresie wrzesień-grudzień 2021 w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA). Praca wskazuje na istotną, odwrotnie proporcjonalną zależność, podkreślając sensowność szczepień przeciw COVID-19. Współautorem pracy jest doktorantka Zakładu Medycyny Środowiskowej, mgr Dominika Sikora.

6. Publikacja pracy przeglądowej w czasopismie Clinical Infectious Diseases dotyczącej problematyki szczepień przeciw COVID-19 i innym chorobom zakaźnym w grupie uchodźców wojennych z Ukrainy.

7. Publikacja pracy badawczej w czasopismie Vaccines dotyczącej przebiegu klinicznego przypadków zachorowań na COVID-19 wśród osób zaszczepionych w okresie dominacji wariantu delta w Polsce. Praca przeprowadzona we współpracy z Polskim Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

8. Publikacja pracy badawczej w czasopismie Vaccines dotyczącej przypadków ciężkiego, wymagającego hospitalizacji COVID-19 u osób częściowo lub w pełni zaszczepionych. Analiza obejmowała cztery ośrodki (Poznań, Wrocław, Białystok i Kielce) w okresie do końca maja 2021. Ponad połowę takich pacjentów stanowiły osoby, u których pierwsze objawy wystąpiły w przeciągu 14 dni od pierwszej dawki. Hospitalizacje osób w pełni zaszczepionych wynosiły zaledwie 0.15% wszystkich hospitalizacji z powodu C19 Część z tych osób należała do grupy non-responders. Nasze obserwacje potwierdzają wysoką skuteczność szczepień. Współautorami pracy są dr Monika Pazgan-Simon, prof. Krzysztof Simon, prof. Tadeusz Łapiński, dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk, dr Michał Chojnicki, prof. Iwona Mozer-Lisewska i prof. Robert Flisiak. Omówienie pracy przez PAP i Nauka w Polsce, reportaż Wirtualnej Polski, TVN,TVP i Gazety Wyborczej. Omówienie w języku angielskim.

9.Publikacja pracy badawczej w czasopismie Environmental Pollution dotycząca związków narażenia na zanieczyszczenia powietrza (PM10, PM2.5 i benzo(a)piren) z ciężkością przebiegu COVID-19 wśród pacjentów dorosłych hospitalizowanych w Polsce w okresie od marca 2020 do lipca 2021. Praca przeprowadzona we współpracy z Polskim Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

10. Publikacja pracy badawczej w czasopismie Ecotoxicology and Environmental Safety dotycząca związków narażenia na zanieczyszczenia powietrza (PM10, PM2.5 i benzo(a)piren) z ciężkością przebiegu COVID-19 wśród dzieci hospitalizowanych w Polsce w okresie od marca 2020 do lipca 2021. Praca przeprowadzona we współpracy z Polskim Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

11. Publikacja pracy badawczej w czasopismie Vaccines porównującej częstość występowania i uciążliwość zdarzeń niepożądanych po podaniu trzech dawek szczepionki COVID-19 w dwóch grupach: (1) otrzymujących trzy dawki szczepionki mRNA (3xmRNA, grupa homologiczna) oraz (2) szczepionych dwoma dawkami AstraZeneca i boosterem mRNA (2xAZ+1xmRNA, grupa heterologiczna).

12. Publikacja pracy teoretycznej w czasopismie Vaccines dotycząca bardzo rzadkich zdarzeń zakrzepowo-zatorowych po otrzymaniu szczepionki przeciw COVID-19, potencjalnych mechanizmach i przyczynach oraz przyszłych kierunkach badań w tym zakresie. Omówienie pracy w PAP, w serwisie Nauka w Polsce i portalu Wirtualna Polska.Omówienie w j. angielskim.

13. Publikacja pracy badawczej w czasopismie Journal of Clinical Medicine podsumowującej charakterystykę demograficzną i kliniczną pacjentów z COVID-19 na przestrzeni 17 miesięcy pandemii w Polsce (marzec 2020-lipiec 2021). Dane gromadzone były w ramach projektu SARSTer prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

14. Publikacja pracy przeglądowej w czasopismie Vaccines przedstawiającej strategie komunikacji związane z realizacją programu szczepień w oparciu o działania niezależnych grup eksperckich. Współautorami są członkowie inicjatywy Nauka przeciw Pandemii: dr Leszek Borkowski, prof. Marcin Drąg , prof. Andrzej M. Fal, prof. Robert Flisiak, prof. Jacek Jemielity, dr Jacek Krajewski, dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas , prof. Andrzej Matyja, prof. Krzysztof Pyrć , dr hab. n. med. Piotr Rzymski, dr n. med. Michał Sutkowski, prof. Krzysztof Simon, prof. Jacek Wysocki, prof. Joanna Zajkowska.

15. Publikacja pracy w czasopiśmie Vaccines omawiającej, w oparciu o dowody naukowe, strategie stosowania dawki przypominającej (booster) szczepionki przeciwko COVID-19, stosowanej w krajach rozwiniętych. Praca wskazuje, że stawianie podawania dawki przypominającej ponad strategię szczepienia osób niezaszczepionych, które nie mają dostępu do szczepionki w krajach biednych, jest z jednej strony moralnie niedopuszczalne, bo naraża ogrom ludzi na różne konsekwencje zakażenia koronawirusem i pogłębia kryzys w krajach o niskim stopniu rozwoju gospodarczego, a z drugiej - sprzyja dalszemu mutowaniu SARS-CoV-2, co zwiększa ryzyko wydłużania się walki z pandemią. W pracy proponowane są rozwiązania mogące pomóc zmniejszyć dysproporcje w dostępności szczepionek przeciw COVID-19 w biedniejszych krajach. Praca przygotowana wspólnie z członkami międzynardowej sieci USERN. Omówienie pracy w Nauka w Polsce.

16. Publikacja pracy badawczej w czasopiśmie Vaccines dotyczącej poziomu zaufania Polaków do szczepionek, w tym szczepionek przeciw COVID-19, w zależności od typu technologicznego i producenta. Współautorami pracy są dr hab. Joanna Zeyland (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) i prof. Jacek Wysocki (UMP). Omówienie obserwacji w PAP.

17. Publikacja pracy badawczej w czasopiśmie Vaccines dotyczącej stosunku zaszczepionych Polaków do dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19. Współautorami pracy są dr hab. Barbara Poniedziałek (UMP) i prof. Andrzej Fal (UKSW). Omówienie obserwacji w PAP i Nauka w Polsce.Opracowanie w języku angielskim i materiał video.

18. Publikacja pracy przeglądowej w czasopiśmie Journal of Medical Virology dotyczącej wieloaspektowośći i przyszłości szczepień przeciw COVID-19. Praca wieloautorowa przygotowana z badaczami z różnych krajów, zrzeszonych w sieci USERN. 

19. Publikacja oświadczenia w czasopiśmie International Immunopharmacology dotyczącego praktyk redakcyjnych i recenzenckich w czasach pandemii. Oświadczenie zostało przygotowane przez 18 członków Universal Scientific Education and Research Network (USERN) z pięciu kontynentów.

20. Publikacja pracy badawczej w czasopiśmie Biomedicine & Pharmacotherapy dokumentującej skalę wysiłków naukowych w pierwszych 3 miesiącach epidemii. Współautorami pracy są studentki biotechnologii medycznej UMP, p. Joanna Nowakowska, p. Joanna Sobocińska i p. Żaneta Lemańska, oraz student Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, p. Mateusz Lewicki.

21. Publikacja pracy dyskusyjnej w czasopiśmie Science of the Total Environment proponującej działania na rzecz ograniczania ryzyka wirusowych zoonoz w przyszłości. Współautorem pracy jest mgr Dariusz Halabowski z UŚ w Katowicach. Omówienie w Nauka w Polsce.

22. Publikacja pracy badawczej w czasopiśmie Nutrients dotyczącej analizy wpływu tzw. lockdown na nawyki żywieniowe i dietę Polaków. Współautorem pracy jest studentka dietetyki UMP, p. Aleksandra Sidor. Omówienie badania, w j. polskim na stronie Medicover i Szpital na Klinach oraz wzmianki w prasie amerykańskiej, prasie greckiej, prasie ukraińskiej, prasie hiszpańskiej.

23. Publikacja pracy przeglądowej w czasopiśmie Water dotyczącej koronawirusów związanych z organizmami wodnymi, a przede wszystkim delta- i gammakoronawirusów występujących pośród ptactwa wodnego. Współautorem pracy jest student biotechnologii medycznej UMP, p. Adrian Wartecki. Artykuł, decyzją rady redakcyjnej czasopisma, został wybrany jako "Editor's Choice" w 2020 r.

24. Publikacja pracy badawczej w czasopiśmie International Journal of Disaster Risk Reduction dotyczącej wykorzystania studentów uniwersytetu medycznego jako wolontariuszy w jednostkach medycznych i sanitarnych w trakcie pandemii COVID-19. Współąutorami pracy są mgr Dominika Bazan i prof. Michał Nowicki.

25. Publikacja pracy badawczej w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health dotyczącej poziomu strachu, dezinformacji i stosowania się do zaleceń sanitarnych w pierwszej fazie pandemii COVID-19 w Polsce. Praca przygotowana wspólnie ze studentami kierunku lekarskiego UMP, p. Bartoszem Nowakiem, Cezarym Miedziarkiem i Szymonem Pełczyńskim.

26. Publikacja pracy badawczej w czasopiśmie Journal of Infection and Public Health dotyczącej społecznych reakcji na SARS-CoV-2 w Polsce.

27. Publikacja pracy badawczej w czasopiśmie Journal of Clinical Medicine dotyczącej lęków dzieci, które w okresie pandemii i tzw. lockdownu zmuszone były odbyć interwencyjne wizyty dentystyczne.Współautorem pracy jest dr Aneta Olszewska z Kliniki Wad Rozwojowych Twarzy UMP.

28. Publikacja pracy przeglądowej w czasopiśmie Environmental Research analizującej spóźnioną reakcję afrykańskiego środowiska naukowego na COVID-19, wraz z identyfikacją przyczyn tego zjawiska, propozycją rozwiązań (obecnie i w przyszłości) i wskazaniem unikalnym obszarów badawczych dla Afryki w kontekście COVID. Współautorem pracy jest prof. Willis Gwenzi z Uniwersytetu w Zimbabwe (UZ).

29. Publikacja pracy przeglądowej w czasopiśmie Nutrients dotyczącej poszukiwania alternatyw dla obecnego procesu produkcji mięsa w kontekście zagrożenia epidemicznego. W pracy omawiane są możliwości i ograniczenia popularyzacji diet roślinnych, wykorzystania białka owadów oraz produkcji mięsa w sposób pozaustrojowy.

30. Publikacja pracy przeglądowej w czasopiśmie Współczesna Farmacja, dotyczącej typów proponowanych szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 oraz postępu prac nad ich wytwarzaniem i badaniem w pierwszym dziewięciu miesiącach epidemii.

31. Publikacja pracy badawczej w czasopismie Nutrients dotycząca zmian nawyków żywieniowych i dbabia o higienę jamy ustnej w czasach pandemii COVID-19.

32. Publikacja rozdziału w książce "Coronavirus Disease - COVID-19", która ukazała w czerwcu 2021 r. nakładem wydawnictwa Springer w ramach serii wydawniczych czasopisma Advances in Experimental Medicine and Biology. Rozdział porusza kwestie dyskryminacji na tle COVID-19, omawiając ich typy, a także psychologiczne mechanizmy, które za nim stoją. Współautorami publikacji są prof. Michał Nowicki i dr hab. Hanna Mamzer. Zawarta na 964 str. 53-rozdziałowa książka przygotowywana była od lutego 2020 r. przez członków globalnej sieci naukowej Universal Scientific Education and Research Network - USERN.

 

33. Publikacja pracy przeglądowej w czasopiśmie Nowa Klinika, dotyczącego farmakologicznego leczenia COVID-19 oraz proponowanych szczepionek. Współautorem publikacji jest dr Leszek Borkowski.

34. Recenzowanie manuskryptów naukowych dotyczących COVID-19 zgłaszanych do czasopism indeksowanych w bazie JCR (łącznie 180 manuskryptów):

35. Sygnowanie listu otwartego do administracji USA w sprawie niebezpieczeństw związanych z hodowlą norek w kontekście zmienności SARS-CoV-2.

36. Apel "Let's roll our sleeves and beat this pandemic together" rozesłany do wszystkich członków sieci USERN (ponad 16 tys. członków, w tym kilkunastu laureatów Nagrody Nobla i Nagrody Abela)

37. Udział w międzynarodowym projekcie badawczym COVID-19 Global Student Survey, którego celem jest analiza wpływu pandemii na proces nauczania, funkcjonowanie społeczne i emocjonalne studentów oraz wypracowanie międzynarodowej strategii zarządzania szkolnictwem wyższym w czasach kryzysu.

38. Opieka merytoryczna nad projektem "Odporna Polska - Zaszczep się na zdrowie!" w ramach, którego powstają materiały szerzące merytoryczną wiedzę dotyczącą szczepień oraz materiały dla prasy.

39. Udział w projekcie (jako autor) "Sieć Wiedzy – Zdrowie" w ramach, których powstają materiały informacyjne o najważniejszych zagadnieniach związanych z pandemią COVID-19. Materiały publikowane są w drukowanym wydaniu "Rzeczpospolitej", stronie internetowej Związku Powiatów Polskich oraz elektronicznej formie Dziennika Warto Wiedzieć, a także na dedykowaniej projektowi stronie internetowej.

40. Udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast wraz z wystąpieniem dotyczącym krytycznej roli nauki w przeciwdziałaniu kryzysowi Covid-19 i informowaniu opinii publicznej. Nagranie z sesji. Omówienie w języku polskim. Oficjalne podsumowanie spotkania.

41. Przeprowadzenie cyklu 9 spotkań związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19 dla koncernu Volkswagen Poznań i firmy Novol

42. Udział w 3 spotkaniach związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19 dla społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

43. Udział w realizacji cyklu filmów i wydarzeniach informujących o koronawirusie, COVID-19 i szczepionkach:

»  Technologie wykorzystywanew szczepionkach mRNA (prof. Jacek Jemiliety, dr hab. Piotr Rzymski)

» Webinarium dla lekarzy, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych (prof. Andrzej Fal, dr hab. Piotr Rzymski)

» Uczestnictwo w panelu zakaźników Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022

» Uczestnictwo w panelu zakaźników V Kongresu Wizja Zdrowia - Diagnoza i Przyszłość - Foresight Medyczny

» Uczestnictwo w panelu dyskusyjnym Vaccine Forum dotyczącym dezinformacji nt. szczepień w mediach społecznościowych

» Rozmowa z Menedżerem Zdrowia o dawkach przypominających

» Rozmowa z Menedżerem Zdrowia o mutacjach i wariantach

» Konferencja PAP: Wpływ fake newsów na postrzeganie kwestii szczepień przez społeczeństwo #FakeHunter Challenge#szczepienia

» Konferencja PAP: Pandemia, restrykcje, szczepienia. Teoria i praktyka. Dokąd zmierzamy?

» Centrum Nauki Kopernik - Koronawirus na celowniku - zapytaj naukowca

» Czy szczepionka przeciwko COVID-19 powstała zbyt szybko?

» Co z tymi szczepieniami?

» Wszystko co chcielibyście wiedzieć o wirusie SARS-CoV-2 oraz szczepionkach przeciw COVID

» Szczepienia przeciw COVID-19: Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy - spotkanie z dr hab. Piotrem Rzymskim

» Pandemia COVID-19 i szczepienia u osób z NZJ. Wszystko co warto wiedzieć - wytyczne i rekomendacje

» Polska zastosuje kolejną szczepionkę

» Nowa szczepionka na Covid19. Kiedy i czy w ogóle w Polsce?

» Czekam na szczepionkę i planuję się nią zaszczepić

 

» Mity wokół szczepionki - Biała Księga - "Nauka przeciw pandemii"

» Koronawirus - fakty i mity

» O wariancie brytyjskim SARS-CoV-2 i nadchodzących wyzwaniach dla ludzkości

» Koronawirus okiem epidemiologia - prof. dr hab. Jacek Wysocki

» Koronawirus okiem naukowca - dr hab. Piotr Rzymski

» Koronawirus okiem klinicysty - prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska

» Koronawirus a sprawy studenckie - prof. dr hab. Ryszard Marciniak

» Gość wieczoru - pytania dotyczące szczepionki - dr hab. Piotr Rzymski

45. Komentarz do artykułu "Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS–CoV-2: A Controlled Comparison in 4 Patients" opublikowanego na łamach Annals of Internal Medicine. W rezultacie krytycznych komentarzy do tego artykułu, redaktorzy czasopisma podjęli wraz z autorami decyzję o jego retrakcji.

