Fakultety

Prowadzimy fakultety dla studentów Wydziału Lekarskiego II

Biologiczne podstawy zachowania (15h, dr hab. Piotr Rzymski)

Celem fakultetu jest zapoznanie się z biologicznymi podstawami zachowania człowieka, w tym zachowaniami związanymi z adaptacją, przetrwaniem, seksualnością. Fakultet, wykorzystując przykłady z "życia wzięte" poruszać będzie zagadnienia z pogranicza biochemii, epigenetyki, neurobiologii i biologii ewolucyjnej.

Żywność genetycznie modyfikowana (15h, dr hab. Piotr Rzymski)

Celem realizowanego fakultetu jest nabycie wiedzy na temat zastosowania metod inżynierii genetycznej w produkcji żywności oraz poznanie zalet, ograniczeń i potencjalnych zagrożeń związanych z takim zastosowaniem organizmów genetycznie modyfikowanych (GM), uwarunkowań prawnych związanych z ich wdrażaniem oraz perspektyw rozwoju technologii GM w produkcji żywności i żywieniu człowieka.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Masz pytanie w sprawie fakultetu?
Napisz!
envmed@ump.edu.pl