Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu "Popularyzator Dietetyki 2020"

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu “Popularyzator Dietetyki 2020”

 1. Organizatorem konkursu jest Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej wraz z Zakładem Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Patronat honorowy nad konkursem pełni JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski.
 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób studiujących na kierunku dietetyka na dowolnej uczelni wyższej w Polsce
 3. Przedmiotem konkursu są nadesłane przez uczestników teksty popularno-naukowe dotyczące następującej tematyki:
  1. obalania mitów dietetycznych
  2. kontrowersji związanych z żywieniem człowieka
  3. niebezpieczeństw spożywania niektórych produktów żywnościowych
  4. współczesnych wyzwań i możliwości dietetyki klinicznej
  5. związków między dietą a wpływem człowieka na środowisko
 4. Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy teksty do oceny. Każdy zgłoszony tekst musi dotyczyć innej tematyki.
 5. Dopuszczalne jest załączenie 1 ryciny (zdjęcia, wykresu) towarzyszącej tekstowi. Rycina musi być opisana i przedstawiać materiał, do którego autor posiada prawa autorskie.
 6. Teksty powinny być zgłaszane jedynie drogą elektroniczną do 30 czerwca 2020 r. na adres: popularyzator@ump.edu.pl
 7. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora tekstu, informacje o kierunku, uczelni oraz roku studiów oraz deklarację o przystąpieniu do konkursu w treści przesłanej wiadomości.
 8. Najlepsze prace zostaną wyłonione przez komisję konkursową, w skład której wchodzić będą osoby o kwalifikacjach z zakresu żywienia człowieka i produkcji żywności, przynajmniej jeden praktykujący dietetyk oraz jeden przedstawiciel nauk nie związanych z żywieniem człowieka spoza Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami materialnymi.
 10. Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione teksty zostaną opublikowane na blogu tygodnika Polityka dietetyczny.blog.polityka.pl