45. Wykład plenarny pt. "Przed..., w trakcie... i po... czyli jak COVID-19 wpłynęła w Polsce na naukę" podczas XXVI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym "Postępy w Alergologii i Pneumonologii, 4-6 listopada 2021, Kraków.

46. Udział w spotkaniach Senackich Zespołów Parlamentarnych poświęconych 1podania dawki uzupełniającej szczepionki pacjentom po przeszczepach (2 sierpnia 2021) 2) podania dawki przypominającej pacjentom z niedoborami odporności (5 stycznia 2022); 3) zastosowania preparatu Evusheld w Polsce (7 marca 2022).

47. Udział w debacie akademickiej organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nt. "Jak skutecznie promować zachowania profilaktyczne w czasie pandemii?".

48. Wykład na temat szczepień i dawki przypominającej w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2021

49. Udział w VI Narodowym Kongresie Żywieniowym i wygłoszenie wykładu pt. "Zmiana nawyków żywieniowych Polaków podczas lockdownu".

50. Udział w konferencji VI Międzynarodowej Konferencji Żywienie Bez Granic i wygłoszenie wykładu "Dieta w dobie pandemii COVID-19: Przekleństwo i nadzieja na przyszłość".

51. Udział w panelu dyskusyjnym nt. wpływu pandemii COVID-19 na zmianę profilu konsumenckiego w ramach konferencji Food Markets 4.0 organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

52. Artykuły o koronawirusie SARS-CoV-2 i COVID-19 na łamach Tygodnika Polityka i projektu Pulsar:

 1. Koronawirus mutuje wśród amerykańskich jeleni
 2. „Łagodniejszy” omikron, który zgotuje nam armagedon
 3. Omikron. Czy faktycznie potrzebna nam nowa wersja szczepionki?
 4. „British Medical Journal” na wojnie z Facebookiem. Tylko kto ma rację?
 5. Drugie życie zmanipulowanych prac naukowych
 6. Testy antygenowe i omikron. Jak poprawnie zrobić wymaz?
 7. Deltakron i delmikron. Medialna wydmuszka czy realne zagrożenie?
 8. Nielegalne certyfikaty szczepień. Służby się nie przepracowują
 9. Polscy pacjenci z deficytami odporności czekają na czwartą dawkę
 10. Paxlovid Pfizera czy molnupiravir Mercka? Bieg po tabletkę na covid
 11. Omikron kontra szczepionki i nasza odpowiedź komórkowa. Jakie mamy szanse?
 12. Prosimy się o kłopoty. Wariant omikron to już ostatnie ostrzeżenie
 13. Czy wariant delta w Japonii unicestwił się sam?
 14. Trzecia dawka dla pacjentów po przeszczepach? MZ nie spieszy się z decyzją
 15. Alfa, delta, teraz lambda? Warianty koronawirusa w natarciu
 16. Wariant lambda koronawirusa już w Polsce. Jak bardzo jest groźny?
 17. Będzie polska platforma mRNA? Oby!
 18. Białkowa szczepionka Novavaxu wkrótce w Europie (i Polsce)?
 19. Szczepienia przeciw C19. Drugie dawki niezgodnie z ChPL
 20. Brazylia kwestionuje jakość Sputnika V, Rosjanie wściekli
 21. Tabletka na covid i po krzyku? Pfizer przeciera szlak
 22. Wariant indyjski. Nie taki straszny, jak go malują?
 23. Komórki z materiału aborcyjnego i (nie)moralne szczepionki
 24. Polaku, szczep się. Ale z głową!
 25. Szczepionka tandemu Janssen i Johnson & Johnson wkracza do Europy
 26. Wygramy z covid-19? Profesor Flisiak: Na pewno
 27. Made in USA, czyli nowe warianty SARS-CoV-2
 28. Po co eksperymentalnie zakażać ludzi SARS-CoV-2?
 29. Czy Sputnik V to faktycznie skuteczna szczepionka?
 30. Czy szczepionka AstraZeneki jest dość skuteczna?
 31. Czy szczepionki poradzą sobie z nowymi wariantami SARS-CoV-2. Co wiemy?
 32. Czy brytyjski wariant wirusa faktycznie jest bardziej zabójczy?
 33. Szczepionki mRNA: co je łączy, co różni, która jest lepsza?
 34. SARS-CoV-2 z RPA i Wielkiej Brytanii. Są dobre wieści? - z Emilią Skirmunnt
 35. Eksperci przeciw antynauce. Rozbrajamy fake newsy o szczepionce - Nauka Przeciw Pandemii
 36. Brytyjski wariant SARS-CoV-2. Co o nim wiemy?
 37. Obalamy fake newsy nt. szczepionki na koronawirusa
 38. Amantadyna i covid. Słuchajmy ekspertów, a nie polityków
 39. USA kolejnym krajem ze szczepionką na covid
 40. Ekspresowe szczepionki na covid. Jak powstały i czy są bezpieczne?
 41. Brytyjska szczepionka na zakręcie
 42. Co z tym osoczem? Kontrowersje wokół terapii w covid-19
 43. Wirus na fermach norek w Polsce. Trzeba bić na alarm?
 44. Nie, szczepionki na covid nie modyfikują ludzkiego genomu
 45. SARS-CoV-2 zaatakował wcześniej, niż sądziliśmy
 46. Awantura o mutacje SARS-CoV-2 u norek. Jest się czego bać?
 47. „Nature”, „Science” i „NEJM” głosują przeciwko Trumpowi
 48. Czy covid-19 może wywołać cukrzycę?
 49. Co z tą grupą krwi i Covid-19? Czy z 0 można spać spokojniej?
 50. Naturalna odporność stadna? Niebezpieczne i nieuzasadnione
 51. Covid-19 w szkołach. Dzieci bez objawów mogą zakażać nawet 3 tygodnie
 52. Koronawirus plus smog. Jak się przed nimi uchronić?
 53. Przyłbice nie chronią przed Covid-19, wynika z symulacji superkomputera
 54. Rosjanie chwalą się szczepionką na Covid-19. Przedwcześnie
 55. Ponowne zakażenie SARS-CoV-2? Przyjrzyjmy się bliżej
 56. Przeciwciała z osocza, czyli polski lek na Covid-19
 57. Co dalej z pandemią Covid-19? Prognozy, pytania, odpowiedzi
 58. Na tropie Covid-19. Psy dokładniejsze od laboratorium?
 59. Rosyjska szczepionka Gam-COVID-Vac Lyo niczym Sputnik?
 60. Jaką cenę za pandemię koronawirusa zapłaciły zwierzęta?
 61. Dobre strony lockdownu? Mniej wcześniaków!
 62. Niemiecka szczepionka działa: USA zamawiają 100 mln dawek
 63. Szczepionka na Covid-19 z Oksfordu. Jest przełom?
 64. Rosyjscy hakerzy wzięli na cel szczepionkę na Covid-19
 65. Wirus świńskiej grypy G4 w Chinach. Czeka nas kolejna pandemia?
 66. Aplidin, remdesivir czy deksametazon? Jak idą poszukiwania leku na Covid-19
 67. Deksametazon, ratunek dla pacjentów z problemami oddechowymi w Covid-19
 68. Największy naukowy skandal czasów Covid-19? Zalew byle jakich publikacji
 69. Rząd USA nie chce badań, które mogłyby zatrzymać pandemię
 70. Naukowcy uspokajają. Ciąża nie wiąże się z cięższym przebiegiem Covid-19
 71. Pierwsza faza, druga… I trzecia? Badania nad szczepionką nabierają tempa
 72. Czy w grze o szczepionkę wszystkie chwyty są dozwolone?
 73. SARS-CoV-2 wykryto w męskim nasieniu. Co to oznacza?
 74. Opracowano przeciwciała przeciw SARS-CoV-2. Czy to alternatywa dla szczepionki?
 75. Koronawirus może podróżować w smogu?
 76. Koronawirus zwiększa ryzyko udaru mózgu?
 77. Wyścig po szczepionkę na SARS-CoV-2 trwa. Kto jest faworytem?
 78. WHO nie ogłosiło stanowiska ws. wyborów korespondencyjnych
 79. Dlaczego tak bogaty kraj jak USA nie radzi sobie z Covid-19
 80. Czy Chińczycy wreszcie przestaną jeść psy?
 81. Obowiązkowe maseczki. Podpowiadamy, jak poprawnie je nosić
 82. Za zamkniętymi drzwiami laboratorium. Badanie na obecność SARS-CoV-2 krok po kroku
 83. Przykład idzie z Poznania. Jak studenci i pracownicy uczelni walczą z pandemią
 84. Chiny zapowiadają wysyp przypadków Covid-19 w kwietniu. Dlaczego?
 85. Tak, koty są podatne na SARS-CoV-2. Dlaczego nie trzeba się martwić?
 86. Wszystkiemu winni Chińczycy? Nauka temu przeczy
 87. Utrata węchu lub smaku, nowe objawy Covid-19. Czy jest się czego bać?
 88. Rozmowy telefoniczne w autobusie lub tramwaju: groźne w czasie pandemii?
 89. Zostań w domu! Aż 44 proc. zakażeń dają osoby niewykazujące objawów
 90. Szczepionka przeciw SARS-CoV-2 najszybciej w historii? USA rezygnują z badań przedklinicznych
 91. Jak długo koronawirus potrafi przetrwać poza ustrojem? Nowe badania
 92. Jest przełom? Chińscy badacze informują o skutecznym leku na Covid-19
 93. Koronawirus SARS-CoV-2. Fakty, a nie mity
 94. Nie daj się koronawirusowi, dezynfekuj swój smartfon
 95. Zakażą cię i zapłacą. W Londynie chętni stawią czoła koronawirusowi
 96. Zięba, czosnek ani witaminy nie zatrzymają koronawirusa
 97. Jak nauka walczy z koronawirusem. I własnymi wpadkami
 98. Łuskowce raczej nie były ogniwem pośrednim dla koronawirusa
 99. Koronawirus SARS-CoV-2 a jedzenie

Ranking rzetelności polskich mediów w kwestii informowania o pandemii COVID-19. Polityka na pierwszym miejscu. Na podstawie raportu "Pandemia COVID-19 w polskich mediach".

53. Artykuł dla Nauki w Polsce "Mutacja, wariant czy szczep? O co chodzi z "brytyjskim" i "afrykańskim" wariantem koronawirusa SARS-CoV-2?"

54. Rozmowa dla Biuletynu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej "Tabletką w COVID. Edukacją 11 w sceptycyzm".

55. Rozmowy dla Menedżera Zdrowia 

 1. Czy omikron okaże się bardzo groźny?
 2. Niech bogaci szczepią biedych - z empatii i egoizmu
 3. Jesteśmy coraz bliżej końca pandemii
 4. Jak zatrzymać pandemię polowań i hodowli zwierząt – część druga
 5. Jak zatrzymać pandemię polowań i hodowli zwierząt – część pierwsza
 6. Dyskusja o amantadynie
 7. Wariant indyjski? A może wariant totalnej porażki?
 8. Czy polskie hodowle norek to tykająca bomba epidemiologiczna?

56. Rozmowy dla Kuriera Medycznego

 1. Tabletki na COVID-19 – nowy sposób na wirusa?
 2. Czy chińskie szczepionki przeciw COVID-19 mogą podbić Europę?
 3. Czy szczepionki wyprzedzą wirusa?
 4. Nowe szczepionki – zoom na wschód

57. Wykład dla seniorów poznańskich pt. "Szczepienia przeciw COVID-19 Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?" w ramach współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

58. Rozmowa dla portalu To Tylko Teoria "Dlaczego warto zaszczepić się na COVID-19?"

59. Wykład online dla licealistów w trakcie Wirtualnych Drzwi Otwartych UMP 2020 pt. "Czego powinna nauczyć ludzkość pandemia COVID-19", transmitowany na żywo poprzez media społecznościowe.

60. Wykład online dla licealistów w trakcie Wirtualnych Drzwi Otwartych UMP 2021 pt. "Szczepienia przeciw COVID-19: O co i w jaki sposób walczymy?", transmitowany na żywo poprzez media społecznościowe.

61. Wykład online dla absolwentów Wydziału Farmacji UMP w ramach 56. Konkursu Prac Magisterskich pt. "Czego powinna nauczyć ludzkość pandemia COVID-19".

62. Wykład inauguracyjny online "Czego powinna nauczyć ludzkość pandemia COVID-19" dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu

63. Wykład o szczepieniach dla nauczycieli i uczniów w ramach poznańskich Targów Edukacyjnych 

64. Koordynacja projektu filmu prezentującego studentów-wolontariuszy w walce z koronawirusem.

65. Artykuł "Bieg po szczepionkę" w czerwcowym wydaniu oraz "COVID-19 okiem naukowców" w grudniowym wydaniu Faktów UMP. Udział w debacie COVID-19: Foresight - Co nas czeka? dla Faktów UMP.

66. Wypowiedzi eksperckie dla FakeHunter, społecznego projektu weryfikacji treści publikowanych w internecie, uruchomionego przez Polską Agencję Prasową wspólnie z GovTech Polska, którego celem jest demaskowanie nieprawdziwych wiadomości dotyczących wirusa SARS-CoV-2.

 1. Weryfikacja (fałsz): Rosjanie twierdzą, że prace nad szczepionką na koronawirusa trwały od lat
 2. Weryfikacja (fałsz): Czy przeciwciała w powstających szczepionkach na COVID-19 pomagają wirusowi atakować układ odpornościowy?
 3. Weryfikacja (fałsz): Czy częste używanie żelu do dezynfekcji prowadzi do powstania superodpornej bakterii?
 4. Weryfikacja (fałsz): Czy u bezobjawowo chorych pojawia się nagła utrata węchu?
 5. Weryfikacja (fałsz): Czy przez noszenie maski wirusy nie mogą uciec i przedostają się do mózgu?
 6. Weryfikacja (fałsz): Czy brytyjski szczep wirusa odpalono, żeby przekonać nieprzekonanych do zaczepienia się na COVD-19?
 7. Weryfikacja (fałsz): Czy ci, którzy otrzymają tylko pierwszą dawkę szczepionki, są bardziej narażeni na zakażenie mutacją E484K niż osoby wcale niezaszczepione?
 8. Weryfikacja (fałsz): Czy, dzięki amantadynie, szczepienie na COVID-19 jest bezcelowe?
 9. Weryfikacja (fałsz): Czy szczepienie preparatami wykorzystującymi technologię mRNA to eksperyment medyczny przeprowadzany na populacji?
 10. Weryfikacja (fałsz): Czy zbyt wysoki poziom przeciwciał może być groźny dla osoby, która zakazi się którąś z nowych mutacji SARS-CoV-2?
 11. Weryfikacja (fałsz): Czy na skutek masowych szczepień nasz naturalny układ odpornościowy słabnie, a nowe mutacje stają coraz silniejsze i grozi to globalną katastrofą?
 12. Weryfikacja (fałsz): Czy 0,8 proc. zaszczepionych przeciw COVID-19 umiera w ciągu 2 tygodni od podania pierwszej dawki szczepionki, a pozostali umrą w ciągu 2 lat?
 13. Weryfikacja (fałsz): Czy szczepienie dzieci na Covid-19 naraża je na ryzyko wystąpienia małopłytkowości zakrzepowej?
 14. Weryfikacja (fałsz): Czy badania potwierdzają, że w przypadku pilotów istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia zakrzepicy po przyjęciu szczepionki na Covid-19?
 15. Weryfikacja (fałsz): Czy masowa kampania szczepień promuje powstawanie nowych wariantów SARS-Co-V-2?
 16. Weryfikacja (fałsz): Czy dla osób zaszczepionych na Covid-19 badanie rezonansem magnetycznym jest śmiertelnie niebezpieczne?
 17. Weryfikacja (fałsz): Czy zarówno przechorowanie Covid-19, jak i przyjęcie szczepionki, przyśpiesza starzenie się komórek?
 18. Weryfikacja (fałsz): Czy osoby, które przyjęły szczepionkę mRNA umrą po zaszczepieniu się na grypę?
 19. Weryfikacja (fałsz): Czy sytuacja pandemiczna na Gibraltarze świadczy o bezskuteczności szczepień?

