Obszary badawcze

Biologia medyczna

 1. Rola stresu oksydacyjnego w patologiach układu krążenia
 2. Udział metali toksycznych w patologiach układu reprodukcyjnego kobiety
 3. Czynniki modulujące efekt terapeutyczny w leczeniu biologicznym
 4. Wykorzystanie jadalnych gatunków grzybów w celach terapeutycznych
 5. Immunopatogeneza wybranych chorób autoimmunologicznych
 6. Immunomodulacyjne działanie składników diety

Toksykologia

 1. Mechanizmy toksyczności wybranych zwiazków pochodzenia naturalnego
 2. Jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych

Biologia środowiskowa

 1. Ekologiczna rola metabolitów sinic
 2. Bioakumulacja toksycznych metali w środowisku
 3. Procesy zlewniowe kształtujące warunki fizyko-chemiczne wód śródlądowych
 4. Rozmieszczenie gatunków inwazyjnych barszczy kaukaskich

 

Zapraszamy do współpracy!

Zainteresowany współpracą naukową?
Napisz!
envmed@ump.edu.pl