Aktualności

Badania dotyczące pornografii

Z satysfakcją informujemy, iż badania prowadzone w Zakładzie Medycyny Środowiskowej, przy współudziale studentki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (obecnie absolwentki terapii zajęciowej), dotyczące zjawiska obcowania z pornografią zakończyły się dotychczas publikacją dwóch artykułów naukowych (badawczego i przeglądowego) w zagranicznych, recenzowanych czasopismach Journal of Clinical Medicine (IF=5.6) oraz International Journal of Environmental Research and Public Health (IF=2.5).

Archiwum

Kategorie