67. Wypowiedzi eksperckie dla AFP Sprawdzam, serwisu fact-checking prowadzonego przez Agence France-Presse.

 1. Weryfikacja: Szczepionki przeciwko Covid-19 zmodyfikują genetycznie ludzi?
 2. Weryfikacja: Nie, skwalen z rekinów nie jest śmiertelnie niebezpiecznym adiuwantem w szczepionkach
 3. Weryfikacja: Nagranie internetowego znachora zawiera wiele nieprawdziwych teorii
 4. Weryfikacja: Nie, to tylko porównanie. Nie ma mowy o żadnym programowaniu człowieka
 5. Weryfikacja: Wyjaśniamy skład szczepionki firmy AstraZeneca
 6. Weryfikacja: Ryzyko „ucieczki immunologicznej” nie podważa zasadności masowych szczepień przeciwko Covid-19
 7. Weryfikacja: Eksperyment z solą fizjologiczną nie dowodzi, że testy na Covid-19 są nieprzydatne
 8. Weryfikacja: Szczepionki przeciwko Covid-19 nie zawierają grafenu ani jego pochodnych
 9. Weryfikacja: Vakcíny proti ochoreniu Covid-19 neobsahujú grafén ani jeho deriváty
 10. Weryfikacja: Wyjaśniamy czy szczepionki mogą tworzyć nowe warianty koronawirusa
 11. Weryfikacja: Badania nie wykazały, że szczepieni mają 251 razy większą wiremię niż nieszczepieni
 12. Weryfikacja: Nie, w szczepionkach przeciw Covid-19 nie ma żadnych pasożytów. Nie przeżyłyby w nich
 13. Weryfikacja: Uwaga na teorie dr. Zalewskiego. Jego „badania” nie są naukowym dowodem na istnienie „stworów aluminiowych” w szczepionkach

68. Wypowiedzi eksperckie dla Stowarzyszenia Demagog, polskiej organizacji fact-checkingowej.

 1. Omikron powstał przez szczepienia? To nieprawda
 2. Fałszywe treści z Apelu naukowców i lekarzy z 2020 roku znów w sieci
 3. Mutacje i warianty SARS-CoV-2 – co o nich wiemy?
 4. Nieprawdziwe informacje w wystąpieniu Huberta Czerniaka
 5. Badania świadczące o tym, że maski niosą duże zagrożenia? Fake news!
 6. Nie ma dowodów, że amantadyna wyleczyła tysiące osób z COVID-19
 7. Sklepy na Florydzie zamknięte dla zaszczepionych? Fake news!
 8. Szczepionka mRNA to nie system operacyjny wstrzykiwany do organizmu
 9. Nowe mutacje SARS-CoV-2 pojawiły się przez szczepionki? Fake news!
 10. Nie, szczepionki mRNA nie są systemem do kontrolowania ludzi
 11. Szczepionki przeciw COVID-19 nie są „mordercze”
 12. Wywiad z Romanem Zielińskim zawiera nieprawdziwe informacje
 13. Jak wyglądały badania nad szczepionkami na COVID-19?
 14. Nie, „Apel naukowców i lekarzy” nie przedstawia wiarygodnych treści
 15. Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 nie modyfikuje ludzkiego DNA
 16. Szczepionki nie pomagają w zwalczaniu chorób? Manipulowanie faktami

69. Udział w programie telewizyjnym "Bitwa z koronawirusem" zrealizowanego przez TVP Poznań, zwalczającego nieprawdziwłe informacje o COVID-19.

 1. Odcinek 30/10/2020
 2. Odcinek 6/11/2020
 3. Odcinek 8/11/2020
 4. Odcinek 10/11/2020

70. Konsulting dla firm turystycznych, motoryzacyjnych oraz sieci sklepów spożywczych w zakresie zarządzania w trakcie pandemii COVID-19.

