Popularyzacja nauki

Wspólnie z Tygodnikiem Polityka prowadzimy bloga dietetycznego "Przez żołądek do zdrowia".

Nasze teksty można również przeczytać na "Niedowiary - blog szalonych naukowców".

Zapraszamy do lektury!

Prowadzimy popularno-naukowe wykłady dla wszystkich grup wiekowych i społecznych

Uczestniczymy w wydarzeniach popularyzujących naukę:

Zainteresowany zorganizowaniem lub wysłuchaniem wykładu?
Napisz!
envmed@ump.edu.pl

Poszukujemy osób zainteresowanych popularyzacją nauki (organizowanie zajęć, pisanie tekstów na bloga, przygotowywanie wystaw)
Zainteresowany? Napisz!
envmed@ump.edu.pl