71. Regularne komentarze dla serwisów informacyjnych Radia Zet i TOK FM.

72. Komentarze i wypowiedzi dla mediów dotyczące COVID-19

 1. Dlaczego rząd przestał traktować poważnie epidemię koronawirusa? "Kreujemy rzeczywistość dla czyjegoś politycznego kapitału" - Wirtualna Polska
 2. W trybie pilnym należy udostępnić profilaktykę preekspozycyjną pacjentom transplantacyjnym - Termedia
 3. Czy już nigdy nie pozbędziemy się COVID-19? Ekspert: Wygramy z pandemią, ale wirus z nami zostanie - Poradnik Zdrowie
 4. 6 najczęstszych kłamstw przeciwników szczepień. Ekspert wyjaśnia - Poradnik Zdrowie
 5. Dwa lata z koronawirusem: "Wirus zostanie, chodzi o to, aby stał się łagodnym patogenem" - TOK FM
 6. Ekspert o paszportach covidowych i obowiązku szczepień: takie rozwiązania powinny obowiązywać już dawno - Nauka w Polsce
 7. Dr hab. Piotr Rzymski: Liczba mutacji w Omikronie jest rekordowa, ale warto zdać sobie sprawę ze skali tych zmian - Nauka w Polsce
 8. Szczepienia ratują życie. Prof. Rzymski: Umarło o połowę mniej ludzi niż rok temu. A nie ma lockdownu - Gazeta Wyborcza
 9. Eastern Europe’s authoritarian past is no longer a valid excuse for vaccine hesitancy - Emerging Europe
 10. Liczba zaszczepionych ważniejsza od trzeciej dawki - Nauka w Polsce
 11. COVID-19: 70 percent of Poles declare willingness to take booster dose - PolandIn
 12. 70 proc. zaszczepionych Polaków deklaruje chęć przyjęcia dawki przypominającej - PAP i Nauka w Polsce
 13. Naukowcy pytają zaszczepionych Polaków o trzecią dawkę - Nauka w Polsce
 14. Polskie badania potwierdzają, że szczepienia skutecznie chronią przed ciężkim COVID-19 - PAP i Nauka w Polsce
 15. Vaccinations effectively protect against severe COVID-19, Polish study confirms - Science in Poland
 16. Wariant Delta koronawirusa: fakty i mity - Zdrowie PAP
 17. Ekspert: SARS-CoV-2 nie zniknął, warto wykorzystać sezon urlopowy i się zaszczepić - Nauka w Polsce
 18. Venous thromboembolic events after COVID-19 vector vaccines are very rare, but the reasons need explanation, say Polish scientists in their publication in the scientific journal Vaccines - Science in Poland
 19. Ekspert: Nie bójmy się szczepionek na COVID-19, przeciwwskazań jest niewiele - Nauka w Polsce
 20. Ekspert: Aby przekonać ludzi do szczepień na COVID-19, potrzeba czegoś więcej niż loterii i billboardów - Nauka w Polsce
 21. Polscy eksperci o możliwych powodach zakrzepicy po szczepionkach wektorowych przeciw COVID-19 - PAP i Nauka w Polsce
 22. Ekspert: mRNA to technologia przyszłości, w Polsce jest potencjał, by ją rozwijać - PAP i Nauka w Polsce
 23. Ekspert: Chiny opracowują własną szczepionkę w technologii mRNA przeciw COVID-19 - PAP i Nauka w Polsce
 24. Ekspert: Nie ma na razie definitywnych dowodów, że indyjski wariant SARS-CoV-2 jest bardziej niebezpieczny - PAP i Nauka w Polsce
 25. Ekspert: Sytuacja w Indiach jest jaskrawym przykładem, do czego prowadzi lekceważenie pandemii - PAP i Nauka w Polsce
 26. Badanie: Szczepionki mRNA na COVID-19 z największym zaufaniem Polaków - PAP
 27. Czarno na białym: Sygnał ostrzegawczy dla Kościoła - TVN
 28. Technologia mRNA zostanie z nami na długo. Na szczęście - PAP
 29. Ekspert: Obecnie na świecie stosuje się cztery chińskie szczepionki. "Wciąż niewiele o nich wiemy" - PAP
 30. Ekspert: czy to będzie ostatnia fala zakażeń, zależy w dużej mierze od tempa szczepień - Nauka w Polsce
 31. Ekspert: wszystkie informacje o pandemii muszą być jasne i zrozumiałe - Nauka w Polsce
 32. Naukowcy z Poznania badają nastawienie Polaków do różnych szczepionek przeciw COVID-19 - PAP i Nauka w Polsce
 33. Osoby z deficytami odporności powinny być jak najszybciej zaszczepione przeciw COVID-19 - PAP i Nauka w Polsce
 34. Po szczepionce AstryZeneki objawy niepożądane występują częściej po pierwszej dawce - PAP
 35. Eksperci medyczni: ryzyko reinfekcji COVID-19 istnieje, może się wiązać z nowymi wariantami wirusa - Nauka w Polsce
 36. Ekspert: niektóre szczepionki przeciwko COVID-19 przepadły w badaniach klinicznych i się z nich wycofano - Nauka w Polsce
 37. Technologia mRNA w szczepionkach - dlaczego jest bezpieczna? - PAP
 38. Pod ścisłą lupą naukowców są trzy warianty SARS-CoV-2 - PAP
 39. Biolog: obawy, że mRNA w szczepionce zmodyfikuje nasz genom, są bezpodstawne - Nauka w Polsce
 40. Szczepionkę na grypę modyfikuje się co roku, czy tak będzie w przypadku SARS-CoV-2 zależy od dynamiki jego zmienności - PAP i Nauka w Polsce
 41. Czy jest sposób, aby sprawdzić po szczepieniu czy uzyskaliśmy odporność - PAP
 42. Ekspert: prace nad szczepionkami przeciw COVID-19 trwają nadal; ale wiele propozycji poległo - Nauka w Polsce
 43. SARS-CoV-2 pewnie z nami zostanie, ale dzięki szczepionkom będziemy mogli normalnie żyć - PAP
 44. Szwajcaria nie zatwierdziła szczepionki AstraZeneca. Ekspert: preparat ten nie jest „gorszego sortu” - PAP
 45. Szczepionka Johnson&Johnson skuteczna po jednej dawce? Rokowania są obiecujące - PAP i Nauka w Polsce
 46. Ekspert: Moderna i Pfizer przetestują nową wersję szczepionki dopasowaną do tzw. afrykańskiego wariantu - Nauka w Polsce
 47. Ekspert: Nie ma znaczenia, którym preparatem - ważne, żeby się zaszczepić przeciw COVID-19 - PAP i Nauka w Polsce
 48. Ekspert: Szybkie publikowanie informacji naukowych w czasie pandemii COVID-19 ma zalety i wady - PAP i Nauka w Polsce
 49. Poziom przeciwciał po przechorowaniu COVID-19 spada, ale to nie znaczy, że tracimy odporność - PAP
 50. Nie ma pewności, że brytyjski wariant SARS-CoV-2 jest bardziej śmiertelny; podawanie takich informacji to sianie strachu - PAP
 51. Ekspert: trzeba minimalizować ryzyko transmisji wirusów od zwierząt na człowieka - Nauka w Polsce
 52. "Dla wirusa liczy się to, żeby trwać, replikować i zakażać jak najwięcej osób" - TOK FM
 53. Mutacja, wariant czy szczep? Ekspert wyjaśnia, o co chodzi z "brytyjskim" i "afrykańskim" wariantem koronawirusa - PAP
 54. Jedno szczepienie przeciw Covid-19 na całe życie? Profesorowie wyjaśniają - Gość Wieczoru Polsat News
 55. Prof. Rzymski walczy z mitem "szczepionka przeciwko COVID-19 powstała za szybko" - Gazeta Wyborcza
 56. Ekspert: szczepionka Pfizera skuteczna na mutację N501Y w brytyjskim i afrykańskim wariancie koronawirusa - PAP
 57. Nauka przeciw Pandemii - naukowcy podejmują kolejne działania na rzecz edukacji - Nauka w Polsce
 58. Ekspert o nowych mutacjach SARS-CoV-2: to nie powód, by wpadać w histerię - PAP
 59. Ekspert o szczepieniach na COVID-19: doceniajmy zdobycze nauki, nie podważajmy ich na każdym kroku - PAP i Nauka w Polsce
 60. Walka z SARS-CoV-2 to mierzenie się z wrogiem, który posiada potężne siły adaptacyjne - PAP i Nauka w Polsce
 61. Ekspert: zawieszenie lotów z Wielkiej Brytanii wz. z nowym wariantem SARS-CoV-2 to drastyczne, ale dobre rozwiązanie - PAP i Nauka w Polsce
 62. Europejska Agencja Leków zweryfikowała bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki przeciw COVID-19 - Nauka w Polsce
 63. Rzymski: naukowcy promujący szczepienia padają ofiarą hejtu - Nauka w Polsce
 64. Ekspert: U seniorów rzadziej występują objawy niepożądane po szczepionce przeciw SARS-CoV-2 - PAP i Nauka w Polsce
 65. Szczepionka przeciw SARS-CoV-2 dla kobiet w ciąży? Trwają badania przedkliniczne - PAP i Nauka w Polsce
 66. Gdyby koronawirus zmutował, technologia RNA pozwoli dostosować szczepionkę, by była nadal skuteczna - PAP i Nauka w Polsce
 67. Według eksperta, nie powinniśmy się bać szczepionek przeciw SARS-CoV-2 - PAP i Nauka w Polsce
 68. Badacze: pora, by zastanowić się, jak unikać kolejnych epidemii - PAP i Nauka w Polsce
 69. Ekspert: nie powinniśmy się bać szczepionek przeciw SARS-CoV-2 - Nauka w Polsce
 70. Ekspert o dopuszczeniu szczepionki na Covid-19: do opanowania pandemii jeszcze daleka droga - PAP
 71. Ekspert: dopuszczenie szczepionki do użytku to jeszcze nie czas na zrzucanie maseczek - Nauka w Polsce
 72. Rząd w poniedziałek rozpoczyna konsultacje w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 - PAP
 73. Szczepionka przeciw SARS-CoV-2 dla dzieci? W testach Pfizera brali udział 12-latkowie - PAP, Onet, TVN,TOK FM i Nauka w Polsce
 74. Pandemia była do przewidzenia. Handel dzikimi zwierzętami, przemysłowy chów, polowania. To nas zabija - Gazeta Wyborcza
 75. Jak zapobiec kolejnej pandemii? Naukowcy przedstawiają zalecenia - Onet
 76. Szczepionki przeciw COVID-19 będą bezpieczne? Ekspert: Doszło do pewnego przyspieszenia, ale zachowano procedury - TOK FM
 77. Prof. Rzymski o szczepionkach: "Nauka nie tylko identyfikuje problemy, ale szuka rozwiązań" - Radio Poznań
 78. Ekspert o negowaniu szczepień na COVID-19 - PAP i Nauka w Polsce
 79. Opting for one vaccine reflects short-term thinking - V4 Agency
 80. Ekspert: istotne jest nawiązywanie kontaktów z wieloma koncernami farmaceutycznymi - PAP i Nauka w Polsce
 81. Technologie Pfizera i Moderny pozwalają na opracowanie skutecznych szczepionek przeciwko różnych chorobom - PAP
 82. Ekspert: zapotrzebowanie na szczepionkę przeciw COVID-19 będzie ogromne; należy rozmawiać z wieloma producentami - PAP i Nauka w Polsce
 83. Fermy norek fabrykami mutantów SARS-CoV-2? Ekspert: tego zagrożenia nie wolno zignorować - PAP i Nauka w Polsce
 84. Nauczyciele akademiccy o prozie nauczania w czasie pandemii - PAP Nauka w Polsce
 85. Ekspert: SARS-CoV-2 mutuje wolniej niż wirus grypy czy HIV, a jego mutacje nie muszą być groźne - PAP
 86. Koronawirus na plecaku, ubraniach, wózkach sklepowych? Dezynfekcja rąk to podstawa - PAP, Onet, Nauka w Polsce
 87. Ekspert: wirus nie stał się groźniejszy, to ludzie zaczęli go bagatelizować - PAP i PAP Nauka w Polsce
 88. Dla kontroli pandemii najlepiej, gdybyśmy zaszczepili około 70 procent populacji - PAP i Wprost
 89. Niebezpieczna odporność - TOK FM
 90. Ekspert: szczepionka przeciw SARS-CoV-2 powstanie kluczowe jest jednak jak długo będzie chronić - PAP i PAP Nauka w Polsce
 91. Dr hab. Rzymski o polskim leku na COVID-19: na razie zachowajmy umiar w entuzjazmie - PAP Nauka w Polsce
 92. Dr Rzymski: Rosja w pracach nad szczepionką idzie drogą na skróty - PAP oraz PAP Nauka w Polsce
 93. COVID-19 pandemic leads to flood of ‘useless’ science - Science Business
 94. Europe eases the COVID-19 lockdown: ‘We are very worried about the next phase’ - Science Business
 95. Dr hab. Piotr Rzymski: uczelnie mogą przeciwdziałać dyskryminacji związanej z koronawirusem - PAP Nauka w Polsce
 96. Journals Flooded With “Dubious” Coronavirus Publications, Say Academics - Science in Poland
 97. Polish experts explain possible causes of thrombosis after COVID-19 viral vector vaccine - PolandIn
 98. Eksperci przygotowali ulotkę o szczepieniach w języku ukraińskim - Termedia
 99. Dla niedowiarków – selekcja naturalna. Pandemie były i będą - Termedia
 100. Niech nas nie zwiedzie łagodność omikronu! Wszystko się może zdarzyć! - Termedia
 101. Nowe terapie na Covid-19. Jak będzie wyglądać szczepionka przyszłości? - Termedia
 102. Molnupiravir już w Polsce. Kiedy i komu powinien być podany? - Termedia
 103. Wkrótce w Polsce kolejna szczepionka. Jak Novavax radzi sobie z Omikronem? - Wirtualna Polska
 104. Covidowe fake newsy prezydenta Siemianowic Śląskich. "Walczę z segregacją sanitarną - TNV Konkret
 105. Omikron nie taki straszny? 8 powodów, by jednak się zaszczepić. Ekspert wyjaśnia - Poradnik Zdrowie
 106. Czwarta dawka dla osób z deficytem odporności. "Nadciąga Omikron, a Ministerstwo Zdrowia wciąż zwleka z decyzją" - Wirtualna Polska
 107. Robisz domowy test na COVID-19? Izraelczycy podpowiadają, jak go wykonać w dobie Omikrona! - Fakt
 108. 10 pytań o Omikron. Co naprawdę wiemy o tym wariancie? - Fakt
 109. Teleskop - TVP Poznań, 3/01/2022
 110. Szybciej po trzecią dawkę- TVP Poznań, 3/01/2022
 111. Dr Rzymski: Wolność słowa nie może być rozumiana jako możliwość publicznego mówienia bzdur - Poradnik Zdrowie
 112. Ile nowych przypadków koronawirusa w Polsce? Są najnowsze dane - TOK FM
 113. Masz te objawy? Lepiej zrezygnuj z zabawy sylwestrowej. To może być COVID - Wirtualna Polska
 114. Badanie poziomu przeciwciał przed przyjęciem trzeciej dawki. Eksperci nie mają złudzeń - Wirtualna Polska
 115. Delmikron — czym grozi połączenie Delty i Omikronu? - Onet
 116. "Twórca mRNA" zbanowany na Twitterze. Szerzył dezinformacje o koronawirusie - o2
 117. Delmikron. Pierwsze przypadki zakażenia Deltą i Omikronem jednocześnie. Eksperci tłumaczą, czym to grozi - Wirtualna Polska
 118. Ile za boostera? W sieci kwitnie handel certyfikatami szczepień. "Działania rządu to kpina" - Wirtualna Polska
 119. Jak spędzić święta i nie zarazić się koronawirusem? Rady ekspertów - TVN Fakty, 23/12/21
 120. "Będziesz bezpłodna", '"Za rok wszyscy umrzecie", "Coś za szybko ta szczepionka wyszła". Jak rozmawiać z antyszczepionkowcami? - Wirtualna Polska
 121. "Twórca technologii mRNA" przeciwko szczepieniu dzieci? To nie jest twórca mRNA, a jego tezy są fałszywe - TVN Konkret24
 122. TVN Fakty - TVN, 22/12/2021
 123. Fakty po Południu - TVN, 22/12/2021
 124. Omikron najgroźniejszą mutacją? "Kto nie szczepi się w ogóle, gra z koronawirusem w rosyjską ruletkę" - TOK FM
 125. Mikrobiolog doktor Rzymski o omikronie w Polsce: na wiosnę będzie hegemonem - TVN
 126. Szczepionka na COVID-19 firmy Moderna. Jak trzecia dawka chroni przed Omikronem? - Wirtualna Polska
 127. Omikron w Polsce? Ekspert: Więcej przypadków niż podają oficjalne dane - Dziennik
 128. Omikron - co onim wiemy? Prof. Piotr Rzymski - Podcast Kampus
 129. Święta Bożego Narodzenia 2021. Czy warto zrobić test na koronawirusa? Jak zminimalizować ryzyko zakażenia? - Wirtualna Polska
 130. Porządkujemy wiadomości. Pięć faktów o amantadynie. Co naprawdę wiadomo o tym leku? - Fakt
 131. Jak trzecia dawka szczepionki na COVID-19 radzi sobie z Omikronem? - Wirtualna Polska
 132. Koktajl przeciwciał sotrovimab skuteczny w walce przeciw wszystkim mutacjom Omikrona - Biotechnologia.pl
 133. Szczepić się przeciw COVID-19 rano czy po południu? Badania wskazują, że pora dnia ma znaczenie - Wirtualna Polska
 134. WHO: dane sugerują wyższe ryzyko ponownej infekcji Omikronem dla osób wyleczonych z choroby lub zaszczepionych - Poradnik Zdrowie
 135. Izolacja jako wzmacniacz problemów żywieniowych - Medycyna Praktyczna
 136. Omikron "rekordzistą mutacji". Skumulował ich około 50 - RMF FM
 137. Czy Omikron jest już w Polsce? 5 pytań o nowy wariant koronawirusa - Fakt
 138. Ekspert: liczba mutacji w omikronie jest rekordowa, ale warto znać skalę tych mutacji - TVN
 139. Wariant Omicron – co mówią nam polscy specjaliści - SzczepimySię.PL
 140. Naukowcy: Kryzys epidemiczny związany z COVID-19 spowodowany jest w głównej mierze przez osoby niezaszczepione - Wirtualna Polska
 141. Liczba mutacji w Omikronie jest rekordowa - Medycyna Praktyczna
 142. Omikron. Dr hab. Piotr Rzymski: Rekordowa liczba mutacji wariantu - Interia
 143. Ekspert o Omikronie: Nie ulegajmy medialnej panice - Interia
 144. Co jeśli Omikron nie wyprze Delty? Czy może dochodzić do zakażenia oboma wariantami? - Wirtualna Polska
 145. Dezinformacja w social media – brak odpowiedzialności za słowo - Onet
 146. Omikron – nowe zagrożenie czy niepotrzebna panika? Dr Rzymski wyjaśnia - Poradnik Zdrowie
 147. Lustra - TVP Poznań, 30/11/2021
 148. Czy omikron okaże się bardzo groźny? - Termedia
 149. Omikron ma zbiór niepokojących mutacji. Co o nim wiemy? Jak się przed nim bronić? Czym różni się od Delty? [ROZMOWA] - Fakt
 150. Wielkopolskie Popołudnie - Radio Poznań, 30/11/2021
 151. Sejmik Województwa Wielkopolskiego domaga się wprowadzenia obowiązku szczepień przeciw COVID-19. Przed budynkiem pikieta - TVP Poznań
 152. Ekspert: Omikron rezultatem niesprawiedliwej dystrybucji szczepionek - RadioZet
 153. Teleskop - TVP Poznań, 29/11/2021
 154. Studencki Patrol - Radio Afera, 29/11/2021
 155. Świat nauki wstrzymał oddech. Czy wariant Omikron spowoduje nową pandemię, czy przybliży koniec istniejącej? - Wirtualna Polska
 156. Doniesienie, że szczepionki mRNA mogą nasilać zapalenia w naczyniach krwionośnych; budzi zastrzeżenia - Nauka w Polsce
 157. Uwaga! To niezwykle groźna mutacja koronawirusa. Omikron jest już u granic Polski! - Fakt
 158. Znany austriacki antyszczepionkowiec zmarł na COVID-19. "Leczył się" sam w domu - Gazeta Wyborcza
 159. Trzecia dawka szczepionki Pfizera w 95 proc. chroni przed objawowym COVID-19. Pacjenci skarżą się na jeden NOP - Wirtualna Polska
 160. Posłanka Lewicy o "posłach szurniętych na punkcie szczepień". Rząd PiS jest ich zakładnikiem - Gazeta Wyborcza
 161. Co wiemy o wariancie Omikron koronawirusa? Prof. Piotr Rzymski wyjaśnia - Polskie Radio
 162. Audycja Gość - Polskie Radio, 28/11/2021
 163. Wariant Omikron koronawirusa 500 proc. bardziej zakaźny. "W historii pandemii nie było jeszcze takiej sytuacji" - Wirtualna Polska
 164. Dezinformacja w social media, brak odpowiedzialności za słowo - Medexpress
 165. Fałszywe certyfikaty szczepień przeciw COVID-19. "Najprościej oszukać na szczepieniu jednodawkowym J&J" - Wirtualna Polska
 166. Dlaczego niektóre osoby mimo szczepienia przeciwko COVID-19 chorują? - RadioZet
 167. Te leki obniżają skuteczność szczepionek przeciw COVID-19. Stosują je miliony Polaków - Wirtualna Polska
 168. Niech bogaci szczepią biednych – z empatii i egoizmu - Termedia
 169. Która szczepionka najlepiej chroni przed hospitalizacją i zgonem? MZ pokazuje dane - Wirtualna Polska
 170. Ilu ludzi, mimo szczepienia na COVID-19, trafiło do szpitali? Są polskie badania. Zaskoczeni? - Fakt
 171. Tak działa trzecia dawka od Pfizera. Obiecujące doniesienia z Wielkiej Brytanii - Wirtualna Polska
 172. Covid - problem z niezaszczepionymi - Polityka
 173. Bill Gates miał rację? Już niebawem pojawi się szczepionka przeciw COVID-19 w formie plastra. Eksperci wyjaśniają, jak będzie działała - Wirtualna Plska
 174. Pozor na teorie Dr. Zalewského. Jeho „výzkum“ není vědeckým důkazem existence „parazitů“ ve vakcínách - Fakticke Info
 175. Kto wytwarza więcej przeciwciał? Zaskakujące wyniki badań- Onet
 176. Wśród zmarłych na COVID-19 aż 30 proc. to osoby zaszczepione? Dr Rzymski wyjaśnia, skąd to krążące w internecie kłamstwo - Wirtualna Polska
 177. Proszą o szczepienie przeciw COVID-19, kiedy jest już za późno - Wirtualna Polska
 178. Seniorzy wytwarzają więcej przeciwciał? Dr Rzymski: Kiedy przechodzimy zakażenie, to jest to trochę loteria - Wirtualna Polska
 179. 25 proc. ozdrowieńców nie wytworzyło przeciwciał mimo przejścia zakażenia - Wirtualna Polska
 180. Podcast z Marcinem Górskim - HaloRadio, 6.11.2021
 181. Badanie dot. przypominającej dawki szczepionki. 70 proc. zaszczepionych Polaków chce ją przyjąć - Polskie Radio
 182. Czwarta dawka szczepienia przeciw COVID-19? CDC wyjaśnia, która grupa będzie jej potrzebować- Poradnik Zdrowie
 183. Koronawirus w Polsce. Nowe zachorowania i zgony. Dobre wieści o Omikronie - Fakt
 184. Prognozy na przyszły rok – piąta fala czy koniec pandemii? "O przyszłości COVID-19 decydować będą dwa główne czynniki" - Wirtualna Polska
 185. 220 wielkopolskich szkół w systemie zdalnym lub hybrydowym przez koronawirusa - TVP Poznań
 186. Poziom przeciwciał po trzeciej dawce. Postanowił sprawdzić, jak zareagował jego organizm - Wirtualna Polska
 187. Teleskop - TVP Poznań 29/10/2021
 188. Dr Piotr Rzymski: trzeba szukać nici porozumienia - Medexpress
 189. Luka w prawie furtką dla wirusa. "To nie wiedza medyczna, ale przepisy w tej chwili uniemożliwiają wysłanie na kwarantannę osoby zaszczepionej" - Wirtualna Polska
 190. Nowy wariant na Białorusi? Eksperci wyjaśniają - Wirtualna Polska
 191. Badanie objęło 22 mln osób. "Jeśli kogoś to nie przekonuje, to w mojej ocenie już nic go nie przekona" - Wirtualna Polska
 192. Najwyższe liczby ofiar w województwach z najniższym odsetkiem zaszczepionych. Ile osób udało się uratować dzięki szczepieniom? - Wirtualna Polska
 193. Są wyniki badań nad nową szczepionką na COVID-19. Preparat Novavax bezpieczny i skuteczny w ponad 90 proc. Kiedy będzie dostępny? - Wirtualna Polska
 194. Pranie ręczników i pościeli: jak często to robić? Mikrobiolog wyjaśnia - Poradnik Zdrowie
 195. Szczepienia przeciw COVID-19 wpływają na pandemię. Wyniki analizy dr. Rzymskiego mogą zaskoczyć - Wirtualna Polska
 196. Wariant Delta. Eksperci zbadali, czy zaszczepieni zarażają - Wirtualna Polska
 197. Wielkopolska Warta Poznania: Nowoczesna medycyna -TVP Poznań, 8/10/2021
 198. Infekcje wśród zaszczepionych? MZ: Zaledwie u 0,1 proc. potwierdzono SARS-CoV-2 - Wirtualna Polska
 199. "AIDS norek" pustoszy fermy. Naukowcy ostrzegają: to też bastiony mutacji koronawirusa SARS-CoV-2 - Gazeta Wyborcza
 200. Dr Rzymski ostrzega: To obszar, który będzie jeszcze długo potencjalną wylęgarnią kolejnych wariantów - Wirtualna Polska
 201. EMA zmienia stanowisko ws. szczepionki przeciwko COVID - Wirtualna Polska
 202. Ponad 19 i pół mln w pełni zaszczepionych. "Wciąż za mało..." - WTK
 203. Nawet 40 tys. zakażeń już w listopadzie? "Już za chwilę tak naprawdę będziemy blisko tej liczby, o której wspominał Niedzielski" - Wirtualna Polska
 204. Koronawirus - fakty i mity. Co z obostrzeniami? - WTK
 205. Nowy wariant koronawirusa R.1. Czy jest groźniejszy od Delty? - Wirtualna Polska
 206. Przybywa zakażonych w kraju. Wróci podział na strefy - WTK
 207. Puls Dnia - WTK, 29/09/2021
 208. Post-COVID: na jakie objawy powinni zwracać uwagę ozdrowieńcy - Puls Medycyny
 209. PIMS skutkiem ubocznym szczepień przeciw COVID-19? Specjaliści odpowiadają - Onet
 210. Trzecia dawka dla wszystkich chętnych. Jak poznański szpital łamał rekomendacje Ministerstwa Zdrowia - Gazeta Wyborcza
 211. Nadchodzi nowa generacja szczepionek przeciw COVID-19? Będą tanie i skuteczniejsze - Wirtualna Polska
 212. Szczepionka przeciw COVID-19 może wywoływać PIMS u dzieci? To MIT! - Tygodnik Medyczny
 213. Zaczęła się 16 lipca. A zachowujemy się jakby czwartej fali nie było. Wirusolodzy mówią, czym to się skończy - Fakt
 214. Rewolucja w szczepionkach przeciwko COVID-19? Tanie, łatwe w produkcji i nie wymagają niskich temperatur - Onet
 215. Dlaczego ozdrowieńcy powinni się szczepić przeciw COVID-19?- Onet
 216. Naukowcy pytają o trzecią dawkę. Chcą wiedzieć, jakie obawy mają Polacy - Wirtualna Polska
 217. Trzecia dawka: tak czy nie? Naukowcy chcą znać opinię Polaków - RadioZet
 218. Wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem w Polsce - TVN24
 219. Naukowcy pytają zaszczepionych Polaków o podejście do trzeciej dawki - Puls Medycyny
 220. Dlaczego ozdrowieńcy powinni się szczepić przeciw COVID-19 - Zdrowie PAP
 221. Fakty - TVN 07/09/2021
 222. Jak na szczepienia reagują starsi, a jak młodsi? Różnice są istotne - Wirtualna Polska
 223. Wariant Mu. Ekspert tłumaczy, czy jest się czego bać? - Poradnik Zdrowie
 224. TOK360 - TOK FM, 27/08/2021
 225. Fakty - TVN, 25/08/2021
 226. Szczepionki przeciw COVID-19 nie działają? W szpitalach leży więcej osób zaszczepionych? Dr Rzymski: Ta narracja może zmylić nawet klinicystów - Wirtualna Polska
 227. Sezon szczepień na grypę w dobie pandemii. Czy można łączyć szczepionki? - Poradnik Zdrowie
 228. Long COVID u dzieci - co wiadomo? Komentarz Piotra Rzymskiego - Poradnik Zdrowie
 229. Naukowcy: Osoby niezaszczepione mają nawet 30 razy większe ryzyko zgonu z powodu COVID-19 - Wirtualna Polska
 230. Ciężki COVID-19 u zaszczepionych zdarza się incydentalnie. Są badania z czterech polskich ośrodków - Gazeta Wyborcza
 231. Nadchodzi nowa generacja szczepionek przeciw COVID-19. Preparaty donosowe nadzieją na powstrzymanie pandemii koronawirusa - Wirtualna Polska
 232. FDA zatwierdza podanie III dawki pacjentom z niedoborem odporności. "Takie wytyczne potrzebne są także w Polsce" - Wirtualna Polska
 233. Nadchodzi nowa generacja szczepionek przeciw COVID-19. Preparaty donosowe nadzieją na powstrzymanie pandemii koronawirusa - Wirtualna Polska
 234. Szczepionka przeciw grypie zapewnia ochronę przed koronawirusem? Dr Rzymski: Trenuje układ odpornościowy, ale nie jest tak skuteczna jak preparaty przeciw COVID-19 - Wirtualna Polska
 235. Dr Rzymski: Jeżeli rząd będzie chciał wprowadzać obostrzenia, to będę je traktował jako porażkę polityków w zakresie promocji szczepień - Wirtualna Polska
 236. Jak zatrzymać pandemię polowań i hodowli zwierząt – część druga - Termedia
 237. Jak zatrzymać pandemię polowań i hodowli zwierząt – część pierwsza - Termedia
 238. W Polsce odkryli 3 nowe przypadki zakażeń Lambdą. Co wiemy o tym wariancie koronawirusa? - Wirtualna Polska
 239. Eksperci apelują do MZ: Czasu jest coraz mniej. Trzeba jak najszybciej podjąć decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 - Wirtualna Polska
 240. Jaka jest skuteczności szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce? - Fakt
 241. Koronawirus. Naukowcy zbadali wariant Lambda. Mają dla nas dobrą i złą wiadomość - Wirtualna Polska
 242. Osoby w pełni zaszczepione mają dwukrotnie niższe ryzyko zakażenia wariantem Delta, niż niezaszczepione. Nowe badania - Wirtualna Polska
 243. Vakcíny proti ochoreniu Covid-19 neobsahujú grafén ani jeho deriváty - AFP
 244. Twórca szczepionki mRNA usunięty z Wikipedii za krytykę szczepień? Jest inny problem - Konkret24 TVN
 245. Atak na szczepienia - WTK
 246. Nowe zalecenia CDC w sprawie noszenia maseczek - Poradnik Zdrowie
 247. Szczepionka Vidprevtyn od koncernu Sanofi wraca do gry. "Będzie to rozwiązanie dla osób silnie uczulonych" - Wirtualna Polska
 248. Wyjaśnienie artykułu dt. bezpieczeństwa noszenia maseczek - Poradnik Zdrowie
 249. Porównanie objawów zakażenia wariantem Delta - osoby zaszczepione i niezaszczepione. Różnica jest istotna - Wirtualna Polska
 250. Szczepienia przeciwko COVID-19 nie są eksperymentem medycznym. Eksperci wyjaśniają dlaczego - RadioZet
 251. Szczepienia przeciw COVID-19. Lekarze apelują o refundację testów w kierunku przeciwciał. NFZ odpowiada: To przekracza nasze kompetencje - Wirtualna Polska
 252. Badania świadczące o tym, że maski niosą duże zagrożenia? Fake news! - Demagog
 253. Zaszczepieni stanowią połowę przypadków zakażeń w Wielkiej Brytanii - Wirtualna Polska
 254. Koronawirus w Polsce. Umierają głównie niezaszczepieni. Najnowsze wyniki badań - Wirtualna Polska
 255. Statystyki pokazują, jak skuteczne są szczepienia przeciw COVID-19 - TVN Fakty
 256. Coraz więcej osób zaszczepionych tylko jedną dawką. Nowy problem w obliczu Delty - Wirtualna Polska
 257. Kolejne badania potwierdzają skuteczność mieszania szczepionek. Jak zareaguje rząd? - wMeritum.pl
 258. "Gros pacjentów, którzy trafiają do szpitala, to osoby niezaszczepione. Nadal trafiają pacjenci z grup ryzyka" - TVN
 259. Ochrona przed ciężkim przebiegiem COVID-19 - TVP Poznań
 260. Sprawdziłam poziom przeciwciał po zaszczepieniu. Poziom po drugiej dawce był taki sam, jak po pierwszej - Wirtualna Polska
 261. Teleskop - TVP Poznań, 17/07/2021
 262. Polska i Świat - TVN24, 15/07/2021
 263. Czy zakażenie deltą można pomylić z przeziębieniem? Czy szczepionki chronią przed lambdą? Co wiemy o nowych wariantach koronawirusa? Podajemy fakty, obalamy mity [ROZMOWA] - Fakt
 264. Hospitalizacje osób zaszczepionych zdarzają się bardzo rzadko – potwierdzają badania - Wprost
 265. Teleexpress - TVP, 15/07/2021
 266. Fakt - 15/07/2021
 267. Mieszanie szczepionek. Dr Rzymski: W Polsce nadal nie ma konkretnych wytycznych - Wirtualna Polska
 268. Osoby w pełni zaszczepione są rzadziej hospitalizowane z powodu COVID-19 - Puls Medycyny
 269. COVID-19 u osób zaszczepionych. Polscy naukowcy zbadali, kto choruje najczęściej - Wirtualna Polska
 270. Radio RDC - 14/07/2021
 271. Szczepienia skutecznie chronią przed ciężkim COVID-19? Są wyniki polskich badań - Wmeritum.pl
 272. Szczepienia skutecznie chronią przed ciężkim COVID-19? Polskie badania dają jasną odpowiedź - Super Express
 273. Prof. P. Rzymski: Szczepionki skutecznie zmniejszyły liczbę hospitalizacji - Radio Poznań
 274. Polscy naukowcy: szczepionka chroni przed ciężkimi przypadkami koronawirusa - Onet
 275. Polskie Radio Sydney - Audycja o SARS-CoV-w i szczepieniach -  10/07/2021
 276. Wariant Delta: objawy. Na co zwrócić uwagę? - Radio Zet
 277. Wariant Delta rzeczywiście daje inne objawy? [WYJAŚNIAMY] - Onet
 278. Pierwszy przypadek zakażenia wariantem Lambda w Polsce laboratorium NIZP-PZH wykryło jeszcze w połowie czerwca - Wirtualna Polska
 279. Wariant Lambda jest już w Polsce. Dr Rzymski: Jeśli dojdzie do fali zakażeń, będzie ona inna niż poprzednie - Wirtualna Polska
 280. Jak często zdarzają się infekcje COVID-19 po zaszczepieniu? - Onet
 281. Wariant Delta koronawirusa: fakty i mity - Dziennik Naukowy
 282. Milion złotych dla zaszczepionych. Czy loteria tchnie drugie życie w Narodowy Program Szczepień? - Bussiness Insider
 283. Złe wieści o koronawirusie. Wariant delta zdusi nas czwartą falą epidemii?! - Fakt
 284. Dr Rzymski: „Przeszkolone przez szczepionkę limfocyty zniszczą wirusa”. Lekarze apelują, by się szczepić - RadioZet
 285. Nauka hybrydowa od 1 września? "Jeśli pojawi się wirus delta" - RadioZet
 286. Ekspert: Szczepionki przeciw COVID-19 chronią przed zakażeniem wariantem indyjskim koronawirusa - Puls Medycyny
 287. Zakrzepica po szczepionkach. Polscy eksperci mówią o możliwych powodach - Fakt
 288. Szczepionki przeciw COVID-19. Prawie 3 mln dawek dotarło do Polski, w drodze kolejne dostawy - Rynek Zdrowia
 289. Ekspert: nowe warianty koronawirusa powinny mobilizować do szczepień - Rynek Zdrowia
 290. Co stanie się w szkołach we wrześniu?! Minister edukacji: Jeśli pojawi się wirus delta i będzie bardzo groźny... - Fakt
 291. Osoby, które intensywnie odczuwają gorzki smak, mogą być bardziej odporne na zakażenie SARS-CoV-2 - Wirtualna Polska
 292. Co robić, gdy ktoś z bliskich nie chce się szczepić? Ekspert o tzw. metodzie kokonu - Onet
 293. Ekspert: Aby przekonać ludzi do szczepień na COVID-19, potrzeba czegoś więcej niż loterii i billboardów - TVP
 294. Szczepionki na COVID. Ekspert radzi: nie trzeba się ich bać, ryzyko grozi niezaszczepionym - Rynek Zdrowia
 295. Loteria nie przekona ludzi do szczepień. "Odsetek wyszczepienia jest daleki od zadowalającego" - Wirtualna Polska
 296. "Potrzeba czegoś więcej". Ekspert o kampanii ws. szczepień - Do Rzeczy
 297. Rewelacyjne wyniki badań szczepionki Novavax. Chroni przed objawowym COVID-19 w 90 procentach - Wirtualna Polska
 298. Kłopot z chińskimi szczepionkami przeciw COVID-19. Dr Rzymski: Wykazują tylko częściową skuteczność - Wirtualna Polska
 299. Indyjski COVID. Minister o zakażonych: Wiele więcej, niż palców dłoni - o2.pl
 300. Obalamy najpopularniejsze mity o szczepionkach! Ekspert odpowiada na pytania. "Nie igrajmy z losem" - Super Express
 301. Pełna odporność po szczepionkach na COVID-19. Po ilu dniach można czuć się bezpiecznie? - Wirtualna Polska
 302. Sklepy na Florydzie zamknięte dla zaszczepionych? Fake news! - Demagog
 303. Lustra - TVP Poznań, 2/6/2021
 304. Ozdrowieńcy z COVID-19 a szczepienia. Garść istotnych faktów - Zdrowie PAP
 305. Zakrzepica a szczepionki wektorowe na COVID-19. Doniesienia polskich naukowców opublikowane w medycznym czasopiśmie ''Vaccines'' - Wirtualna Polska
 306. Wielkopolskie Popołudnie - Radio Poznań, 1/6/2021
 307. Polscy eksperci o powodach zakrzepicy po szczepionkach wektorowych przeciw COVID-19 - Termedia
 308. "Jest kilka argumentów za szczepieniem nastolatków" - Radio Poznań
 309. Zakrzepica po szczepionkach. Polscy eksperci o przyczynach - Wirtualna Polska
 310. Szczepionki wektorowe: polscy eksperci opisują mechanizmy powstawania zakrzepicy - Rynek Zdrowia
 311. Co wywołuje zakrzepy po szczepieniu? Naukowcy mają hipotezę - TVN
 312. Szczepionka na COVID to eksperyment medyczny? Eksperci obalają groźny mit - Wirtualna Polska
 313. Zakrzepica po szczepionkach. Polscy eksperci mówią o możliwych powodach - Fakt
 314. Zakrzepica a szczepionki wektorowe przeciw Covid-19. Możliwe przyczyny - RMF FM
 315. TVN24 - 27/05/2021
 316. Skąd zakrzepy po szczepionkach? Naukowcy o możliwych przyczynach - Polsat
 317. Skąd biorą się zakrzepy po szczepionkach wektorowych przeciw COVID-19? - Gazeta Prawna
 318. Trzecia dawka. Dostała szczepionkę, ale nie ma przeciwciał. Pacjentka domaga się powtórzenia szczepienia - Wirtualna Polska
 319. Czy warto wykonać test na przeciwciała po szczepieniu? Wyjaśnia ekspert - Super Express
 320. Fakty - TVN, 26/06/2021
 321. Brak odporności po szczepieniu przeciw COVID-19? Są to pacjenci non-responders - Poradnik Zdrowie
 322. Sytuacja do złudzenia przypomina tę z grudnia 2020 - Wirtualna Polska
 323. Kiedy druga dawka szczepionki? "Wygodnie jest szybciej zakończyć szczepienia, ale chodzi o to, żeby zapewnić jak największy poziom ochrony" - TOK FM, rozmowa z Agnieszką Lichnerowicz
 324. Trzecia dawka. Dostała szczepionkę, ale nie ma przeciwciał. Pacjentka domaga się powtórzenia szczepienia - Wirtualna Polska
 325. Pfizer. Dłuższy odstęp między dawkami to trzykrotnie więcej przeciwciał? Koncern odpowiada - Gazeta Wyborcza
 326. Szczepionka mRNA to nie system operacyjny wstrzykiwany do organizmu - Demagog
 327. Kary dla osób, które nie chcą się zaszczepić przeciw COVID-19? Postulaty wirusologów - Gazeta Wyborcza
 328. Szczepienia przeciwko COVID-19. Co się zmienia od 17 maja? - Medonet
 329. Postulują wprowadzenie radykalnych środków. Nie chcesz się szczepić na COVID-19? Stracisz pracę i zapłacisz wysoką karę! - Fakt
 330. Druga dawka po 35 dniach. Ekspert: to niezrozumiałe - Medonet
 331. Chiny opracowują własną szczepionkę w technologii mRNA przeciw Covid-19 - RMF FM
 332. Przesadna reakcja na wirusa po zaszczepieniu? Naukowcy: to zjawisko nie dotyczy COVID-19 - Onet
 333. Szczepienia przeciw COVID-19. Ekspert: decyzje o podawaniu II dawki po 35 dniach są niezrozumiałe - Polsat
 334. Restrykcje, szczepienia, dezinformacja - Sukces jest kobietą
 335. Krótsza przerwa między dawkami szczepionki. Ekspert krytykuje - Onet
 336. Vaccinations against COVID-19 and the Indian variant of Coronavirus - RandR Life
 337. Szczepienia przeciw COVID-19. Ekspert: Decyzje o podawaniu drugiej dawki po 35 dniach są niezrozumiałe - Gazeta Wyborcza
 338. Ekspert ostro o zmianach w podawaniu 2. dawki szczepionki. "Skąd ten pomysł?" - RMF FM
 339. Szczepionki mRNA na COVID-19 z największym zaufaniem Polaków - PAP
 340. Các triệu chứng của biến thể COVID-19 Ấn Độ là gì? - Moi Truong Dothi
 341. Wariant indyjski? A może wariant totalnej porażki? - Menadżer Zdrowia
 342. Poranek RDC - Radio RDC, 6/5/2021
 343. Czy szczepionki chronią przed nową mutacją? - NaTemat
 344. Wszystko, co wiemy o indyjskiej mutacji koronawirusa. Czy jest groźna dla zaszczepionych i ozdrowieńców? - Fakt
 345. Czy szczepionki chronią przed indyjską mutacją koronawirusa? - Onet
 346. Study: mRNA vaccines against COVID-19 most trusted in Poland - Science in Poland
 347. Indyjski wariant koronawirusa w Polsce. Jakie są objawy nowej mutacji wirusa? - Fakt
 348. Indyjski wariant koronawirusa - objawy zakażenia - Poradnik Zdrowia
 349. Szczepienia przeciwko COVID-19 a wariant indyjski koronawirusa - Zdrowie PAP
 350. Wariant indyjski pojawi się w Polsce w kolejnych miejscach? Wirusolog: Nie można tego wykluczyć - RMF FM
 351. Indyjska mutacja koronawirusa w Polsce. Jest groźna? Ekspert wyjaśnia - Onet
 352. Adam Niedzielski: Mamy kolejne ogniska indyjskiego wariantu koronawirusa - Interia
 353. Nie zwalajmy winy na wariant indyjski - Termedia
 354. Koronawirus. Co osłabia działanie szczepionki przeciwko COVID-19? Eksperci wyjaśniają - Wirtualna Polska
 355. Wariant indyjski koronawirusa (B.1.617) – co o nim wiemy? - Radio Zet
 356. "Do czego prowadzi lekceważenie pandemii" - Medycyna Praktyczna
 357. ¿Aparecerá la variante india en Polonia en otros lugares? Virólogo: esto no se puede excluir - La Grandona
 358. Czekasz na szczepienie? Mamy ważne informacje! - Fakt
 359. Indyjska odmiana koronawirusa: na razie brak jednoznacznych dowodów, że jest ona bardziej niebezpieczna - Forsal
 360. Sytuacja pandemiczna w Indiach. Ekspert: to przykład lekceważenia pandemii - TV Republika
 361. Indyjska mutacja koronawirusa w Polsce. Co o niej wiemy? - Wirtualna Polska
 362. Czego możesz się spodziewać po szczepieniu Johnson&Johnson? Jakie są najczęstsze NOP-y - Wirtualna Polska
 363. "Nie ma dowodów, że jest bardziej niebezpieczny". Ekspert o indyjskim wariancie SARS-CoV-2 - Polskie Radio
 364. Poranek Radia TOK FM - TOK FM z Jackiem Żakowskim, 30/04/2021
 365. "Dramatyczna sytuacja w Indiach jest jaskrawym przykładem, do czego prowadzi lekceważenie pandemii" - TVN24
 366. Co wiemy o wariancie indyjskim? Dr hab. Piotr Rzymski wyjaśnia - Interia
 367. Raport - Polsat News, 28/04/2021
 368. Halo Radio - 28/04/2021
 369. Oblicza pandemii: restrykcje, szczepienia, dezinformacja - PAP Zdrowie
 370. Fakty - TVN, 26/04/2021
 371. Study: Poles have more confidence in messenger RNA vaccines for COVID-19 - RandRLife
 372. SuperNews - Superstacja, 26/04/2021
 373. Polacy nie ufają tym szczepionkom na COVID-19 - Medonet
 374. Czy można łączyć szczepionki różnych producentów? - Wirtualna Polska
 375. Halo Radio - 22/04/2021
 376. Poland: no Astrazeneca for good Catholics? - Euro Topics
 377. Kolejne możliwe powikłanie po szczepionce AstraZeneca. EMA sprawdza rzadką chorobę naczyń krwionośnych - Wirtualna Polska
 378. Wydarzenia - Polsat, 15/04/2021
 379. Maciej Zakrocki Przedstawia - TOK FM, 14/04/2021
 380. O co chodzi z tym Mabionem i czemu ta szczepionka jest wyjątkowa? - Bankier
 381. Szczepionka na COVID Johnson & Johnson. "Pełna skuteczność w ochronie przed zgonem i ciężkim przebiegiem COVID wymagającym hospitalizacji" - Wirtualna Polska
 382. Teleskop - TVP Poznań, 14/04/2021
 383. Wieczór WTK - 14/04/2021
 384. Jest oświadczenie EMA ws. szczepionki Johnson & Johnson. "Korzyści przeważają" - Wirtualna Polska
 385. Co ze szczepionką Johnson & Johnson? - Telewizja Regionalna Żary
 386. Polsat News - 14/04/2021
 387. Nowe mutacje SARS-CoV-2 pojawiły się przez szczepionki? Fake news! - Demagog
 388. Lustra - TVP Poznań, 13/04/2021
 389. Szczepionka na COVID Johnson & Johnson. "Pełna skuteczność w ochronie przed zgonem i ciężkim przebiegiem COVID wymagającym hospitalizacji" - Wirtualna Polska
 390. Podskórny czip wykryje koronawirusa. "To jak kontrolka awarii silnika w samochodzie" - Wirtualna Polska
 391. Komórki abortowanych płodów w szczepionkach? - Sądeczanin.info
 392. Nowe szczepionki - zoom na wschód - Kurier Medyczny
 393. Czy po szczepionce mRNA wzrasta ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19? - Interia
 394. Chiny przyznają, że ich szczepionki nie są zbyt dobre - Onet
 395. Szczepionki mRNA a możliwość zakażenia SARS-CoV-2 - Zdrowie PAP
 396. New York Times ujawnia. Czołowi tenisiści nie chcą się szczepić. - Sport.pl
 397. Szczepionka już wkrótce, a entuzjazmu brak. Czego dotyczą pojawiające się wątpliwości związane ze szczepionką na koronawirusa? - TOK FM
 398. Konsternacja w punktach szczepień. Rząd ogłosił pomysł, ale "nie ma podjętej żadnej decyzji" - Fakty TVN
 399. Warianty brazylijski i południowoafrykański groźniejsze niż brytyjski. Wielkanocne podróże mogą przyspieszyć ich rozwój - Medonet
 400. Raport - Polsat, 8/04/2021
 401. Raport WHO ws. genezy koronawirusa - TVN 24
 402. Jak bezpiecznie spędzić Wielkanoc w czasie COVID-19? Podpowiada biolog - Medonet
 403. Technologia mRNA zostanie z nami na długo. Na szczęście. - Zdrowie PAP
 404. Chiny przyznają, że ich szczepionki nie są zbyt dobre - Onet
 405. Wielkopolskie Popołudnie - Radio Poznań, 8/04/2021
 406. Szczepienia przeciwko COVID-19. Jakich leków nie przyjmować przed i po szczepionce? Eksperci wyjaśniają - Wirtualna Polska
 407. Koronawirus a Wielkanoc. Czy można się zarazić podczas święcenia pokarmów? - Medonet
 408. Ekspert UM: Nie możemy zakładać, że to ostatnia fala zakażeń - WGospodarce
 409. Halo Radio - 24/03/2021
 410. Lockdown na Wielkanoc. Jak bezpiecznie spędzić święta w domu? - Medonet
 411. Raport - Polsat, 23/03/2021
 412. Teleskop - 23/03/2021
 413. Prof. Rzymski o walce z COVID: „Im później trafimy do szpitala, tym trudniej nam pomóc” - TVP Poznań
 414. Rozwiewamy wątpliwości wokół AstryZeneki - TOK FM
 415. Teleskop - 22/03/2021
 416. Prof. Rzymski: 2021 to jak na razie rok walki z pandemią, być może czeka nas kolejna jej fala - Polskie Radio
 417. Nadużywamy środków dezynfekcyjnych? Naukowcy ostrzegają - Rynek Zdrowia
 418. Chińska szczepionka bezpieczna dla dzieci. Producent zapewnia - Do Rzeczy
 419. Szczepienia na COVID-19. Jaka jest różnica między odpornością komórkową a poziomem przeciwciał ochronnych? - Wirtualna Polska
 420. Dr hab. Piotr Rzymski: lockdown to ostateczność - Medonet
 421. "Efekt końcowy działania szczepionki AstraZeneki jest taki sam jak szczepionki mRNA" - Fakty TVN
 422. Co wiemy o nowych mutacjach wirusa? Nasz gość: prof. Piotr Rzymski - Life in Kraków
 423. Nerka ludzkiego płodu w szczepionce AstraZeneca, czyli prawdy i mity z Facebooka - Krytyka Polityczna
 424. Fałszywe informacje mogą zabić - PAP
 425. Wielkopolska Warta Poznania - 8/03/2021
 426. Dr hab. Piotr Rzymski o AstraZeneca: za wstrzymaniem szczepień tym preparatem stoją względy pozamedyczne - Medonet
 427. "Nie wybrzydzajmy w kwestii szczepionek. Najważniejsze, by przyjąć preparat" - Polsat News
 428. TVN24 - 14/03/2021
 429. Ekspert: O chińskich szczepionkach wciąż wiemy niewiele - RMF FM
 430. Nowa szczepionka wchodzi do Europy - WTK
 431. Jak podczas pandemii bezpiecznie spędzić święta w rodzinnym gronie? - Wirtualna Polska
 432. Nie chcesz przyjąć szczepionki AstraZeneca? Prof. Rzymski: Nie wybrzydzajmy - NaTemat.pl
 433. Są cztery chińskie szczepionki na COVID-19. Co o nich wiemy? - Onet
 434. Dr hab. Piotr Rzymski o związku miedzy szczepieniem a ciążą - Termedia
 435. Szczepionka przeciw COVID-19. Novavax to preparat inny niż wszystkie. Dr Rzymski: bardzo obiecująca - Wirtualna Polska
 436. Dr Piotr Rzymski: Wszystkie informacje o pandemii muszą być jasne i zrozumiałe - Puls Medycyny
 437. Skąd tyle kontrowersji wokół szczepionek AstraZeneca i szczepienia osób starszych? Ekspert wyjaśnia - Radio Zet
 438. Prof. Piotr Rzymski o szczepionkach: Nie wybrzydzajmy. Gdybym na obiad zjadł łososia... - Gazeta Wyborcza
 439. Halo Radio - 07/03/2021
 440. Dlaczego warto się szczepić przeciwko COVID-19? Tłumaczy dr Piotr Rzymski - Radio Zet
 441. Czujesz się gorzej po podaniu szczepionki AstraZeneca? To normalne – uspokaja ekspert - Radio Zet
 442. To już rok z pandemią COVID-19. Czego się nauczyliśmy? - Gazeta Lekarska
 443. Jak minimalizować ryzyko transmisji wirusów od zwierząt - Dzień Mężczyzny
 444. Surferzy trzeciej fali zapraszają na imprezy. ''Krupówki'' - to się dzieje cały czas - Rynek Zdrowia
 445. Której szczepionce przeciwko koronawirusowi Polacy ufają najbardziej? - VOX FM
 446. Jaką szczepionkę na COVID-19? Odpowiedz i pomóż naukowcom - Wprost
 447. Jakich leków lepiej nie brać przed oraz po szczepieniu i dlaczego? Tłumaczą eksperci - Onet
 448. Koronawirus może mutować w organizmach osób z deficytami odporności - Radio Zet
 449. AstraZeneca może być stosowana u osób od 18. do 69. r.ż. - DentoNet
 450. Objawy niepożądane po szczepieniu preparatem AstryZeneki. Ekspert wyjaśnia - Wmeritum
 451. Ekspert: wirus może wykorzystać osoby z deficytem odporności jako swoją fabrykę mutacji - Rynek Zdrowia
 452. Jakie wnioski płyną z Wysp Brytyjskich po kilku dniach szczepień? - TOK FM
 453. Sputnik V jest skuteczny? Przeanalizowaliśmy ulotkę do rosyjskiej szczepionki - Wirtualna Polska
 454. Raport - Polsat, 24/02/2020
 455. Concerns that mRNA in vaccines will modify our genome unfounded, says leading biologist - Science in Poland
 456. COVID-19: technologia mRNA w ocenie naukowców - InfoDent
 457. Can COVID-19 vaccines modify the human genome? - British Poles UK
 458. Szczepionka firmy AstraZeneca. Po drugiej dawce mniej objawów ubocznych - Interia
 459. Szczepionki są na razie jedyną skuteczną bronią przed pandemią - Medical Express
 460. Nie, szczepionki mRNA nie są systemem do kontrolowania ludzi - Demagog
 461. Ekspert: To nieprawda, że szczepionka AstryZeneki jest gorszego sortu - RMF FM
 462. Szczepionka Johnson&Johnson - co o niej wiemy? Skład, dawkowanie, skuteczność, powikłania - Poradnik Zdrowie
 463. Już 5 procent Polaków zostało zaszczepionych przeciw Covid-19. W Finlandii wykryto nowy wariant wirusa - RMF FM 
 464. Koniec z przyłbicami? Rząd pracuje nad rozporządzeniem - TVP Poznań
 465. Three SARS-CoV-2 variants under investigation by scientists - Science in Poland
 466. Concerns that mRNA in vaccines will modify our genome unfounded, says expert - Poland In
 467. Dr Piotr Rzymski: „Czy grozi nam kolejny lockdown?” - E-spotkania
 468. Ekspert: niektóre szczepionki przeciwko COVID-19 przepadły w badaniach klinicznych i się z nich wycofano - WNP
 469. Powtórne zakażenie koronawirusem. Kto najbardziej narażony? - Interia
 470. If COVID-19 vaccine can be modified every year depends on its variability dynamics, says expert - Science in Poland
 471. Jak mówić o pandemii? "Jasno i zrozumiale" - Niezależna
 472. Dr hab. Piotr Rzymski: Szczepionka AstraZeneca przed ciężkimi stanami chroni właściwie w 100 proc. - Radio Poznań
 473. Halo Radio - 21/02/2021
 474. Poznańscy naukowcy pracują nad szczepionką przeciwko SARS-CoV-2, która jednocześnie leczy - TVP Poznań
 475. Pojawienie się groźniejszych wariantów wirusa zaskoczyło nas, ale nie epidemiologów. Przed producentami szczepionek kolejne wyzwanie - Business Insider
 476. Wielkopolska Warta Poznania - TVP Poznań, 16/02/2021
 477. Puls Dnia - WTK, 16/02/2021
 478. Teleskop -TVP Poznań, 16/02/2021
 479. Wielu producentów wycofało się z dalszych prac nad szczepionkami na COVID-19. Ekspert wyjaśnia dlaczego - Onet
 480. Koronawirus. Jak sprawdzić, czy po szczepionce uzyskaliśmy odporność? Eksperci odpowiadają - Onet
 481. Jak sprawdzić, czy po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19 uzyskaliśmy odporność? - Puls Medycyny
 482. COVID-19. Wielu kandydatów na szczepionkę poległo. Wiemy, dlaczego - Wprost
 483. Fakty - TVN, 7/02/2021
 484. Fakty - TVN, 6/02/2021
 485. Co ma zimno do przeziębienia?- TOK FM
 486. Koronawirus. Eksperci z Białegostoku: znaleźliśmy 12 wariantów wirusa - Wirtualna Polska
 487. Szczepionki na COVID-19. Sputnik V jest lepszy niż AstraZeneca? - Wirtualna Polska
 488. Szczepionki są na razie jedyną skuteczną bronią przed pandemią. Kropka. - PAP
 489. Pierwszy przypadek południowoafrykańskiej mutacji koronawirusa w Polsce - Puls Medycyny
 490. Czy osoby zaszczepione mogą ciężej przechodzić COVID-19? Eksperci wyjaśniają - Onet
 491. Naukowcy: Obawa o to, że szczepionka mRNA zmodyfikuje nasz genom jest bezpodstawna - Wprost
 492. Naukowców najbardziej niepokoi mutacja E484K koronawirusa SARS-CoV-2 - RadioZet
 493. Naukowiec wskazuje wariant koronawirusa, który budzi największy niepokój - Onet
 494. Koronawirus. "Największy niepokój budzi jedna mutacja" - Wirtualna Polska
 495. Dr Piotr Rzymski: pod ścisłą lupą naukowców są trzy mutacje wirusa SARS-CoV-2 - Puls Medycyny
 496. Ten wariant koronawirusa jest najniebezpieczniejszy. Ekspert wyjaśnia - Interia
 497. Biolog: obawy, że mRNA w szczepionce zmodyfikuje nasz genom, są bezpodstawne - Onet
 498. Teleskop - TVP Poznań, 13/02/2021
 499. Szczepionki AstraZeneca dla osób do 65. roku życia - TVP Poznań
 500. To nieprawda, że w polskich szpitalach noworodki są szczepione przeciwko Covid-19 - Odfejkuj
 501. Sputnik V w UE? Co wiemy o rosyjskiej szczepionce na COVID-19 -Wirtualna Polska
 502. COVID-19 chorobą sezonową? Jak pogoda wpływa na SARS-CoV-2? - Wirtualna Polska
 503. #SzczepSięNiePanikuj. Dlaczego po szczepieniu nie powinno się stosować leków z ibuprofenem? - Wirtualna Polska
 504. Ozdrowieńcom wystarczy podanie jednej dawki szczepionki? Wyjaśniamy, skąd ta teoria - Konkret24, TVN
 505. Szczepionki przeciw COVID-19. Czym się różnią? Zobacz nasz poradnik - Polskie Radio
 506. Serwis informacyjny - Polsat, 9/02/2021
 507. Europa się łamie. Następne kraje po cichu myślą o szczepionce od Rosjan - Fakt
 508. #SzczepSięNiePanikuj. Jak sprawdzić, czy po szczepionce uzyskaliśmy odporność? - Wirtualna Polska
 509. Szczepionka Sputnik V: Wyniki badań budzą wątpliwości - Wprost
 510. Codzienny Poznań - 8/02/2021
 511. „Wyniki badań budzą wątpliwości”. Polski ekspert o skuteczności szczepionki Sputnik V - Wmeritum
 512. Testowanie nauczycieli - WTK
 513. Ekspert o szczepionce Sputnik V: wyniki badań budzą wątpliwości; całkowita skuteczność to 73,1 proc. - Nauka w Polsce
 514. Nowe warianty koronawirusa. "Powinna być energia do przygotowania ewentualnego plan B" - TVN24
 515. Szczepionka Sputnik V. Dr hab. Piotr Rzymski: Wyniki badań budzą wątpliwości - Interia
 516. W Unii brak szczepionek. Rosja zaoferowała 100 mln dawek Sputnika V - Bussines Insider
 517. Po czym można poznać, że uzyskaliśmy odporność na koronawirusa? - Onet
 518. Prace nad szczepionkami przeciw covid. Ekspert: Wiele propozycji poległo - Interia
 519. Rosyjska szczepionka nie taka skuteczna? "Wyniki badań budzą wątpliwości" - Do Rzeczy
 520. Jak sprawdzić, czy po szczepionce przeciw COVID-19 uzyskaliśmy odporność? Eksperci wyjaśniają - Interia
 521. Ekspert: Szczepionka AstraZeneca nie jest „gorszego sortu” ale decyzja by nie szczepić nią osób 60+ jest dobra - WTK
 522. Ekspert: Szczepionka AstraZeneca nie jest „gorszego sortu”; w 100 proc. chroni przed hospitalizacją - Nauka w Polsce
 523. AstraZeneca szczepionką gorszego sortu? Ekspert wyjaśnia - Fakt
 524. Teleskop - TVP Poznań, 3/02/2021
 525. Dr hab. Piotr Rzymski: SARS-CoV-2 pewnie z nami zostanie - Interia
 526. Raport - Polsat News, 01/02/2021
 527. Kolejne firmy oferują szczepionki na COVID-19 - TVP Poznań
 528. COVID-19. Gigant wchodzi do gry. Jedna dawka szczepionki załatwi sprawę? - O2.pl
 529. Jaka skuteczność nowej szczepionki? - WTK
 530. Ekspert UM w Poznaniu: Chcąc wygrać z SARS-CoV-2, musimy starać się wyprzedzać jego ruchy - Codzienny Poznań
 531. Szczepionka na COVID. Kiedy trzeba odroczyć szczepienie? Wytyczne MZ - Wirtualna Polska
 532. Jednodawkowa szczepionka przeciw COVID-19 Johnson & Johnson: wyniki badania wskazują na jej skuteczność i bezpieczeństwo - Puls Medycyny
 533. The groundbreaking Johnson & Johnson vaccine? According to an expert, one dose is enough - EN24
 534. Czym różnią się szczepionki na koronawirusa? Ekspert wyjaśnia - Onet
 535. Moderna i Pfizer przetestują nową wersję szczepionki przeciw COVID-19 dopasowaną do tzw. afrykańskiego wariantu koronawirusa - Puls Medycny
 536. Halo Radio, 01/02/2020
 537. Popołudnie RDC: Pandemia a wirusy odzwierzęce i zmiany w produkcji żywności - Radio RDC, 1/02/2021
 538. Ekspert: Moderna i Pfizer przetestują nową wersję szczepionki dopasowaną do tzw. afrykańskiego wariantu - WNP
 539. Afrykański wariant koronawirusa. Szczepionka mniej skuteczna? - Interia
 540. Już wiadomo, kto otrzyma szczepionki AstraZeneca. Dworczyk wskazał jedną z grup zawodowych - Niezależna
 541. COVID-19 likely to remain, vaccines will enable normality: expert - PolandIn
 542. Od dziś zmiany w obostrzeniach. Ekspert: To nie jest dobry moment na luzowanie - TOK FM
 543. Dr Piotr Rzymski: poziom przeciwciał po COVID-19 spada, ale nie tracimy wówczas odporności - Puls Medycyny
 544. Drugi przypadek brytyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce - TVN Fakty, 28/01/2021
 545. -To nie jest dobry moment na luzowanie obostrzeń- biolog medyczny prof. Piotr Rzymski - TOK FM
 546. Mutacje wirusa SARS-CoV-2 w Polsce - jak wiele z nich jest niebezpiecznych? - Onet
 547. Gość Wieczoru - WTK, 30/01/2011
 548. Pfizer, Moderna czy AstraZeneca: którym preparatem się zaszczepić?- Forsal
 549.  Academic urges caution about publishing preprinted scientific data during pandemic - Science in Poland
 550. Polska i świat - TVN24, 17/11/2020
 551. Drugi przypadek brytyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce. Zakażona to nauczycielka - Wprost
 552. Czy po przechorowaniu Covid-19 uzyskujemy odporność? - Niezależna
 553. Nowy dzień - Polsat, 24/01/2021
 554. Mutacje wirusa SARS-CoV-2: zagrożenia i… szanse - PAP Zdrowie
 555. Nowe warianty SARS-CoV-2, eksperci przedstawili informacje o nich, które są potwierdzone naukowo - Obserwator.de
 556. Czy szczepionka przeciwko COVID-19 powstała zbyt szybko? - EuroImmun
 557. Spadający poziom przeciwciał po przechorowaniu COVID-19. Ekspert: to nie oznacza, że tracimy odporność - Polskie Radio
 558. Świat z obawą patrzy na nowe warianty koronawirusa. Trwają badania skuteczności szczepionek - Polskie Radio
 559. Brytyjski szczep wirusa jest bardziej zabójczy? Ekspert: To sianie strachu - Dziennik
 560. Co się dzieje między pierwszą a drugą dawką szczepionki na COVID-19? - Onet
 561. Ekspert: nie ma pewności, że brytyjski wariant SARS-CoV-2 jest bardziej śmiertelny - Forsal
 562. "Nie panikujmy, chrońmy się" - Niezależna
 563. Boris Johnson: Nowy wariant wirusa może być bardziej śmiertelny - Polityka
 564. Zakażenia maleją, zgony nie - WTK, 21/01/2021
 565. Po jakim czasie od drugiej dawki szczepionki można żyć jak przed pandemią? - Wprost
 566. Cztery warianty koronawirusa, które naukowcom spędzają sen z powiek. Dlaczego? - Onet
 567. Po pierwszej dawce szczepionki. Można zacząć żyć jak przed pandemią? - PAP Zdrowie
 568. Wirusy odzwierzęce są niebezpieczne. Jak się przed nimi chronić? - Wprost
 569. Świat z obawą patrzy na nowe warianty koronawirusa. Trwają badania skuteczności szczepionek - Polskie Radio
 570. Vírusok és étrend: mi a megoldás? - Magyar Mezogazdasag
 571. Jedzenie owadów, dieta roślinna? Pomysły na uniknięcie chorób odzwierzęcych - Radio Zet
 572. Nowe warianty koronawirusa: wzrost zakażeń w Wielkiej Brytanii, niepokój w Brazylii i RPA - WNP
 573. Brytyjski szczep koronawirusa coraz bliżej Polski - Onet
 574. Nowe mutacje koronawirusa: Więcej zakażeń na Wyspach, niepokój w Brazylii i RPA - TVP
 575. Gość Wieczoru - WTK, 18/01/2021
 576. Ekspert: trzeba minimalizować ryzyko transmisji wirusów od zwierząt na człowieka - WNP
 577. Nie tylko Sars-CoV-2. Wirusy odzwierzęce stanowią ogromne zagrożenie dla ludzkości - Forsal
 578. O co chodzi z "brytyjskim" i "afrykańskim" wariantem koronawirusa SARS-CoV-2? - Wprost
 579. Dr Piotr Rzymski: Co zwiększa ryzyko transmisji wirusów odzwierzęcych? M.in. globalizacja i zbyt duża ilość spożywanego przez ludzi mięsa - Puls Medycyny
 580. Jak minimalizować ryzyko transmisji wirusów od zwierząt na człowieka? - Farmer
 581. Prof. Piotr Rzymski o mutacjach koronawirusa: Drobne zmiany w białku nie będą znosić skuteczności szczepionki - Interia
 582. Prof. Piotr Rzymski o szczepieniach: My w tej chwili walczymy o to, by uspokoić sytuację - Interia
 583. Koronawirus. Jedno szczepienie na całe życie? Profesorowie wyjaśniają - Interia
 584. Mutacja czy szczep? O co chodzi z "brytyjskim" i "afrykańskim" wariantem koronawirusa? - Dziennik.pl
 585. Wywiad z Romanem Zielińskim zawiera nieprawdziwe informacje - Demagog
 586. Fake news: Szczepionki przeciw COVID-19 nie są „mordercze” - Demagog
 587. Setki zmian w wirusie wpłyną na pandemię? Najnowsze dane o ofiarach i zakażeniach - Life in Kraków
 588. W rytmie dnia - Polsat News, 11/01/2021
 589. Prof. Piotr Rzymski: od pandemii gorszy będzie kryzys klimatyczny - Life in Kraków
 590. "Strony antyszczepionkowców są łatwiej dostępne i reagują szybciej niż te, które szczepienia promują" - TOK FM
 591. Czy szczepionka Pfizera ochroni nas przed brytyjską i afrykańską mutacją koronawirusa? - Everth News
 592. Dr hab. Piotr Rzymski o wynikach badań Pfizera: Bardzo dobra wiadomość - Interia
 593. Koronawirus: Przegląd najważniejszych informacji z Polski i świata - Strefa Inwestorów
 594. Która szczepionka lepsza? Wyjaśniamy - Codzienny Poznań
 595. Szczepionka Moderny wkrótce ma być zatwierdzona w UE. Co o niej wiemy? - RMF FM
 596. Ponad 2 tysiące farmaceutów zaszczepionych przeciw COVID–19 - Magazyn Aptekarski
 597. Szczepionka Moderny to druga szczepionka RNA przeciw COVID-19 - Gazeta Prawna
 598. Łatwiejsza w transporcie i przechowywaniu. Co wiemy o szczepionce RNA Moderny przeciw COVID-19? - Forsal
 599. Wielkopolska Warta Poznania - TVP Poznań, 4/01/2020
 600. Senioři po vakcíně SARS-CoV-2 pociťují méně nežádoucích účinků, uvádí odborník na lékařskou biologii - Tajemna Asie
 601. Doniesienia o nowych wariantach SARS-CoV-2. Ekspert: to nie powód, by wpadać w histerię - Polskie Radio
 602. Szczepionka na COVID-19 NIE powstała na bazie komórek abortowanych płodów - TOK FM
 603. Nie, „Apel naukowców i lekarzy” nie przedstawia wiarygodnych treści - Demagog
 604. Ekspert: Nowe warianty koronawirusa to nie powód, by wpadać w histerię - RMF FM
 605. Kościół dopuszcza użycie szczepionki stworzonej dzięki komórkom z abortowanych płodów - Fakt
 606. W środku dnia - Radio Poznań, 29/12/2020
 607. "Mierzymy się z wrogiem, który posiada potężne siły adaptacyjne" - Medycyna Praktyczna
 608. Teleskop - TVP Poznań, 26/12/2020, g. 21:30
 609. Dr hab. Rzymski: Nie podważajmy zdobyczy nauki na każdy możliwy sposób - Niezależna
 610. Teleskop - TVP Poznań, 26/12/2020, g. 18:30
 611. Początek szczepień przeciw COVID-19. Gdzie zostanie zaszczepiony pierwszy Wielkopolanin?- TVP Poznań
 612. Ekspert: Koronawirus zmienia się. Mierzymy się z wrogiem, który ma potężne siły - RMF FM
 613. Ekspert: W wariancie brytyjskim koronawirusa niepokój budzą dwie mutacje - Interia
 614. Teleskop - TVP Poznań, 23/12/2020
 615. Walka z dezinformacją – powstała biała księga z informacjami o szczepionce - TVP Poznań
 616. Ekspert: Boże Narodzenie nie zniknie, jeśli raz spędzimy święta inaczej - RMF FM
 617. Biała księga o szczepionkach przeciw COVID-19 - Telexpress, TVP
 618. "Koronawirus: wróg, który posiada potężne siły". Ekspert o potrzebie szczepień - Polsat
 619. Teleskop - TVP Poznań, 23/12/2020, g. 21:30
 620. Teleskop - TVP Poznań, 23/12/2020, g. 18:30
 621. Mity wokół szczepionki - WTK
 622. Dr hab. Piotr Rzymski: "jest ogromne zapotrzebowanie na informacje dotyczące szczepień - Radio Poznań
 623. Czy zawieszenie lotów do UK ma sens? - Wprost
 624. Ekspert: Nie bójmy się szczepionek przeciw SARS-CoV-2 - Dziennik Wschodni
 625. Czy nowa mutacja koronawirusa wywołuje inne objawy COVID-19? - Radio Zet
 626. Koronawirus. Nowa mutacja a skuteczność szczepionek. Dr hab. Piotr Rzymski wyjaśnia - Interia
 627. Ekspert: Zawieszenie lotów z Wielkiej Brytanii to drastyczne, ale dobre rozwiązanie - Onet i Interia
 628. Eksperci popierający szczepienie otrzymują obraźliwe telefony i maile, nawet z życzeniami śmierci dla ich bliskich - Wprost
 629. Szczepionka przeciw COVID-19 z rekomentacją EA - InfoDent
 630. "Zawieszenie lotów z Wielkiej Brytanii to drastyczne, ale dobre rozwiązanie” - TVP Info
 631. "Pada na nich zmasowana fala hejtu". Ekspert o naukowcach promujących szczepienia - Polskie Radio
 632. Skutki uboczne po szczepionce na COVID-19 występują rzadziej u osób starszych - TVN
 633. Czy szczepionki wyprzedzą wirusa? - Termedia
 634. Dr Rzymski: U seniorów rzadziej występują objawy niepożądane po szczepionce przeciw SARS-CoV-2 - Puls Medycyny
 635. Czy szczepionka przeciw SARS-CoV-2 jest bezpieczna dla kobiet w ciąży? - Termedia
 636. Objawy niepożądane po szczepionce przeciw SARS-CoV-2 rzadziej pojawiają się u seniorów - Onet
 637. Szczepienia p/ COVID-19 w ciąży? Trwają badania przedkliniczne - Rynek Aptek
 638. Ekspert: Niepożądane objawy po szczepionce rzadziej u seniorów - Interia
 639. Szczepionki na COVID-19 oparte na technologii mRNA - czy są skuteczne? - Radio Zet
 640. Pfizer sprawdza, czy szczepionki na COVID-19 są bezpieczne dla kobiet w ciąży - Radio Zet
 641. Czy przeciw koronawirusowi będą się mogły szczepić kobiety w ciąży? - Polsat
 642. Szczepienie na koronawirusa. Czy jest się czego bać? - Wprost
 643. Szczepienia podczas ciąży: Co mówią naukowcy? - darce
 644. Ekspert: szczepionka przeciw COVID-19 może być dostosowana do mutacji wirusa - Polskie Radio
 645. Czy szczepionka będzie skuteczna jak wirus zmutuje? - Codzienny Poznań
 646. Co ze szczepionkami jeśli koronawirus zmutuje? - Do Rzeczy
 647. Prof. Rzymski: Gdyby SARS-CoV-2 znacznie zmutował, to technologia RNA pozwala na to, by szczepionkę zmienić na skuteczną - wPolityce
 648. Ekspert: Szczepionki przeciw SARS-CoV-2 są bezpieczne, bo wykorzystują nowoczesną technologię - Forsal
 649. Tylko jedna trzecia Polaków chce się zaszczepić na koronawirusa - WTK
 650. Popołudnie RDC - Polskie Radio dla Ciebie
 651. Kiedy będziemy mogli zrzucić maski? - Wprost
 652. Ekspert uspokaja: Nie powinniśmy się bać szczepionek przeciw SARS-CoV-2 - Dziennik.pl
 653. Prof. Piotr Rzymski: dopuszczenie szczepionki do użytku to jeszcze nie czas na zrzucanie maseczek - Radio Koszalin
 654. Koronawirus w Polsce i na świecie - Polsat News 10/12/2020
 655. Ekspert: nie powinniśmy się bać szczepionek przeciw koronawirusowi- Onet i Interia
 656. Ekspert: Nie powinniśmy się bać szczepionek przeciw SARS-CoV-2 - WTK
 657. Szczepionka przeciwko COVID-19 dla wszystkich chętnych. Czy ozdrowieńcy muszą się szczepić? - Onet
 658. Ekspert: Dopuszczenie szczepionki do użytku to jeszcze nie czas na zrzucanie maseczek - Gazeta Prawna
 659. Szczepienie na koronawirusa – a co, jeśli choruję bezobjawowo? - Wprost
 660. Ekspert: maseczki - mimo szczepień - zostaną z nami na dłużej - Rynek Aptek
 661. Lekarze o szczepionkach na COVID-19. Czy konieczne będzie szczepienie ozdrowieńców? - Kraków w pigułce
 662. Czy na koronawirusa można zaszczepić dziecko? - Wprost
 663. Nowy dzień - Polsat News
 664. Dr Rzymski o szczepieniach: brak przeciwwskazań dla zakażonych bezobjawowo czy ozdrowieńców - TVN
 665. Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 nie modyfikuje ludzkiego DNA - Demagog
 666. Ekspert: można szczepić także ozdrowieńców i chorujących bezobjawowo - Rynek Aptek
 667. Czy dzieci będą szczepione na koronawirusa? - Radio Zet
 668. Ekspert: Nie ma obecnie żadnych dowodów, by szczepienie przeciw SARS-CoV-2 stanowiło ryzyko dla chorych bezobjawowo - Gazeta Prawna i Puls Medycyny i Nauka w Polsce
 669. Szczepionka na COVID-19: są przeciwwskazania? Ekspert odpowiada - Wirtualna Polska
 670. Szczepienie przeciw SARS-Cov-2 ryzykowne dla "bezobjawowców"? Ekspert wyjaśnia - RMF FM
 671. "Wyciągajmy wnioski z tej epidemii. Najwyższy czas, by się poważnie zastanowić" - TVN
 672. Szczepionka przeciw COVID-19 dla dzieci? Ekspert wyjaśnia - Polsat
 673. Jak unikać kolejnych epidemii w przyszłości? Naukowcy: Duże znaczenie mają warunki hodowli zwierząt i dieta - Forsal
 674. 12-letnie dzieci testowały szczepionkę na koronawirusa - Interia
 675. Jak uniknąć kolejnych epidemii? Naukowcy mają pierwsze wnioski - Dziennik.pl
 676. Czy dzieci dostaną szczepionkę przeciw SARS-CoV-2 przed powrotem do szkół? Testy kliniczne Pfizera - Portal Parentingowy
 677. Eksperci: Trzeba się zastanowić, jak unikać kolejnych epidemii - Interia
 678. Apel naukowców i lekarzy o obowiązku szczepień. Sprawdzamy - FakeNews.pl
 679. "Wyciągajmy wnioski z tej epidemii" - Medycyna Praktyczna
 680. Eksperci: Trzeba się zastanowić, jak unikać kolejnych epidemii

  Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-eksperci-trzeba-sie-zastanowic-jak-unikac-kolejnych-epidemii,nId,4899068#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
 681. Szczepionka przeciw COVID-19 dla dorosłych i nastolatków. Co z dziećmi - BussinesInsider
 682. Do badań klinicznych szczepionki włączono osoby od 12. do 18. roku życia - Silesia24
 683. Naukowcy nawołują, by już zastanawiać się, jak unikać kolejnych epidemii - Radio Białystok
 684. Szczepionkę na Covid-19 testowano na 12-latkach. „To dobra wiadomość” - Mamo to ja
 685. Zaszczepimy seniorów i medyków - największe grupy ryzyka. Wystarczy preparatu dla najmłodszych? - Niezależna.pl
 686. Polscy naukowcy: pora, by zastanowić się, jak unikać kolejnych epidemii - Portal Kujawski
 687. Fermy norek a SARS-CoV-2. Jak jest naprawdę? - NGO.pl
 688. Czy szczepionkę przeciw SARS-CoV-2 mogą przyjmować dzieci? - Forsal
 689. Gość wieczoru - TK, 1/12/2020
 690. W środku dnia - Radio Poznań, 30/11/2020
 691. Zakaz hodowli zwierząt na futra nie może dalej czekać! Polskie norki zakażone koronawirusem - Viva
 692. Wyścig po skuteczną szczepionkę przeciwko COVID-19 trwa - Aptekarz Polski
 693. Dr Rzymski o niechęci do szczepień: uprawianie darwinizmu społecznego - TVN
 694. Starszaki - TVP Poznań, 22/11/2020
 695. Koronawirus. Mimo ostrzeżeń Amerykanie wyjeżdżają na Święto Dziękczynienia - RMF FM
 696. Ekspert o negowaniu szczepień na COVID-19 i odporności stadnej - Interia
 697. Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata - Polsat
 698. Czy szczepionki na COVID-19 modyfikują ludzki genom? Obalamy mity koronasceptyków - Onet
 699. "Silni przetrwają, słabsi nie". Ekspert przestrzega przed negowaniem szczepionki na Covid-19 - Niezależna.pl
 700. Szczepionka może wyeliminować apteki z systemu dystrybucji? - Rynek Aptek
 701. Ekspert: Wyścig o skuteczną szczepionkę na COVID-19 jeszcze się nie skończył - Gazeta Prawna
 702. Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 22 listopada - Wprost
 703. Koronawirus: "wyścig o szczepionkę jeszcze się nie skończył. To jest raczej maraton, a nie bieg na setkę" - Onet
 704. Očkování proti Covid-19 se pomalu ale jistě blíží. Bude jí dostatek a jak dlouho bude chránit? - Zdrave Stravovani
 705. Ekspert o szczepieniach na COVID-19: nie powinniśmy w tych czasach kierować się darwinizmem społecznym - WTK
 706. Ekspert o szczepionkach RNA p/ COVID-19 Pfizera i Moderny. Czym się różnią? - Rynek Aptek
 707. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu o szczepionce na COVID19 - Codzienny Poznań
 708. Nie jedna a dwie szczepionki: Sukces nauki w walce z wirusem - Portal darce.pl
 709. Ekspert: Szczepionki RNA Pfizera i Moderny są osiągnięciem technologicznym - Forsal
 710. Pandemia COVID-19. Jak ogromne będzie zapotrzebowanie na szczepionkę? - Wprost
 711. Ekspert ocenia szczepionki Pfizera i Moderny - wMeritum.pl
 712. Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata - Polsat
 713. Jak zapewnić wystarczający dostęp do szczepionki? "Nie trzymać się jednego rozwiązania" - TVN
 714. Dr Piotr Rzymski: Zapotrzebowanie na szczepionkę przeciw COVID-19 będzie ogromne - Puls Medycyny
 715. Szczepionka na koronawirusa. Brakuje odpowiedzi na kluczowe pytanie - Interia
 716. Ekspert: żaden koncern nie zapewni globalnie szczepionek dla wszystkich - Rynek Aptek
 717. Nagła utrata węchu i smaku w COVID-19. Skąd ten objaw? - Radio Zet
 718. „Norki z łatwością zakażają się koronawirusem”. Ekspert ostrzega przed „fabrykami mutantów” - Wprost
 719. "Fabryki" mutantów wirusa? Fermy norek dużym zagrożeniem - Interia
 720. Utrata węchu i smaku w COVID-19. Skąd bierze się ten objaw? - PAP
 721. Mutacja, która pomogła koronawirusowi opanować świat, może doprowadzić do jego upadku -Onet
 722. Fermy norek fabrykami mutantów SARS-CoV-2? - Medycyna Praktyczna
 723. Ekspert: sytuacja jest niemal tragiczna, ale takie wzrosty zakażeń były spodziewane - PAP, Onet, Wprost, Wirtualna Polska
 724. Teleskop - TVP Poznań, 17/11/2020
 725. Poznańska szczepionka na koronawirusa. Jej produkcja może rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni - TVP Poznań
 726. Wszystko o koronawirusie - Polsat News, 09/11/2020
 727. Teleskop - TVP Poznań, 07/11/2020, g. 21:30
 728. Teleskop - TVP Poznań, 07/11/2020, g. 18:30
 729. Antygenem w koronawirusa. Nowe testy pomogą zdiagnozować więcej chorych - TVP Poznań
 730. "Sytuacja jest już niemal tragiczna" - Medycynyna Praktyczna
 731. Pandemia koronawirusa. W Europie rekordowe wzrosty zakażeń. W Polsce niemal 30 tys. nowych przypadków - RMF FM
 732. "Sytuacja jest niemal tragiczna, ale to było spodziewane". Ekspert o wzroście zakażeń
 733. Teleskop - 6/11/2020
 734. Wielkopolska Warta Poznania - TVP Poznań, 6/11/2020
 735. W środku dnia - Radio Poznań, 6/11/2020
 736. Na dłoniach, ubraniu, banknotach. Jak możemy zakazić się SARS-CoV-2? - Trojmiasto.pl
 737. Otwarta Antena - WTK, 5/11/2020
 738. Polsat News rozmowa - 5/11/2020
 739. "Za mało myślimy o innych, za dużo o sobie". Dr Rzymski o kolejnym wzroście zakażeń na COVID-19 - Polskie Radio
 740. "Z odpowiedzialnością zbiorową mamy dość duży problem" - Medycyna Praktyczna
 741. Jakie wyzwania oznacza w praktyce dydaktyka online? Nauczyciele akademiccy o nauczaniu w czasie pandemii - PAP
 742. Następstwa koronawirusa. Nawet bezobjawowy przebieg może skutkować trwałym uszkodzeniem organizmu - TVP Poznań
 743. Nauka zdalna na studiach. „Brak reakcji słuchaczy, mniej pytań i dyskusji” - Gazeta Prawna
 744. Telexpress - TVP, 31/10/2020
 745. Bezpieczni w sieci i nie tylko... - TVP Poznań, 24/10/2020
 746. Ekspert: COVID-19 zapycha nam cały system, zbliżamy się do ściany - WTK
 747. Czy protesty mają wpływ na rosnącą liczbę zakażeń? - TOF FM
 748. Uważaj na zakupach. Koronawirus zostaje na wózkach sklepowych - Wirtualna Polska
 749. Poznaniacy boją się tłumów na cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych - Radio Poznań
 750. Czy wirus SARS-CoV-2 mutuje? - Aptekarz Polski
 751. Teleskop - TVP Poznań, 28/10/2020
 752. Koronawirus. Ekspert o mutacji D614G - Radio Zet
 753. Czy można się zakazić koronawirusem, mierząc ubrania w sklepie? "Skrajnie nieprawdopodobny scenariusz" - Interia
 754. Koronawirus na torbach, wózkach sklepowych, ubraniach - czy jest dla nas groźny? - TVN
 755. Do tej pory skatalogowano ponad 12 tys. mutacji SARS-CoV-2 - Termedia
 756. Koronawirus mutuje, ale nie musi to być zła wiadomość. Ekspert wyjaśnia - Wirtualna Polska
 757. Koronawirus na plecaku i przyborach szkolnych - Radio Zet
 758. Dezynfekcja rąk to podstawa w walce z koronawirusem - Radio Białystok
 759. Ekspert wyjaśnia, jak mutuje koronawirus - Interia
 760. Koronawirus może znaleźć się na wózku sklepowym lub plecaku. Jak się chronić? - o2
 761. Koronawirus - Raport Dnia. Niedziela, 25 października - Polsat
 762. Koronawirus na plecaku albo wózkach sklepowych? Dezynfekcja to podstawa - Radio RMF24
 763. Ekspert uspokaja w sprawie koronawirusa: Mutuje wolniej niż wirus grypy czy HIV - RadioZet
 764. 12 tys. mutacji SARS-CoV-2. Ekspert wyjaśnia, jak bardzo są groźne - TVPInfo
 765. Ekspert: wiemy, że koronawirus mutuje o połowę wolniej niż wirus grypy - TVN
 766. "System opieki zdrowotnej coraz bardziej zbliża się do ściany" - Medycyna Praktyczna mp.pl
 767. Kto się zaszczepi na koronowirusa?- Trójmiasto.pl
 768. Ekspert: COVID-19 zapycha nam cały system, zbliżamy się do ściany - WTK
 769. Witaj Wielkopolsko! - TVP Poznań, 19/10/2020
 770. Czego nie mówią zwolennicy odporności zbiorowiskowej? - Opoka.news
 771. Szczepionka szybciej niż lek na COVID-19? Ekspert wskazuje terminy - Interia
 772. Koronawirus. Ekspert: Aby opanować pandemię, należałoby zaszczepić około 70 proc. populacji - Gazeta Wyborcza
 773. Ekspert: szczepionka przeciw SARS-CoV-2 powstanie, ale jak długo będzie chronić? - Onet
 774. Kiedy powstanie szczepionka przeciw SARS-CoV-2? - Radio Kielce
 775. Dr hab. Piotr Rzymski: szczepionka będzie szybciej niż lek - Radio Zet
 776. Koronawirus: Szczepionka niedługo, ale co dalej? Specjalista zwraca uwagę na ważną rzecz - TVP
 777. "Ogromne zapotrzebowanie na szczepionkę". Kto w pierwszej kolejności może na nią liczyć? - Niezależna.pl
 778. Ekspert: prędzej będziemy mieć skuteczną szczepionkę na COVID-19 niż lek - TVN
 779. Teleskop - TVP Poznań, 15/09/2020
 780. Czarny scenariusz polskich naukowców. Za kilka miesięcy zakażonych może być ponad połowa Polaków - TVP Poznań
 781. Rosyjska szczepionka na Covid-19 niepokoi naukowców - Rzeczpospolita
 782. Lustra "O sytuacji epidemicznej w kraju" - TVP Poznań, 29/09/2020
 783. Temat Dnia - TVP Poznań, 25/09/2020
 784. Koronawirus. Polski lek na COVID-19. Eksperci: Wstrzymajmy się z entuzjazmem - Wirtualna Polska
 785. Lustra "Czy mamy drugą falę koronawirusa?" - TVP Poznań, 21/09/2020
 786. Lek na koronawirusa od Biomed Lublin. Ekspert: "zachowajmy umiar w entuzjazmie" - Wirtualna Polska
 787. Ekspert studzi emocje związane z polskim lekiem na COVID-19 - RynekAptek.pl
 788. Częste stosowanie płynów do dezynfekcji prowadzi do oporności patogenów na alkohol? - Serwis Zdrowie PAP
 789. Potencjalny polski lek na COVID-19. Ekspert: trzeba zachować umiar w entuzjazmie - TVN
 790. Biomed Lublin ma lek na koronawirusa. Polska z pierwszym lekiem na Covid-19 - Super Express
 791. Koronawirus: czy patogeny mogą uodpornić się na płyny odkażające? - RadioZet
 792. Biomed-Lublin zakończył pierwszy etap prac nad lekiem na koronawirusa - Bankier.pl
 793. Rosyjska szczepionka przeciwko koronawirusowi nie trafi do Polski - Radio Poznań
 794. Test na koronawirusa od lekarza rodzinnego - TVP Poznań, 06/09/2020
 795. Nowe wyniki testów rosyjskiej szczepionki przeciwko SARS-CoV-2. "Mocna odpowiedź dla sceptyków" - Onet
 796. Audycja o badaniach nad COVID-19 z udziałem studentów - Radio Afera, 28/08/2020
 797. Ruszyła produkcja rosyjskiej szczepionki na koronawirusa - TVN
 798. Czy stosowanie płynów do dezynfekcji działa? - Wlodawa.net
 799. Czy Rosja w pracach nad szczepionką idzie drogą na skróty? - Radio Białystok
 800. Nauczyciele drżą o życie. Ma być im podana szczepionka, która nie przeszła wszystkich testów - Polki.pl
 801. Szczepionka przeciw COVID-19. Rosyjska droga na skróty - Gazeta Lekarska
 802. Pandemia nie odpuszcza! Znamy nowe liczby - nie spodobają ci się - Fakt
 803. Podawanie ludziom niesprawdzonej rosyjskiej szczepionki na Covid-19 przypomina gre w rosyjską ruletkę - Forsal
 804. Szczepionka na koronawirusa. Ekspert: Rosja idzie drogą na skróty - Dziennik
 805. Covid19 vaccination. Expert: Russia has taken abbreviations - NewsBeezer
 806. Szczepionka przeciw COVID-19. Ekspert: Rosja poszła drogą na skróty - Interia
 807. Ekspert o rosyjskiej szczepionce przeciwko Covid-19: to może zaciążyć na samej idei szczepień - Rynek Zdrowia
 808. Rosjanie pochwalili się szczepionką na COVID-19. Polski ekspert jest zaniepokojony - wMeritum.pl
 809. Naukowcy: czasopisma naukowe są zalewane przez kiepskie publikacje o koronawirusie - PAP Nauka w Polsce, Tygodnik Wprost oraz Biotechnologia.pl
 810. Eksperci: mamy lawinę kiepskich publikacji o koronawirusie - Rynek Zdrowia
 811. Witaj Wielkopolsko! - TVP Poznań, 31/07/2020
 812. Koronawirus nadal w Wielkopolsce – tylko dziś 56 nowych przypadków zakażeń- TVP Poznań, 14/07/2020
 813. Teleskop - TVP Poznań, 14/07/2020, g. 18:30
 814. Teleskop - TVP Poznań, 06/07/2020, g. 11:30
 815. Lustra "Czy Polacy zapomnieli o koronawirusie?" - TVP Poznań, 17/06/2020
 816. Teleskop - TVP Poznań, 14/06/2020, g. 11:30
 817. Teleskop - TVP Poznań, 13/06/2020, g. 21:30
 818. Teleskop - TVP Poznań, 13/06/2020, g. 11:30
 819. Koronawirus ciepła się nie boi - TVP Poznań, 11/05/2020
 820. Teleskop - TVP Poznań, 11/05/2020, g. 18:30
 821. Teleskop - TVP Poznań, 06/06/2020, g. 18:30
 822. Pamiętajmy o szczepieniach sezonowych - TVP Poznań, 06/06/2020
 823. Teleskop - TVP Poznań, 06/06/2020, g. 11:30
 824. Otwarta Antena - WTK, 20/05/2020
 825. Wielkopolscy górnicy ominięci przez koronawirusa - TVP Poznań, 15/05/2020
 826. Na Uniwersytecie Medycznym trwają prace nad szczepionką na koronawirusa - Radio Eska
 827. Teleskop - TVP Poznań, 15/05/2020
 828. Warszawski Dzień - TVP Warszawa, 12/05/2020
 829. Teleskop - TVP Poznań, 10/05/2020
 830. Teleskop - TVP Poznań, 09/05/2020
 831. Lustra "O życiu medyków walczących z koronawirusem"- TVP Poznań, 08/05/2020
 832. Uczymy się dystansu - Tygodnik Polityka
 833. Uboczny skutek wirusa: infodemia. Świat wpadł w panikę - Tygodnik Polityka
 834. Koronawirus "podróżuje" na cząsteczkach smogu - Radio Poznań
 835. Teleskop - TVP Poznań, 26/04/2020, g. 18:30
 836. Teleskop - TVP Poznań, 26/04/2020, g. 11:30
 837. Warszawski Dzień - TVP Warszawa 20/04/2020
 838. Lek na koronawirusa z Brazylii? Polscy naukowcy są sceptyczni - Radio Poznań
 839. Maseczkowy dylemat: kupić, czy zrobić samemu? - Radio Poznań
 840. Kolejny dzień epidemii. Co wiemy o koronawirusie? - TVP Poznań
 841. Teleskop - TVP Poznań 12/04/2020, g. 18:30
 842. Teleskop - TVP Poznań 12/04/2020, g. 17:30
 843. Lustra - TVP Poznań 07/04/2020
 844. Warszawski Dzień - TVP Warszawa 06/04/2020
 845. Gość Wieczoru - WTK 03/04/2020
 846. Warszawski Dzień - TVP Warszawa 01/04/2020
 847. Teleskop - TVP Poznań 22/03/2020
 848. Czy można zakazić się koronawiursem przez jedzenie? - Radio Poznań
 849. Polish scientists’ take on SARS-CoV-2 - PolandIn
 850. Koronawirus nie może być powodem dyskryminacji - Radio Afera
 851. Polka odkryła, jak ludzki organizm walczy z koronawirusem - Radio Poznań